Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

O nás

Obrázek ObrázekObsah stránky
O KOMUNITĚ PEDONIA
HLAVNÍ CÍLE KOMUNITY PEDONIA
VIZE, MOŽNOSTI A PŘÍNOS KOMUNITY PEDONIA
PÁR SLOV K MLADÝM PEDOFILŮM
O TOMTO WEBU
VEDENÍ KOMUNITY PEDONIA
PRAVIDLA FÓRA - ZÁKONY ŘÍŠE PEDONIA
DALŠÍ NASMĚROVÁNÍ


O KOMUNITĚ PEDONIA


Jsme pedofilní komunita vyznačující se čistou láskou k holčičkám. Pro osoby našeho zaměření se vžilo označení anglickou zkratkou GL, což znamená GirlLovers neboli milovníci dívenek (ve smyslu obdivovatelé). Jelikož dívenky milujeme celým srdcem, považujeme za prvořadé chránit je a napomáhat k jejich harmonickému rozvoji.
Všechny naše aktivity jsou v souladu se zákonem. Nikterak mezi sebou netolerujeme porušování právních předpisů ČR, obzvláště pak ve vztahu k dětem. Na našem webu proto nenajdete žádnou dětskou pornografii, kontakty na osoby páchající nezákonné aktivity, apod.


HLAVNÍ CÍLE KOMUNITY PEDONIA


1. OSVĚTA
Ačkoliv se v poslední době situace lepší, stále se setkáváme v médiích, a tedy i v obecném povědomí lidí, s mnoha polopravdami nebo i zcela mylnými domněnkami v tématech pedofilie, sexuálního zneužívání dětí i dětské sexuality.
Pedofilie je sexuální orientace, kdežto sexuální zneužívání dětí je trestný čin. Kdo zaměňuje tyto pojmy, hrubě mate. Pedofil může prožít celý život s tím, aniž by dítěti ublížil. Zato nemálo většinově orientovaných osob si bere dítě jako náhradní sexuální objekt.

2. VZDĚLÁVÁNÍ A VZÁJEMNÁ PODPORA
Vzděláváním a vzájemnou podporou chceme přispívat ke kultivaci pedofilů, jejich sebeovládání a bezproblémovému zařazení do společnosti tak, aby nebyli nebezpeční dětem ani sobě, ale naopak - aby byli prospěšní a posilovali své vrozené vlohy pro práci s dětmi.

3. TEORETICKÉ STUDIUM
Teoretickým studiem dětské psychologie a zejména sexuality chceme rozvíjet zcela opomíjený vědní obor Dětská sexualita. Poukazováním na rozdíly dětské a vyzrálé sexuality, ale i sexuality přirozeně se vyvíjející ve srovnání se sexualitou dítěte sexuálně zneužívaného, varovat před sexuálním násilím na dětech a produkcí škodlivé dětské pornografie.

4. ROZŠIŘOVÁNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Chceme vytvořit prostor pro rozšiřování členské základny z ČR i do jiných zemí a provádět osvětu o pedofilii, sexuálním zneužívání dětí i dětské sexualitě mezi odborníky i běžnými lidmi.


VIZE, MOŽNOSTI A PŘÍNOS KOMUNITY PEDONIA


 • pomoc mladým pedofilům s přijetím jejich zvláštní sexuální variace
 • poskytnutí bezpečného prostoru pro sdílení pocitů, osudů a problémů všem heterosexuálním pedofilům, uvolnění napětí díky sdílení, garance diskrétnosti
 • rady od zkušenějších pedofilů, jak ovládat vášně a jak se chovat bezpečně v přítomnosti holčiček
 • vymezení bezpečných hranic, jasné vysvětlení, jaké situace mohou být považovány za sexuální zneužití dítěte, konzultace se soudními znalci
 • nabídka vysoce hodnotných dokumentů v AV sekci jako vhodná, nezávadná a legální náhrada dětské pornografie, seznámení s nebezpečím shánění a šíření dětské pornografie
 • kontakt se sexuology, jejich stanoviska a doporučení získaná zpětnou vazbou od pedofilů, hledání nových terapeutických metod
 • spolupráce se sexuologickými ústavy, vědecké experimenty s dobrovolníky
 • poučení pro pedagogické fakulty a krizová centra, jak citlivěji a efektivněji informovat děti o nebezpečí sexuálního napadení, čerpání poznatků o nebezpečných situacích od bývalých delikventů, kteří jdou nyní správnou cestou
 • informování odborníků bývalými delikventy o sexualitě zneužívaných dětí, detailní popis toho, jak se vyvíjí takové vztahy a jak probíhá případná manipulace
 • studijní materiály o dětské sexualitě, odbornější populárně-naučné články, důraz na objektivní vnímání a slušnost
 • poučení pedofilů o nekompatibilitě dětské a vyzrálé sexuality, prevence sexuálního zneužívání na základě pochopení důsledků zneužití pro jedince v budoucnu
 • díky poznatkům o dětské sexualitě dosažení optimální terapie zneužitých dětí a nasměrování jejich vývoje k normálu
 • při důvodném podezření na produkci a nebo šíření dětské pornografie předání podnětu a příslušných informací Policii ČR, varování před touto nelegální činností, nejnovější poznatky pro kriminalisty od napravených pedofilů z jejich předchozích aktivit
 • sdílení od bývalých obětí či jejich rodin o traumatech prožívaných po deliktu, důraz na empatii k oběti
 • umožnění reagovat na články z médií, vyvracení nesmyslných mýtů, užívání správných termínů
 • prostor pro zveřejňování vlastních uměleckých děl vyjadřujících lásku k dětem morálně nezávadným způsobem
 • podpora pedofilů pracujících s dětmi, různé zkušenosti a rady, bezpečnost práce pro pedofila


PÁR SLOV K MLADÝM PEDOFILŮM


Pokud jste nedávno objevili svoji sexuální přitažlivost k dětem a přiznali si, že jste pedofilně orientováni, pochopte, že sama sexuální variace neurčuje to, jací lidé jste charakterově, ani to, jaký život povedete. Rozhodně to neznamená, že jste zrůda, která je předurčena k ubližování a násilí na dětech. Převážné většiny sexuálních deliktů na dětech se dopouštějí nepedofilní pachatelé. Mnoho pedofilů vede spořádaný život, někteří mají i šťastnou rodinu, jsou to špičkoví učitelé, dětští psychologové, pediatři, vedoucí dětských kolektivů ap.


O TOMTO WEBU


 • Registrovaným uživatelem se může stát kdokoliv starší 15 let.
 • Obsah celého webu, včetně skryté VIP sekce, je zcela legální a komunita se věnuje výhradně prospěšným aktivitám.
 • Zaměřujeme se na tři stěžejní témata: holčičky, pedofilie, dětská sexualita.
 • Většina témat se točí kolem holčiček. Pokud jste na chlapečky, doporučujeme spíše sesterský projekt ČEPEK (http://www.pedofilie-info.cz).
 • Usilujeme o přátelské vztahy a prospěšnou spolupráci s ostatními sesterskými projekty. Nepovažujeme se za konkurenci.
 • Pedonia se má stát bezpečným a láskyplným útočištěm pro všechny GL, v budoucnu snad i z jiných zemí, a pro všechny vážné zájemce o studium dětské sexuality.


VEDENÍ KOMUNITY PEDONIA


Text aktualizovaný k 1.8.2018

Vedení komunity Pedonia sestává ze tří úrovní:

 • Kancléř Pedonie, anglicky Chancellor of Pedonia – Z hlediska funkčního, tak, jak jej definuje administrace phpBB fóra, je administrátorem s vlastností zakladatele. Je nejvyšší autoritou fóra. Jako jediný je za něj právně zodpovědný a jako jediný též hradí jeho provoz, jakož i provoz všech doprovodných služeb.
 • Moderátoři Pedonie, anglicky Moderators of Pedonia – Po vzájemné dohodě jsou do své funkce obsazováni kancléřem. Mají pravomoc zasahovat do všech příspěvků, včetně jejich případného odstranění (čili moderovat). Mohou však být dle potřeb pověřeni i dalšími pravomocemi. Mají velmi významný poradní hlas.
 • Rada Pedonie, anglicky Council of Pedonia – Jde o nejváženější členy komunity, tj. takové, kteří byli uvedeni do VIP sekce, neboli Clubu Pedonia. Jejich funkcí je být kancléři nápomocni svými zkušenostmi, nápady a názory. Spolupůsobí na ostatní členskou základnu svým příkladem. Též mohou být po vzájemné dohodě pověřeni drobnějšími pravomocemi, jako je kontrola či dozorování chatu, apod.
Seznam členů vedení Pedonie naleznete zde: Tým

Kancléř ASCE o sobě

Jsem starší váženou osobou. Soudě podle reakcí svého okolí, zejména starších žen, vzorně jsem vychoval své děti jakožto otec samoživitel. Mnoho lidí se na mne obrací se žádostmi o pomoc i svými starostmi. Jsem empatický, ale přísný, tedy nikoliv pochlebovačný rádce…
V mladších letech jsem měl značné problémy s ovládáním své pedofilní sexuální orientace. Sklouzl jsem i za hranu zákona a byl odsouzen. Prožil jsem příběhy, které bych sám v pozdějším věku, jakožto rodič, nejspíš nechtěl slyšet. Rozhodl jsem se, že když už se tak stalo, dal bych tyto své zkušenosti k dispozici komunitě, aby ostatní viděli na skutečném životním příběhu, kde mohou číhat – zprvu nenápadná -úskalí.PRAVIDLA FÓRA - ZÁKONY ŘÍŠE PEDONIA


 1. Od všech uživatelů očekáváme slušné jednání, dodržování zákonů ČR, případně zároveň i země, odkud přicházejí.
 2. Uživatel nesmí uvádět nepravdivé informace o sobě ani záměrně útočit a poškozovat ostatní. Je zakázáno jakékoliv urážení či hanobení na základě sexuální orientace, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politické příslušnosti atp.
 3. Nick musí být jedinečný, dobře vyslovitelný, s velkým počátečním písmenem, složený pouze z písmen české abecedy, maximálně dvouslovný. Členové jiné pedofilní komunity se pokusí o co nejmenší proměnu svého nicku, aby bylo stále jasné, že se jedná o tutéž osobu. Administrátor může udělit výjimku. Nahraný avatar musí být slušný a vkusný.
 4. Uživatelé dodržují všechna pravidla a ustanovení uvedená v sekci Stanovy a respektují pokyny vedení Pedonie - nesouhlasí-li s rozhodnutím administrátora či moderátora nebo chtějí-li provést úpravy ve svém příspěvku, kontaktují příslušného člena vedení prostřednictvím soukromé zprávy.
 5. Z důvodu zaměření na kultivaci osobnosti vyžadujeme slušné vyjadřování. Příspěvky obsahující nevhodná či sprostá slova a příspěvky spamového typu budou mazány.
 6. Na našem webu se nemusíte bát velice kontroverzních témat i názorů. Naopak je očekáváme. Zakázané jsou však osobní útoky na jiné uživatele, výroky urážející děti a propagace sexuálních aktivit s dětmi. Vyjadřujte se raději k názorům, nehodnoťte druhé.
 7. Přísně se zakazuje zasílat jakýkoliv závadný materiál, zejména dětskou pornografii, odkazy na nelegální internetové stránky nebo odkazy na jakýkoliv druh dětské pornografie. Bude-li se toto jednání od uživatele opakovat, jsme povinni kontaktovat Policii ČR a předat všechny údaje k danému případu. Pokud Vás někdo prostřednictvím chatu nebo soukromé zprávy požádá o dětskou pornografii, nebo ji nabídne, jste povinni o této skutečnosti informovat administrátora.
 8. Berete na vědomí, že ve fóru a na chatu může být sledována veškerá komunikace včetně soukromých zpráv. Pokud nechcete, aby administrátoři nebo moderátoři četli Vaši soukromou komunikaci, použijte jiný komunikační kanál.
 9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem pátrat po identitě druhých. Ochrana pravé identity je v naší komunitě tím nejvyšším zákonem. Ze strany vedení se můžete spolehnout na spolehlivost a diskrétnost.
 10. Pedonia je výběrová komunita a není povinna přijmout každého. Je zakázáno pomlouvat a útočit na vedení a na jiné spřátelené pedoweby.


DALŠÍ NASMĚROVÁNÍ:
Jak to u nás chodí
Návštěvníci - pokud chcete provést zápis do Návštěvní knihy
Právě registrovaní - pokud jste se ještě nepředstavili