Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Problematika dětské prostituce

Témata zaměřená na prevenci sexuálního zneužívání (SZ) dětí, ale i zneužívání a sexuálního násilí obecně, výpisky z knih a brožurek o SZ, hlubší souvislosti a vazby na jiná témata, chybné počiny v osvětě. Kazuistiky zneužitých dětí, nejsou-li součástí pojednání, patří do subfóra Životní příběhy.
Uživatelský avatar
Dreanor
Uživatel
Příspěvky: 69
Registrován: 2.1.2016 22:49:43
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 2
... až do věku: 8
Děkoval: 190 x
Oceněn: 158 x
Kontaktovat uživatele:

Problematika dětské prostituce

Příspěvekod Dreanor » 9.5.2017 14:32:36

Problematika dětské prostituceODBORNÉ TÉMATICKÉ VLÁKNO ZAMĚŘENÉ NA PROBLEMATIKU DĚTSKÉ PROSTITUCE VE SVĚTĚ I V ČR

Obrázek

VYMEZENÍ URČITÝCH POJMŮ, KTERÉ SE MOHOU VE VLÁKNU VYSKYTNOUT:

PROSTITUCE
Poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu.

DĚTSKÁ PROSTITUCE
Dětská prostituce je sexuální využívání dětí za peníze či jinou odměnu. Jedná se o jednu z nejzávažnějších forem komerčního sexuálního zneužívání dětí, mezi které dále patří také dětská pornografie a obchodování s dětmi.

KUPLÍŘSTVÍ
Kuplířství spočívá v tom, že kuplíř přiměje či svede jinou osobu k provozování prostituce, případně z prostituce jiného jen profituje.

SEXUÁLNÍ TURISTIKA
Je chápána jako způsob cestování s výhradním nebo převážně sexuálním podtextem. Jako sociální jev je nežádoucí, s významným zdravotním i sociálním rizikem, a to jak pro "turisty", tak pro jejich cíle (často v roli obětí).

ESKORT
Doprovod prostitutky na místo určené klientem (na žádost klienta může být prostitutka na toto místo poslána).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Problematika dětské prostituce - úvod

Příspěvekod Plyšáček » 27.6.2017 9:05:51

Dětská prostituce - úvod do problematikyProstituce znamená použití dítěte pro sexuální aktivity, za něž je poskytnuta, nabídnuta či slíbena odměna, kterou mohou být peníze nebo jiný způsob úhrady, protihodnoty, protislužby či protiplnění. A to bez ohledu na to, jestli je tato úhrada, slib nebo protislužba provedena či učiněna dítěti nebo někomu jinému.

Dítě může být pachatelem k prostituci získáno, přivedeno, přinuceno, zprostředkováno či nabízeno. Kromě peněz se může jednat o protihodnotu v podobě věcí nutných pro každodenní život (jídlo, pití, bydlení, přenocování), zboží (například nákup či televize pro rodinu, značkové oblečení, mobil), výhody, prospěchu, přízně (například ve škole, oddíle), omamných a psychotropních látek a mohou to být dokonce hračky…

Vstupní věk dívek do prostituce se obecně odhaduje na jedenáct až sedmnáct let. Dívky považují prostituci často za dočasné řešení krize. Obecně lze říci, že v ČR jsou podle zkušeností do prostituce nuceny vlastními rodiči nebo blízkými příbuznými (například v romské komunitě), mohou být také svedeny kamarádkou (prostituci už provádí a nechce v ní být kromě jiného sama), či ji provádějí na bázi dobrovolnosti pro peníze nebo pro zvýšení sebevědomí.

Ve věku puberty, respektive postpuberty, se často dávají na dráhu prostituce ty dívky, které byly obětí dlouhodobějšího sexuálního násilí v předškolním nebo mladším školním věku. Pak už se nenaučily ochraňovat svůj osobní prostor, rozhodovat o sexuálních aktivitách, podřizují se nabídkám či atakům mužů a očekávají, že jim to přinese pozitivní prožitky. Děje se tak v bytech, salonech či na ulici.

Někdy je za vstupem do prostituce naivní představa o kariéře hostesky, modelky či výdělku rychlých peněz. Některé dívky žijí jako zcela „normální“ v rodinách nebo výchovných zařízeních a příležitostně se nabízejí k prostituci v utajení před rodiči a sociálním okolím. Některé utekly z domova, jsou na útěku a dočasně živobytí si zajišťují prostitucí. Sexuální praktiky přicházejí spíše jako směna za možnost přenocování, za drogy či alkohol nebo tak chce dívka pomoct například příteli v dočasné finanční nouzi (přítel může například tvrdit, že potřebuje peníze na vlastní byt). Hodně jich zakusilo sexuální zneužití, týrání a zanedbávání, věří, že nemají jinou alternativu a mají problémy a neúspěchy ve škole.

Obrázek

Čtyři fáze ustavení dívky do prostituce
Více je známa heterosexuální prostituce a uvádějí se tyto čtyři fáze ustavení dívky do prostituční scény:
  • zajištění ochrany (naverbování, získání důvěry, spolehlivosti a jistoty ve vztahu ke kuplíři, provozovateli, zprostředkovateli či dalším zúčastněným osobám, ovlivňování myšlení, názorů a postojů, vzbuzování zamilovanosti do kuplíře či podobné osoby, zahlcování dárky, kuplíř či provozovatel nebo zprostředkovatel se vydává za přítele či chlapce dívky)
  • vytváření závislosti (vyšší stupeň přivlastňování dívky a majetnické chování kuplíře, provozovatele či zprostředkovatele, sociální izolace, změna jména dívky, přesvědčování, aby přerušila důležité vazby a změnila priority ve své vztahové síti)
  • kontrola (oblečení, obutí, vzhledu, jídla, nákupů, telefonů, používání tělesných trestů až týrání za neposlušnost, vnucení řádu a způsobu života, kuplíř, provozovatel či zprostředkovatel vytváří dojem, že dívka je nespolehlivá a nehodnověrná, vyžaduje zkoušky lásky)
  • totální dominance (z dívky vytváří oběť, kuplíř, provozovatel, zprostředkovatel, případně další požadují sex zdarma kdykoliv a kdekoliv, musí souhlasit s umístěním v bytě či salonu, přesvědčují ji, že sex a peníze jsou lepší, než návrat domů a život v rodině)
Je doloženo, že čím byl vstupní věk do prostituce nižší, tím častěji dívky byly obětí fyzického a sexualizovaného násilí od zákazníků, kuplířů či provozovatelů různých podniků.

Vykořisťování chlapců v prostituci
Dělí se na heterosexuální a homosexuální s tím, že provozování konkrétní formy nemá většinou vztah k sexuální orientaci chlapců.
Heterosexuální prostituce se odehrává hlavně v bytech (méně v salonech). Může být organizovaná či privátní. Specifickou formou privátní je zbavení panenství na objednávku: například patnáctiletý chlapec žije s vlastní matkou, sex měl poprvé před třemi roky s kamarádkou své matky a nyní si nechává platit za to, že dívky zasvětí do tajů sexuálního styku.

Homosexuální prostituce se dělí na kategorie:
  • salonní (gay kluby, bary, eskort služby i veřejné domy či byty jen pro homosexuální klienty)
  • pouliční (je nejnuznější, veřejné toalety, parky, autobusová či vlaková nádraží, obchodní centra)
  • kept-boys (bydlí delší dobu u jednoho „zákazníka“), rent-boys, call-boys (na telefonu, pak sex v bytě či na jiném místě, má spíše charakter zvoleného „povolání“)
Objevují se chlapci od devíti let věku, vstupní i průměrný věk stále klesá. Většina z nich je v prostituci jen několik let, asi od dvaceti let věku jsou pro zákazníky nezajímaví. Existuje skryté kuplířství, kdy majitelé bytů či pokojů požadují obnos za zákazníka. Zprostředkovatelé mohou poskytovat zákazníkům stálou nabídku.

Značná část chlapců má zkušenosti z ústavních zařízení nebo v nich žije, často nemají ukončené základní vzdělání. Chlapci v takzvané dobrovolné homosexuální prostituci vyrůstali či dosud žijí častěji v rodinách bez otce, se silnou dominancí jednoho rodiče či v jinak dysfunkční rodině. Typické jsou ztráta rodiče v raném věku, rozvod, rozvrácené vztahy, odmítání otcem i matkou, narušený vztah k otci (ten je nepřítomný či slabý, alkoholik či bisexuál, popírá otcovství) nebo promiskuitní matka. Objevuje se i syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN).

Zdroj: Šance dětem

Další odborné poznatky naleznete ve výpiscích z knihy R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Obrázek
Uživatelský avatar
Max
VIP člen
Příspěvky: 205
Registrován: 2.1.2016 17:09:35
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 3
... až do věku: 12
Děkoval: 2740 x
Oceněn: 561 x
Kontaktovat uživatele:

Faktory zapřičiňující dětskou prostituci

Příspěvekod Max » 27.6.2017 14:23:02

Faktory zapríčiňujúce detskú prostitúciu

Aké faktory zapríčinili to, že je vo svete detská prostitúcia a komerčná detská pornografia


Pravdepodobne je za tým chudoba krajín, ktorá donútila rodiny bojovať o prežitie, a na základe tejto skutočnosti sa začali dopúšťať amorálnej činnosti voči vlastným a nevlastným deťom. Prečo existuje chudoba vo svete, asi nemá cenu rozoberať... Zodpovednosť v niektorých prípadoch nenesú politici v daných krajinách, ale sú za tým silnejší hráči, ktorý obmedzujú ekonomiku v týchto krajinách. Ľudia by mohli začať výrobu niektorých surovín a na tom si postupne budovať ekonomiku, ale nemôžu vyrábať kvôli zákazu vývozu do západných krajín, kde majú rôzne obmedzenia vývozu a tým pádom je to pre nich nerentabilné a krajina ako taká stagnuje desiatky rokov. Toto je jedna z príčin, prečo sa rodičia dopúšťajú zúfalých činov. Dieta ani tak netrpí sexom, ako chudobou, v ktorej žije, a je donútené od malička pracovať aj ako prostitútka, aby prežila, a je aj súčasťou rodiny - proste musí pomáhať. Ďalšia skupina sú opustené deti, ktoré doslova bojujú o prežitie - tie sú zvyčajne najlacnejšie na trhu. Komerčná pornografia je na tom podobne, ak sa jedná o podobný prípad chudoby. No nie vždy to tak je. Niektoré to robia dobrovoľne, len aby na tom zarobili. Pre nich je to celkom pohodová práca. Predvádzanie im nevadí - hlavne ak majú dobre zaplatené. Je rok 2017 a komerčná dp sa vytráca a nahrádza ju prostitúcia aj z toho dôvodu, že trest za dp je porovnateľný so zneužitím reálneho dieťaťa.

Obrázek
Toto je len lokálna neorganizovaná záležitosť detskej prostitúcie za účelom prežitia rodiny ako takej. Cena za také dieťa sa pohybuje do tých 10 dolárov maximálne. Deti chodia zvyčajne do terénu, kde ich môžete stretnúť a ponúkajú vám nejaké drobnosti na predaj, a potom v závislosti od reakcie navrhujú aj iné služby - v tomto prípade sexuálne.

Obrázek
Tuto situáciu chudoby obyvateľstva ale zneužívajú aj organizované skupiny zločinu obchodovaním s deťmi za účelom prostitúcie za úplatu. A toto už presahuje hranice krajín. Jedná sa o sexuálnu turistiku do týchto destinácií. Samozrejme, že toto sa odohráva aj v západných krajinách, ale na úplne iných princípoch za pomerne vyšší zisk z dieťaťa, než je tomu v Ázii.

Obrázek
Táto činnosť sa začína rozširovať po tom, ako sa začalo bojovať celoplošne proti DP. Nakoľko je úspešnosť odhaľovania deti účinkujúcich v pornografii vysoká sa to z tohto dôvodu už nevypláca a prípadný zisk, ak je to točené za tým účelom, nedosahuje takú hodnotu ako detská prostitúcia. Tu sa ceny začínajú od tých 30 až 50 dolárov za dieťa a samotný sexuálny akt sa vykonáva v rôznych chatrčiach. Je to dosť zaujímavá situácia, ak sa dostanete na také miesto a pred vami sa naraz objaví asi tak 5-6 dievčatiek vo veku cca 5 až 10 rokov. A začne sa vyjednávanie, ako na nejakom trhu. Ak si zákazník vezme všetky deti, dostane určitú zľavu - buď finančnú alebo časovú. Ten, čo dohaduje podmienky, ovláda minimálne anglický jazyk a upozorní zákazníka, napríklad, že toto dievčatko je dosť malé na pohlavný styk (6 ročné cca). „Too small bum, bum.“ No dokáže iné veci... . Treba si taktiež dávať pozor na to, že sa tam vyskytujú rôzne pohlavné a iné choroby.

Čo sa týka detskej prostitúcie na západe, tam je to viac uzavretá skupina a cena detí je v závislosti od národnosti podľa záujmu a dopytu. Napr. kupujú sa deti zaostalejších krajín EÚ za peniaze od chudobných rodín, ktoré ani nemusia vedieť, že sa jedná o nezákonné činnosti. Stačí sa preukázať, že pracujete v nejakej organizácii, ktorá dáva šancu deťom sa vzdelávať v zahraničí, a rodina ešte k tomu dostane finančnú výpomoc. Potom sa deti dovezú na nejaké tiché miesto, kde sa postupne na dražbe rozpredajú. Buď si ich kúpi nejaká skupina, alebo jednotlivec.

Obrázek
Prostitúcia detí sa vyskytuje aj u nás. Jedná sa hlavne o rómske etnikum. Tam je ale situácia úplné iná, ako je tomu buďto na západe, alebo v inej časti sveta. Rómovia žijú dlhodobo vo vylúčených komunitách, čo im vyhovuje. Tento štýl života sa prenáša z generácie na generáciu a nie je pravdepodobné, že by sa to malo zmeniť k lepšiemu. A tým pádom v takých sociálnych a kultúrnych pomeroch sa tam často vyskytuje incest alebo príležitostný sex ešte pred dovŕšením 14. roku života. Deti plodia ďalšie deti v mnohých prípadoch aj z nevedomosti, alebo s vidinou určitých benefitov od štátu. Tieto deti nie sú vzdelané ako aj ich rodičia a nie je šanca, aby ich viedli k lepšej budúcnosti. Deti z týchto lokalít ani nie sú donútené, aby sa ponúkali na sexuálne služby mimo komunitu - vedia veľmi dobre, že takto si môžu dovoliť bežný konzum moderných zariadení, ako má majorita spoločnosti. Netreba si to mýliť so zneužívaním detí na žobranie pre rodičov. No niektoré rodiny nie sú na tom tak dobre a z finančného hľadiska im neprekáža, ak im dcéra zabezpečí nejaké tie peniaze navyše. Samozrejme, že medzi nimi sa nájdu aj špekulanti, ktorí využívajú sociálny problém vo svoj prospech a taktiež obchodujú s deťmi a mládežou. Vyvážajú ich hlavne do zahraničia, kde sa následne prevádzkuje detská prostitúcia. Niektoré rodiny žiadajú nereálne sumy za deti, až do 10 000 eur.

Obrázek
Ilustračná fotka

V roku 2017 sa taktiež otvorili hranice pre Ukrajinu a jej občania majú možnosť vycestovať do EU na 3 mesiace. No lenže také Poľsko má celkom prijateľné požiadavky na azyl a od otvorenia hraníc sa veľká časť obyvateľstva sťahuje práve do Poľska. Pred rokom 2017 na Ukrajine prebiehal obchod s deťmi v rámci krajiny, kde sa za určitú sumu predávali záujemcom. Problém bol vývoz týchto detí do EU na prostitučné služby, čo sa ale týmto mení a je tu ďalší zdroj z východu s obchodovaním s deťmi. A ako vieme, už niekoľko rokov máme problém s migračnou krízou. Kde taktiež dochádza k únosom detí, ktoré prichádzajú do EU bez dozoru v malých skupinkách. U týchto detí je problém s identifikáciou. Nie sú zaznamenané v žiadnych databázach a tým pádom sú neodhaliteľné a pre priekupníkov s deťmi vhodné aj na tvorbu DP.

Pre konzumenta začína byť nedostatok nového materiálu. A ak si k tomu pripočítame rôzne pasce, ktoré na neho číhajú, nebude mať inú možnosť, ako si vyhľadať takú skupinu, ktorá sa zaoberá s prostitúciou detí. Samozrejme, že toto neplatí pre všetkých konzumentov - tí ostatní zotrvajú naďalej pri konzume, len bude náročnejšie vyhľadávať nové materiály. A z tohto dôvodu taktiež môžu podľahnúť chvíľkovému vzrušeniu a zneužiť dieťa.
Uživatelský avatar
Snilko
VIP člen
Příspěvky: 319
Registrován: 23.12.2016 21:52:09
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 2
... až do věku: 13
Děkoval: 2628 x
Oceněn: 648 x
Kontaktovat uživatele:

Problematika dětské prostituce

Příspěvekod Snilko » 17.5.2018 12:49:07

Průvodce dětskou prostitucí v Brně: Citrón, Cejl, Interspar (PRIGL.CZ)Obrázek

Můj kámoš je pedofil, který však nikdy nikomu neublížil a vypadá to, že se ani nechystá. Důvodem, proč ví o dětské prostituci víc než běžný Brňan je ten, že bydlí nedaleko non-stop herny U Citróna a cestou po Cejlu do Intersparu si všímá okolí víc než ostatní. Tímto mu děkuji, že si na rozhovor odskočil od hlídání dvou malých dcer jeho známého.

Prigl: Kde v Brně sis poprvé začal všímat prostituce nezletilých?
V non-stop herně U Citróna, kam jsem svého času chodil na pivo a pozoroval život.

Využívají služeb nezletilých prostitutek spíš bílí nebo hnědí?
Cigánskýho zájemce jsem nikdy neviděl, vždycky běloch. Řekl bych, že je to tím, že do Citróna se prostě chodí shánět kšefty, zatímco známí z ghetta se spolu vždycky dokážou domluvit před barákem.

Kolik je těm holkám let, co chtějí a co nabízejí?
Existuje několik skupin, často jim je dvanáct, třináct let. Nabízí pouze orál za tři stovky na záchodě nebo v nedalekým parku.

Tři stovky mi připadá dost málo na obživu.
Ony to mají jako přivýdělek. Jedna mi třeba řekla, že si chce koupit džíny, který ji nechtěl koupit táta.

Předpokládám, že těch dvanáct let je spodní hranice.
Ne tak úplně. Poté, co jsem se veřejně přihlásil k pedofilní orientaci, se o mě začaly zajímat holky okolo osmi let. Ty to podle mě nikdy nedělaly, každopádně mě sem tam nějaká doběhne se slovy: „Ahoj, Peťo!“ a dělá očička. Jednou jdu z práce a čtyři takový malý holky se srotí do hloučku, ze kterýho je slyšet: „Tak řekni tady tomu, že za dvě stovky.“ Nabídky jsem nikdy nevyužil.

Teď jsme šli smutnou cestou dolů (věkově i cenově), co ty starší?
Další skupinou jsou holky kolem patnácti. Ve svým věku už většinou potřebují piko, takže si říkají taky o tři stovky, což je cena jedné dávky.

Tak moment, kdy začíná ta profesionální hranice?
Vlastně nikdy. I poslední kategorie ženskejch od třiceti do čtyřiceti chce tři stovky. Pokud nějaká začne sama mluvit o tisícovce, je jasný, že to nemyslí upřímně – chce tě okrást. Samostatnou kategorií jsou krásný holky. Jejich specifikum je, že nenabídnou každému.

Když už se bavíme o tak malých částkách, napadá mě, jestli neberou třeba naturálie…
I to se děje. Jednou za mnou přišel kluk jestli nechci dvě hry na playstation. Pak přišla holka, jestli s ní půjdu za tři kila na záchod. Neměl jsem zájem ani o jedno, tak se domluvili mezi sebou. Byli na záchodě hrozně dlouho, snad půl hodiny. Když se kluk vrátil a vzal si ode mě s poživačným výrazem cigaretu, vtrhl do baru nabušenec a holku s řevem vyvedl. Nevím, jestli to byl pasák nebo táta. Každopádně obchodník s hrami dělal, že tam není.

Co nejhoršího si v tomhle ohledu pamatuješ?
V Citrónovi se po mě plazila hnusná bílá alkoholička kolem pětatřiceti. Nedokázal jsem ji slušně oddělat, tak povídám: „Sory, já jsem na malý holky.“ Ona na to, že má čtyřletou dceru a za litr mě s ní nechá hodinu o samotě. V takový chvíli přemýšlíš, jestli tě chce vylákat ven a nechat někým oddělat nebo to myslí vážně a máš volat policajty. Byl jsem bohužel tak ožralej, že i kdybych je zavolal, asi by mě jenom odvezli na záchytku. Tak jsem ji prostě poslal do prdele.

Jsou ještě další místa, kde děti intenzivně šlapou?
Samozřejmě na Cejlu a pak na parkovišti u Intersparu. Když se nákupák trochu vylidní, zhruba mezi sedmou a devátou, loví tři patnáctky borce, co míří k autům. Začíná to tím, že si řeknou o cigaretu a podle reakce buď pokračují nebo ne. Vždycky jedna mluví a druhá stojí opodál. Jakmile vyšleš signál, že to nepůjde, okamžitě se o tebe přestanou zajímat a začnou kecat mezi sebou nebo jdou jinam.

Myslíš, že člověk musí být pedofil, aby služeb dětských prostitutek využíval?
No, jak jsem říkal, většinou ta prostituce začíná až tak od dvanácti let, takže bychom měli používat slovo hebefil. Jeden takovej dělal v Citrónovi barmana. Vždycky za ním přišla banda holek právě kolem dvanácti a on jim všem nalíval whiskey. Vyhodili ho – ne protože nalíval nezletilým, ale protože je nechával odejít bez placení. Nad jeho hloupostí se plácala do čela i kolegyně-barmanka: „Stačilo, aby koupil tam té třináctce kofolu, a ona by si to s ním v pohodě na hajzlu rozdala!“

Zpět na “ZNEUŽÍVÁNÍ”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host