Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Pohlavní zneužívatelky dětí

Témata zaměřená na prevenci sexuálního zneužívání (SZ) dětí, ale i zneužívání a sexuálního násilí obecně, výpisky z knih a brožurek o SZ, hlubší souvislosti a vazby na jiná témata, chybné počiny v osvětě. Kazuistiky zneužitých dětí, nejsou-li součástí pojednání, patří do subfóra Životní příběhy.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1462 x
Oceněn: 1534 x
Kontaktovat uživatele:

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 7.1.2018 21:55:27

Pohlavní zneužívatelky dětí


Abstrakt: Podle vyšetření kdysi zneužitých dětí je podíl žen mezi lidmi, co pohlavně zneužili dítě, daleko vyšší než obvykle v literatuře udávaných 2-5 %. Podceněná četnost pohlavních zneužití provedených ženou je výsledkem zamaskování pohlavních aktivit jako potřebné péče o dítě, dále jiný přístup těch žen, které převažují v organizacích na ochranu dětí, k podezřelým mužům než k ženám, a tak menší počet odhalených případů. Případy zneužití ženou jsou často pro dítě více zraňující než zneužití mužem. Ačkoli mezi zneužívatelkami je málo vyloženě psychicky nemocných, většina z nich je psychicky a citově silně závislá na muži nebo má psychopatické, manipulativní až sadistické sklony. Zneužívačky dětí jsou nesourodou skupinou buď jednající pod nátlakem muže, nebo aktivně pohlavně obtěžující z důvodu pedofilní orientace, anebo pro peněžní zisk. Abychom tyto ženy lépe identifikovali a pracovali s nimi na prevenci proti opakování činu, musíme zbořit přetrvávající mýty o tom, kdo jsou zneužívatelky dětí.

Obrázek
odkaz; zdroj: pinterest

Kapitola 1: Prevalence - vzácnost nebo skryté vysoké počty?

Pohlavní zneužívání dětí je z pohledu sociálního, právního a lékařského považováno za fenomén téměř výhradně mužský. Toto stanovisko je posíleno nízkým počtem delikventek zneužívajících pohlavně děti identifikovaných soudním systémem. Takže mezi lety 1991 a 1996 pouze 4 % delikventů zneužívajících děti uvedených v Soudní statistice USA byly ženy. V anglosaských zemích představují ženy 5 % všech sexuálních delikventů. Ve Švýcarsku je podle viktimizační studie 5 % dospívajících obětí sexuálního násilí napadeno ženami (3% byla oběťmi žen i mužů). Ve Francii je méně než 5 % ženských pachatelů "pedofilních aktů". Nakonec podle statistik národní policie Francie, 2,4 % osob, které se podílely v roce 2013 na pohlavním útoku, byly ženy (včetně 1,9 % podílejících se na znásilnění).

Výskyt pohlavního zneužívání dětí ženami by tedy činil 2 % až 5 %. Podle některých autorů byl tento jev podceňován. Podle Finkelhora a Russella, 20 % chlapců a 5 % dívek, které byly oběťmi pohlavního násilí, bylo údajně napadeno ženami. Navíc Denov poznamenal, že podle studií založených na údajích ze sociálních služeb a / nebo soudního systému, mezi 1 % a 18 % dívek a mezi 4 % a 37 % pohlavně zneužívaných chlapců bylo zneužito ženami (jednajícími samostatně nebo spolu s muži). Podle jiných studií, založených na vlastní výpovědi, byla četnost pro dívky 6 % až 10 % a pro chlapce 42 % až 78 %.

Nakonec McLeod potvrdil, že lehce přes 20 % případů pohlavního násilí na nezletilých hlášených americkým službám ochrany dětí byla zapletená žena jako hlavní pachatel. Podíl případů, které spáchaly ženy s komplicem, přesáhl 42 %. S ohledem na pohlavní viktimizaci dětí ženami se tedy zdá, že "černá čísla" - to znamená všechna přestoupení zákona, kterými se soudní systém nezabýval - byla vysoká. Takže ačkoli se tento fenomén zdá stále ještě méně častý než pohlavní zneužívání dětí muži, není zdaleka zanedbatelný.

Jaké jsou důvody pro tak vysoká "černá čísla"? Jaké jsou psychologické důsledky pro oběti? Jaké jsou psychologické a sociálně demografické profily pachatelů pohlavního zneužívání dětí a můžeme je třídit na jisté typy? Konečně, jsou tyto zneužívající útočnice "slabé ženy" pod vlivem zvráceného muže, nebo jsou to sexuální predátorky, možná sadistické nebo motivované finančním zájmem? V naší syntéze chceme odpovědět na tyto otázky analýzou studií, které se zabývají pohlavním zneužívání dětí dospělými ženami.

Cailleau V, Thirioux B, Harika-Germaneau G, Jaafari N, 2017: Complices sous influence, initiatrices, « incestigatrices » ou proxénètes… Qui sont les agresseuses sexuelles d’enfants ? = Accomplices under influence, teachers-lovers, "Incestigators'' or pimps ... Who are females child abusers?. PRESSE MEDICALE 46: 1144-1152 Part: 1.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1462 x
Oceněn: 1534 x
Kontaktovat uživatele:

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 19.1.2018 12:59:48

Kapitola 2: Důvody pro černá čísla

Francouzská studie dále vychází z údajů publikovaných v 82 odborných článcích, z nichž 22 bylo původními studiemi zabývajícími se pohlavním zneužíváním dětí ženami.

2.1. Patologická péče
Některé biologické nebo náhradní matky (chůvy, pěstounky...) skrývají pohlavní chování k dětem za péčí o ně. Tento fenomén se nazývá "zneužívající mateřství" nebo "patologické ošetřování". "Tradiční" forma je masturbace nebo orální sex prováděný na velmi malých dětech pro jejich zklidnění. Pohlavní akt s dítětem může také probíhat při koupání jako nadměrné, dlouhodobé a rušivé čištění jeho genitální a / nebo anální oblasti pod záminkou hygieny, nebo pokračování ošetřovatelské péče o starší dítě, které by se dokázalo koupat samo. Jiné sexuální útoky mají podobu lékařských úkonů - opakovaná penetrace do tělesných otvorů pod falešnými terapeutickými záminkami jako jsou měření teploty, dávkování fiktivních vaginálních a / nebo análních léčiv. Někdy je záminkou pro osahávání léčba podráždění a opruzenin vzniklých předchozím záměrným nesprávným ošetřováním.

Obrázek
odkaz; zdroj: pinterest

2.2.Rodová předpojatost
Přetrvávající předsudky minimalizují či přímo zamezují vnímání existence a škodlivosti pohlavního zneužívání dětí ženami. Vyskytují se výroky jako: "Sexuální útoky žen jsou tak vzácné, že jsou málo důležité." a "K jakým škodám může dojít bez penisu?". Podle Denova tyto stereotypy vytvořily genderové předsudky zahrnující oběti sexuálního násilí a všechny úrovně systému ochrany dětí složeného z vyšetřovatelů policie, soudců, zákonodárců, psychiatrů a sociálních pracovníků. To má vliv na zveřejnění zneužití oběťmi, na postoj odborníků stejně jako na kvalifikaci skutkového stavu a rozsudek.

Tato hypotéza byla podpořena australskou studií zahrnující 231 psychologů, psychiatrů a zaměstnanců v ochraně dětí zvyklých zasahovat v prvních etapách šetření případů pohlavního zneužívání dětí nebo se postarat o jejich oběti a / nebo jejich pachatele. Jednalo se o případy týkající se sexuálních útoků vůči dětem, hodnocených jako vážné a vyžadující pozornost profesionálů. Nicméně, tito profesionálové shledali zneužití ženou méně škodlivé a zaslouživší si menší zásah nebo právní kroky než stejný čin spáchaný mužem. Většina považovala uvěznění těchto žen za nevhodné. Dopad na oběti se jim zdál méně závažný a stíhání méně oprávněné než u agresorů-mužů.

Ve Francii si Nisse a Sabourin všimli během své lékařské praxe, že obvinění žen z pohlavního zneužívání dětí vyvolalo odmítavé postoje až odmítavé fyziologické reakce ze strany profesionálů. Někteří z těchto odborníků tvrdili, že ženy, které spáchaly takové činy, byly často psychotické nebo drogově závislé.

2.3.Nízká míra zveřejnění skutečností
Tato neochota odborníků, kteří se zabývají ochranou dětí, odrazuje oběti od hlášení činů ze strachu z toho, že budou zdiskreditovány. Že budou pod tlakem, aby lhaly o pohlaví své zneužívatelky, aby ta získala prohlášení, jaké potřebuje. Navíc sexuální praktiky prováděné ženami někdy reflexně spouštějí u chlapců pocit viny, který jim brání myslet na sebe jako na oběť.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1462 x
Oceněn: 1534 x
Kontaktovat uživatele:

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 31.1.2018 16:51:57

Kapitola 3: Jaká újma by mohla být způsobena bez penisu?

Několik studií je v rozporu s předsudky, které prohlašují škodlivost pohlavního zneužívání dětí ženami za minimální. Formy zneužívání mohou být exhibicionismus před dítětem, doteky, masturbace a orální sex s obětí nebo že je oběť nucena praktikovat orální sex na agresorce, penetrace prsty nebo objekty do děvčátek, soulož s chlapci. Některé oběti slouží jako pornografické modelky nebo prostitutky. S tím bývá často spojené psychologické a fyzické násilí včetně ponižování, vyhrožování a zastrašování, zanedbávání, bití, poranění a popáleniny.

3.1. Psychologické důsledky pro oběti
Účinky patologického ošetřování v dítěti vyvolávají ranou erotizaci - poznání příjemných reakcí genitálních nebo análních oblastí. Kromě vlastní vynucené podstaty ošetření je dále ponižující, když některé je ještě prováděno za přítomnosti dalších členů rodiny. Oběti mateřského incestu se budou cítit obzvláště zrazené osobou odpovědnou za jejich ochranu. Následky budou zvláště škodlivé u dětí postižených traumatickým, invazním sváděním s trvalými patogenními účinky. U některých obětí se také následně rozvinulo pedofilní chování anebo strach se postarat o své vlastní děti. U některých ženou zneužitých chlapců se rozvíjí násilné chování vůči ženám obecně. Oběti často mají problémy s navazováním vztahů, cítí zlost, hanbu a vinu, podléhají neřešené závislosti na alkoholu a / nebo drogách, mají poruchy příjmu potravy, chronické deprese, záchvaty paniky nebo agorafobie. Také páchají činy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu.


odkaz; zdroj: icdn.ru

Kapitola 4: Kdo jsou pachatelky sexuálního násilí na dětech?

Po vyšetření 127 případů sexuálního útoku ze strany žen Elliott uvedl: 85% obětí-dívek se znalo s agresorkou. Agresorky, které jednaly samy, byly matky (62%), babičky (7%), nevlastní matky (7%) nebo opatrovníce (13%); zbývajících 11% zahrnuje tety, sestry, učitelky ve škole či učitelky náboženství. Byli-li útočníci dva, matka se
téměř vždy podílela na spolupachatelství s babičkou, tetou, otcem, tchánem nebo bratrem oběti.

91% obětí chlapců se znalo s agresorkou. Agresorky, které jednaly samy, byly matky (96%) nebo macechy (4%). Na 45% z činů spáchaných dvěma agresory se matka spolupodílela se sestrou, dědečkem oběti nebo s jinými známými muži; další agresivní dvojice zahrnují macechy ve 22% případů a opatrovatelky nebo přítelkyni rodiny v 33% případů. Gruyer a kol. zavedli neologismus "incestigatrices" označující matky - pachatelky incestu. (Česky třeba "incestovatelky"?)
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1462 x
Oceněn: 1534 x
Kontaktovat uživatele:

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 15.2.2018 10:57:50

Kapitola 5: Typologie zneužívatelek dětí

První klasifikace sexuálních agresorek jsou anglosaské a pocházejí z osmdesátých let. Jsou založené na popisu a kontextu činu.

5.1. Typologie podle Mathewse a kol. (1989)
Typologie ze Severní Ameriky, založená Mathewsem a kol. podle rozhovorů se 16 sexuálními útočnicemi. Má tři kategorie, založené na charakteristikách jednání, vnímání útočníků oběťmi, zapojení spolupachatelů a psychologických rozdílech a podobnostech (tabulka 1 v příštím příspěvku):
 • Učitelky-milenky: navážou vztah s mladými chlapci, myslí si, že vzájemný a romantický; nabídnou sexuální zaučení;
 • Pohlavní zneužívatelky závislých dětí: iniciují aktivity v rámci rodiny, obvykle s vlastními dětmi. Jejich dětství bývá poznamenáno opakujícím se pohlavním zneužíváním i od obou rodičů;
 • Pohlavní zneužívatelky dětí nucené mužem: jsou pasivními spolupachatelkami zneužití páchaného mužem, na kterém jsou finančně závislé a / nebo z něj mají strach. Jejich oběti jsou často jejich vlastní děti.
Podle Le Bodica a Gourioua jsou tyto kategorie podpořeny způsobem označení aktivity na různých úrovních analýzy. Kromě toho nerozlišují vlastnosti zneužívatelek jako hněv, závislost nebo nízká sebeúcta, které často bývají společné pro všechny tři kategorie.

Obrázek
odkaz; zdroj: pinterest

5.2.Typologie podle Vandivera a Kerchera (2004), Sandlera a Freemana (2007) a Wijkmana a kol. (2010)
Odlišné typologie byly stanoveny statistickou analýzou trestních záznamů mnohem většího vzorku pohlavních agresorek. Tak, ty z Vandivera a Kerchera a ty ze Sandlera a Freemana jsou založené na 471, respektive 390 případech registrovaných ve Spojených státech. Klasifikace Wijkmana a kol. na 111 případech registrovaných v Nizozemsku. Typologie podle Vandivera a Kerchera má šest kategorií sexuálních agresorek (tabulka 1) založených na jejich demografických parametrech, charakteristikách obětí, povaze aktu, jejich trestní minulosti a na riziku opakování. Ženy ze dvou podskupin by měly odpovídat učitelkám-milenkám z typologie podle Mathewse a kol., ty z jiné podskupiny využívají mladičké prostitutky.

Sandler a Freeman také nalezli šest kategorií sexuálních agresorek. Dvě by se podobaly učitelkám-milenkám z typologie Mathewse akol. (Tabulka 1). Pouze dvě kategorie typologie Sandlera a Freemana, málo kriminálně nebezpečné hebefilky a velmi mladé ač dospělé zneužívatelky dětí, byly srovnatelné s heterosexuálními zaučitelkami a mladicemi zneužívajícími děti podle typologie Vandivera a Kerchera (tabulka 1). Sandler a Freeman zjistili méně dívčích obětí (34% oproti 47%). Zdůraznili však, že jejich klasifikace může být zkreslena nedostatkem informací ohledně přítomnosti spolupachatelů, psychologických potíží pachatelek nebo o vlastním zneužívání.

Typologie podle Wijkmana a kol. zahrnuje čtyři kategorie. Jedna z nich vypadá jako kategorie typologie Mathewse a kol. - zneužívatelky závislých dětí a další jako kategorie zneužívání dětí vynucené mužem. Narozdíl od tří předchozích klasifikací Wijkmanova typologie zahrnuje podskupinu charakterizovanou přítomností duševní poruchy. Nezahrnuje kategorii žen útočící pouze na puberťačky - pravděpodobně kvůli rozdílům v kvalifikaci těchto aktů americkým a holandským soudním systémem.

Jedním z omezení těchto tří studií je, že trestní záznamy neobsahují informaci o motivaci těchto žen (hledání sexuálního uspokojení, touha po pomstě, hněv ...). Wijkman a kol. vyloučili ze svých analýz ženy usvědčené z obchodování s lidmi. Není však možné považovat za pasivní formu prodávání dětí skutečnost, že některé matky nehlásí pohlavní zneužívání svých dětí mužem, na kterém jsou finančně závislé?
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1462 x
Oceněn: 1534 x
Kontaktovat uživatele:

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 23.2.2018 10:43:36

Tabulka 1. Základní typologie zneužívatelek dětí

1. Matthews a kol. (1989)
1.1. Učitelky-milenky
Svádí mladé chlapce, přičemž se domnívají, že s nimi mají vzájemný nezneužívající vztah.
1.2. Zneužívatelky závislých dětí
Začínají si s vlastními dětmi, pohlavně je zneužívají. Samy byly v dětství zneužívány, i pohlavně.
1.3. Zneužívatelky dětí nucené mužem
Zneužívají vlastní děti. Jsou pasivními spolupachatelkami zneužití páchaného mužem, na kterém jsou závislé nebo z něj mají strach.

2. Vandiver a Kercher (2004)
2.1. Heterosexuální vychovatelky
Oběti jsou chlapci kolem 12 let. Zneužívatelky se domnívají, že s nimi mají vzájemný nezneužívající vztah. Nízká míra recidivy. Nízká míra zatčení za sexuální útok.
2.2. Nezločinné homosexuální zneužívatelky
Obětí jsou zejména dívky kolem 13 let. Nízká míra recidivy. Nízká míra zatčení a malá pravděpodobnost skutečného sexuálního útoku.
2.3. Sexuální predátorky
Obětí jsou zejména chlapci kolem 11 let. Vysoká míra recidivy. Mají některé vlastnosti zločince (i pro nesexuální činy).
2.4. Dívky zneužívající menší děti
Oběťmi jsou děti obojího pohlaví kolem 7 let, v rámci rodiny i mimo ni. Vysoká pravděpodobnost spáchání sexuálního útoku.
2.5. Homosexuální kriminálnice
Oběťmi jsou zejména dívky kolem 11 let. Někdy jsou jejich oběti mladičké prostitutky. Jejich sexuální zločin bývá jen součástí jejich další trestné činnosti.
2.6. Homosexuální násilnice
Normálně se snaží znásilnit +- dospělé ženy.

3. Sandler a Freeman (2007)
3.1. Efebofilky nekriminální
Oběťmi jsou většinou chlapci 13-14 let staří, mají vztah s malou mírou nezákonné aktivity. Nízká míra recidivy.
3.2. Hebefilky a efebofilky kriminální
Oběťmi jsou dívky i chlapci 14-15 let staří, mají vztah s vysokou mírou nezákonné aktivity. Vysoká míra recidivy.
3.3. Dívky zneužívající menší děti
Pachatelka mladá. Oběti jsou dívky i chlapci v průměru jen 4 roky staří.
3.4. Chronické zneužívatelky
Pachatelka dospělá. Oběti jsou dívky i chlapci v průměru 5 let staří. Vysoká míra recidivy.
3.4. Příležitostné starší zneužívatelky
Pachatelka starší. Oběti jsou dívky i chlapci v průměru 12 let staří. Příležitostný, neopakující se čin.
3.4. Homosexuální zneužívatelky dětí
Oběti jsou výhradně dívky, v průměru 5-6 let staré. Nízká míra recidivy.

4. Wijkman a kol. (2010)
4.1. Mladé zneužívatelky
Oběti jsou malí chlapci, většinou v rámci rodiny, často jde o najaté pečovatelky (baby-sitting).
4.2. Násilnice
Oběti jsou obojího pohlaví, většinou mimo rodinu. Významná závažnost spáchaných činů. Pachatelky obvykle zažily vlastní pohlavní zneužití v dětství.
4.3. Psychopatické spolupachatelky
Ženy s psychickými poruchami. Provádějí čin s dalšími spolupachateli. Oběti obou pohlaví uvnitř rodiny nebo mimo ni.
4.4. Pasivní matky
Ženy asistující při zneužívání uvnitř rodiny. Oběti obou pohlaví ve věku od 7 do 11 let. Pasivní spolupachatelky svého partnera.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1462 x
Oceněn: 1534 x
Kontaktovat uživatele:

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 20.3.2018 17:29:09

Souhrn: Syntetická typologie podle Elliotta a Ashfielda (2011)

Analýzou trendů vyplývajících z různých klasifikací, Elliott a Ashfield připravili syntézu zahrnující 5 kategorií pohlavních zneužívatelek dětí:
 1. ty, které by zaútočily pouze na teenagery při hledání emoční blízkosti
 2. ty, které by zaútočily pouze na předpubertální děti
 3. ty, které trpí psychiatrickými problémy a zaútočily by na různé oběti
 4. pasačky motivované ziskem
 5. spolupachatelky muže
  1. podílející se na zneužívání pod výslovnou hrozbou emocionálního nebo fyzického násilí
  2. aktivně se neúčastnící zneužití, ale nevyjádřující nesouhlas s ním
  3. hrající aktivní a dobrovolnou roli při zneužití
Tyto kategorie nejsou striktně oddělené. Takže některé pasivní spolupachatelky mohou cítit erotické vzrušení při průběhu zneužití.


Odkaz; Zdroj: seurakuntalainen.fi

Popisný model sexuální delikvence žen (DMFSO)

Analýzou činů 22 sexuálních útočnic ve Velké Británii, Gannon a kol. vyvinuli popisný model sexuálního napadení ženami (DMFSO). Na rozdíl od typologií model analyzuje časové období přibližně jednoho roku před agresí až do okamžiků před ní, úspěšnost agrese a pocity po agresi. Tento model klasifikuje pohlavní zneužívání dětí podle souboru faktorů související se sexuálním napadením, jako je plánování, prokázané postižení oběti, nátlak a kontrola impulzivity.
Autoři popisují tři vzorce agrese:
 1. Cesta sbližování: zahrnuje asi polovinu studovaných případů; tato heterogenní kategorie má různé motivace, jako je hledání pohlavního uspokojení, hledání intimního vztahu nebo touha po pomstě. Tyto ženy aktivně plánovaly své sexuálně zaměřené činy, činy byly úspěšně spáchány a pachatelka trpěla jen málo nebo vůbec výčitkami svědomí;
 2. Cesta nevyhnutelná: ženy této skupiny představovaly něco málo přes čtvrtinu případů. Všechny se dostaly pod extrémní nebo dlouhodobý nátlak ze strany muže - obávaly se buď násilí nebo ztráty důvěrného vztahu s ním. Onen muž plánoval příslušný čin, ke kterému se žena připojila a pociťovala jej velmi negativně.
 3. Neplánovaná, neorganizovaná cesta: tyto velmi impulsivní ženy málo nebo vůbec neplánovaly svůj čin, který jim poskytl i pozitivní i negativní pocity.

DMFSO by mohl být použit pro popis sexuálního napadení, kterého se dopustily ženy v dalších zemích a které byly použity ke klasifikacím popsaným výše.
Uživatelský avatar
Asce
Administrátor
Příspěvky: 872
Registrován: 16.12.2015 18:13:48
Pohlaví: muž
Povolání: IT služby
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 4
... až do věku: 13
Děkoval: 2928 x
Oceněn: 3083 x
Kontaktovat uživatele:

Re: Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Asce » 21.3.2018 16:18:38

V Syntetické typologii podle Elliotta a Ashfielda (2011) se píše:DMFSO by mohl být použit pro popis sexuálního napadení, kterého se dopustily ženy v dalších zemích a které byly použity ke klasifikacím popsaným výše.

Přiznám se, že moc nechápu, k čemu takový model má sloužit. Že neposkytuje predikci (což by byl úkol analytické typologie, viz třeba Asceho typologie dívek), to bych ještě pochopil. Ale když se podívám třeba na 1. třídu, pak již z její definice je jasné, že zde budou zahrnuty ženy s tak odlišnými osobnostmi, motivacemi i preferencemi ohledně objektu jejich zájmu, že příslušnost k této skupině lze podle mne považovat za naprosto bezcennou informaci. Navíc je zde obsažen nepříliš jasný výraz "jen málo trpěly výčitkami svědomí." Taktéž skupinu 3 považuji za problematickou. Proč "velmi impulzivní"? Nestačilo by jen trochu, anebo vůbec, ovšem s tím, že pachatelku k sexuálnímu deliktu přivedla náhoda (byla zrovna velmi neuspokojená a z ničeho nic potká nahou dívenku ve sprchách veřejného bazénu)? A co když některá žena má jen pozitivní pocity? Nebo jen negativní? Anebo co když ony pocity záleží na aktuálním duševním rozpoložení, takže se střídají?

Hm... Asi bych své typologii měl také dát nějakou honosnou zkratku a zažádat si o grant...
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1462 x
Oceněn: 1534 x
Kontaktovat uživatele:

Re: Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 21.3.2018 21:33:45

Když jsem začal překládat tuto francouzskou studii, myslel jsem, že bude prakticky užitečnější, umožňující predikci; přitom je pouze popisná, zařazující případy do tříd dodatečně. Nicméně poslední model podle mne říká právě to, o čem skepticky uvažuje Asce. Do třetí cesty by mohly spadat i ženy neimpulzivní, které neplánovaly pohlavní zneužití, ale provedly ho při náhodné příležitosti. Mohly, ale nespadají. Takových případů je asi tak málo, že nevytvořily samostatnou kategorii, ani se významně nepodílely na širší směsné kategorii. Třetí cesta doopravdy zahrnuje jen nebo převážně ženy impulzivní. To je sice malý, ale přece jen objev. A dále, pocity ze svých činů by tyto pachatelky mohly mít rozmanité, jak naznačuje Asce. No a nemají. Mají je právě jako směs pozitivních a negativních současně. Tak to prostě vyšlo shrnutím údajů o konkrétních pachatelkách. Z mnoha možností se prakticky vyskytují jen některé. Proto není uvedená analýza či modelování zcela jalové a má cenu takové korelace zkoumat.

Zpět na “ZNEUŽÍVÁNÍ”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti