logo
English version
Vážení návštěvníci!
Web Pedonia je určen pro pomoc lidem, jejichž vrozenou sexuální orientací je pedofilie. Byl prověřen Policií ČR, a to se závěrem, že materiály, které jsou na něm publikovány, neodporují zákonům a není ani žádný jiný důvod, proč by web nemohl běžet. Uživatelé zde nepáchají žádnou trestnou činnost. Vzájemně si pomáhají k tomu, aby žili životem, který není v rozporu se zákony. O orientaci, kterou jim do vínku dala Matka Příroda, se nijak neprosili a naopak vesměs by se jí rádi zbavili. Leč toto je principielně nemožné. Naproti tomu je možné i tak žít v souladu s většinovou společností, totiž onu orientaci zvládat. Jednodušší to je, pokud se lze bez obav svěřovat a čerpat rady stejně postižených.
Přes výše uvedenou skutečnost byl web Pedonia pod neustálými útoky, a proto byl přesunut na jinou adresu. Pokud jste na něm v minulosti publikoval(a), zůstal váš účet v platnosti. Napište si o odkaz. Ostatní zájemci navíc stručně připíší, proč se zajímají o Pedonii.
Kontaktní adresa: pedonia@protonmail.com

Asce, kancléř Pedonie, ke čtenářům různého zaměření

Pedofilobijci
Pokud patříte k lidem, kteří zastávají názor, že pedofilové by se měli ihned věšet na první strom v dosahu, nebo by alespoň měli být kastrováni plus neprodyšně izolováni od ostatní populace, pak následující řádky jsou určeny právě vám.
Pedofilie, resp. u různých jedinců různě silná dispozice k erotickému zalíbení v předpubertálních dětech, je vrozená vlastnost. Bojovat proti ní je stejné, jako by bylo například bojovat proti všem modrookým lidem. Pedofilie jakožto vlastnost není a nemůže být trestná. Trestné jsou však sexuální ataky vůči dětem mladším, než je zákonná věková hranice (v ČR 15 let). A zde jsme u jádra věci. Podle všech dostupných pramenů je zřejmé, že sexuálních ataků vůči dětem se dopouští v drtivé míře (uvádí se čísla okolo 80%) jedinci, kteří vůbec pedofily nejsou. Typická, avšak nikoliv ani zdaleka jediná, je situace, kdy věčně opilý nevlastní otec, jehož manželku neustále „bolí hlava“, svede nebo dokonce znásilní nevlastní dceru. Motivem zde není žádná pedofilie, ale prostá nadrženost v kombinaci s přítomností „náhradního objektu“ v dosahu.
Proto, pokud už chcete někoho lynčovat, neměli byste se zaměřit do vlastních řad? A to tím spíše, že pedofila, který znásilní dospělou ženu, abyste s baterkou v pravé poledne pohledali. Zato u tzv. normálních mužů se bohužel takové věci stávají. Podle zvrácené logiky některých pedofilobijců, by tak bylo logické, aby kastrováni a zavřeni byli všichni normální muži. Zamezilo by se tak sexuálním atakům vůči dospělým ženám a ataků vůči dětem by ubylo o 80%.
Jak vidíte, nenávistí vůči skupině obyvatel nelze nic vyřešit. Proto je namístě vždy používat chladnou hlavu, zdravý úsudek, a pokud se kdokoliv proviní proti zákonu, přenechat posouzení viny a trest na institucích demokratického státu.
Náš web je určen k tomu, aby na něm pedofilové trávili čas legálními aktivitami, např. spojenými s psychickou podporou. Tím snižuje riziko, že některý jedinec selže a dopustí se něčeho nesprávného. Jsme na straně zákona.
Sexuologové
Ačkoliv je mi to nesmírně líto, musím vás zkritizovat. Jak rád bych s vámi souzněl na jedné vlně. Jenže úroveň znalostí, kterou se běžně prezentujete, je nedostatečná. Přitom pomocnou ruku, kterou vám neustále nabízíme, buď nevyužíváte vůbec, nebo jenom potud, než se zhrozíte, že byste museli revidovat nejednu část své víry. Ano, často nepředkládáte seriózní poznatky, ale jen to, čemu chcete věřit. To vám opravdu nejsou divné výzkumy vašich kolegů, kteří pracovali s pěti kriminálními pedofily, přičemž na základě toho definovali čtyři podtypy chování, zatímco onde jiný tým pracoval s cca dvojnásobkem osob, přičemž rozlišuje též cca dvojnásobek podtypů? To by mě zajímalo, jak by dopadl výzkum se sto kriminálními pedofily. Ani nemluvě o tom, že cílem kriminálního pedofila není přispět k vědě a pomocí ní k prevenci závadového chování, ale zlepšit si svůj obraz před těmi, kdo o něm rozhodují. Některé vaše metodiky, které jsem měl možnost poznat, jsou chybné. Některá vaše tvrzení jsou, no, řekněme mimo realitu. Příkladem za všechny budiž výrok o tom, že je vzácnost, když pedofilii dostala do vínku žena. Pravý opak je pravdou. Jenže ženy mají zcela odlišnou psychiku než muži. Zatímco muž má nutkavou potřebu chlubit se dokonce i těmi prožitky, které jej ohrožují, žena má nutkavou potřebu zapírat, i když to vůbec není nutné. Navíc často své prožitky pedofilního charakteru vnitřně vůbec nechápe jako pedofilní. A ještě ke všemu pro své uspokojení volí méně nápadné formy, než muži. Tudíž vy se o ženské pedofilii svými prostředky prakticky nikdy nedozvíte.
Ponechme stranou občasné velmi „zvláštní“ posudky pro nejrůznější soudní líčení, a pro tuto chvíli třeba i to, jak něčím, co sarkasticky nazýváte sexuální výchovou (jde mi o některé její součásti, ne o předmět jako takový), doslova sexualizujete děti, nebo to, jak jste díky své nečinnosti (či neschopnosti?) připustili kriminalizaci mládeže (z mnoha situací zmíním třeba tu, kdy si sedmnáctiletý hoch během milostného aktu se svojí šestnáctiletou přítelkyní tuto vyfotí). Ano, toto a mnohé další zatím pomiňme a pusťme se do společného výzkumu pedofilie. Nabízím vám opětovně svoji pomocnou ruku.
Novináři
Když jsem zkritizoval pedofilobijce a poté i sexuology, co s vámi? No, nejraději bych použil tzv. prázdný řetězec znaků, protože celých slov je škoda. Chování některých z vás je, zřejmě kvůli vyšší sledovanosti vašich výtvorů, tak bestiální, až zůstává rozum stát. Chápu, že nejste všichni takoví, jako jistý váš kolega, který ukořistil texty z živé kauzy, přičemž hypotézy, se kterými policie pracovala zpočátku, podal jako hotovou věc. A tak způsobem, kterým pro široké okolí jisté mladé dívky jednoznačně odkryl její totožnost, napsal, že ji matka prodávala. Tato původně hypotéza, ve skutečnosti naprostý nesmysl, se ovšem díky článku stala pravdou pro mnohé desítky lidí z dívčina okolí. Umíte si představit, jak se asi tak ta dívka musí cítit, když jí její pevný bod, matku, vlastně ten pisálek sebral? Jako by nestačila další příkoří, která utrpěla případem samotným. Tomu říkáte žurnalistika? To, co ten novinář napsal, není pravda. Ale i kdyby to byla pravda třeba tisíckrát, toto se prostě napsat nesmí. Právem novináře není ubližovat, a obzvlášť ne dítěti! Toto jednání nelze ospravedlnit.
Čeští novináři, prosím, jeďte se poučit třeba do Norska. Tam propukl skandál, když se v počítači jistého lékaře, který vypracovával posudky na odebírání dětí z rodin pro i u nás nechvalně známý Barnevernet, přičemž jak známo, některá odebírání více než ochranu dítěte připomínají sadistické scény, byly objeveny desetitisíce sadistických fotografií, navíc s tématikou dětské pornografie. Tamní novináři ovšem napsali, že identitu dané osoby nelze zveřejnit, protože sám má děti a ty musí být ochráněny. Právo na informace tak jednoznačně ustoupilo vyššímu zájmu, totiž ochraně dětí. To ovšem u nás evidentně neplatí, neboť ve výše uvedeném případu z naší vlasti bylo jméno hlavního protagonisty zveřejněno. A co jeho děti?
Vážení novináři, nechcete se nad sebou přeci jen zamyslet? Byl bych ochoten s vámi třeba i spolupracovat, ale to za vašeho současného chování není možné. Dělá to na mne dojem, jako by normou byly články, ze kterých doslova prýští, jak dotyčný pisatel vůbec nepochopil, o čem píše, s překroucenými fakty, hypotézami vydávanými za fakta či rovnou vymyšlenými údaji… Hm…