Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Návod pro tvorbu příspěvků - BBCode

Návrhy, nápady, stížnosti, práce s nováčky.
Uživatelský avatar
Asce
Administrátor
Příspěvky: 873
Registrován: 16.12.2015 18:13:48
Pohlaví: muž
Povolání: IT služby
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 4
... až do věku: 13
Děkoval: 2928 x
Oceněn: 3084 x
Kontaktovat uživatele:

Návod pro tvorbu příspěvků - BBCode

Příspěvekod Asce » 16.1.2016 18:29:38

Vážení obyvatelé Pedonie, tímto návodem vycházíme vstříc těm z vás, kteří nejsou příliš zběhlí v úpravách svých příspěvků. Pokusíme se přehlednou formou vysvětlit použití tzv. BBCode, pomocí kterých je možno dosáhnout nejrůznějších úprav textu, od těch jednoduchých, až po vkládání obrázků či videí…

BBCode pracují podle tohoto obecného principu:
Nejprve je uvedena počáteční značka příslušného BBCode, následuje váš text, který je tímto nástrojem zpracováván a nakonec je uvedena koncová značka tohoto BBCode. Je jedno, jestli nejprve napíšete svůj text, následně myší vyberete úsek, který chcete pomocí BBCode upravit a poté kliknete na vhodný nástroj (jeho ikonu či název), anebo zda nejprve nástroj vyberete a mezi vnitřní hranaté závorky text doplníte následně.
Jednotlivé nástroje lze do sebe podle potřeby zanořovat, podobně jako třeba závorky v matematických výrazech.

Z níže uvedených příkladů můžete vybrat, zkopírovat a vložit příslušný kód do svého příspěvku, kde pak přepíšete text dle našeho příkladu svým textem.

OBSAH (pro rychlý přechod na požadované téma klikněte na odkaz)
Řez písma a úprava písma
Barva písma
Velikost písma
Zarovnání textu a nadpisy
Seznamy
Odkaz na webovou stránku (hyperlink)
Odkaz v rámci dokumentu (záložka)
Zobrazení a náležitosti obrázku
Klikací obrázek
Text vedle obrázku, BBCode Imageleft
Vložení videa - preferovaná varianta
Speciální symboly - BBCode „char“
Citace
Citace s náhledem obrázku
Odsadit
Vytvoření tabulky

Řez písma a úprava písma

Písmo tučné („B“, tj. bold), ležaté („I“, tj. kurzíva či italika), podtržené („U“, tj. underlined), apod.

Příklad použití - část textu bude vypsána tučným řezem písma:

Tento text bude základním písmem. Tento text bude tučně. Tento text bude základním písmem.

Kód: Vybrat vše

Tento text bude základním písmem. [B]Tento text bude tučně.[/B] Tento text bude základním písmem.

Příklad použití - část textu bude vypsána tučným řezem písma + podtrženě, část jen tučně a část základním písmem (kombinace BBCode):

Tento text bude tučně. Tento text bude tučně i podtrženě. Tento text bude základním písmem.

Kód: Vybrat vše

[B]Tento text bude tučně. [U]Tento text bude tučně i podtrženě.[/B][/U] Tento text bude základním písmem.

Barva písma

Nejprve v nabídce BBCode klikněte na ikonu:
Obrázek
Poté kliknutím do políčka s vhodnou barvou zvolte barvu písma vybraného úseku textu. Opět lze postupovat i opačně, tedy nejprve vybrat barvu a teprve poté „dovnitř“ mezi počáteční a koncovou značku vložit text.

Příklad:

Tento text bude zeleně. Tento text bude základní barvou písma.

Kód: Vybrat vše

[color=#008040]Tento text bude zeleně.[/color] Tento text bude základní barvou písma.

Velikost písma

Analogicky jako barva písma je implementována i jeho velikost. Předdefinované velikosti vybírejte z příslušného komboboxu (předvoleno je „Výchozí“). Pokud by vám žádná z předvolených velikostí (v pixelech) nevyhovovala, lze ji upravit přímo v počáteční značce daného BBCode.

Příklad:

Tento text je napsán malým písmem a tento zas velkým.

Odpovídající kód:

Kód: Vybrat vše

[size=85]Tento text je napsán malým písmem[/size][size=150] a tento zas velkým.[/size]

Zarovnání textu a nadpisy

Jak plyne z logiky věci, zarovnávat text lze k levému či pravému okraji stránky („right“), vycentrovat jej („centre“), ale také zarovnat oboustranně, tzv. do bloku („justify“). Pokud nepoužijete žádný BBCode, je text automaticky zarovnán k levému okraji, což se mimo novinovou a knižní sazbu považuje za jakýsi standard. Centrování se používá hlavně u nadpisů.

Pro nadpisy můžeme použít předpřipravené BBCode „h1“ (hlavní nadpis) či „h2“ (podnadpis). Tyto funkce za vás provedou rovnou několik formátování najednou, ale pochopitelně jako i u jiných případů, i zde můžete svůj nadpis doupravit např. zvýrazněním barvou.

Příklad:

Můj nadpis

Kód: Vybrat vše

[h1]Můj nadpis[/h1]

Můj vycentrovaný nadpis

Kód: Vybrat vše

[h1][centre]Můj vycentrovaný nadpis[/centre][/h1]

Můj zelený a vycentrovaný nadpis

Kód: Vybrat vše

[h1][color=#008000][centre]Můj zelený a vycentrovaný nadpis[/centre][/color][/h1]

Seznamy


Rozlišujeme seznam prostý (lidově „odrážky“) a uspořádaný (číslovaný). Důležité je uvědomit si, že seznamy se tvoří kombinací dvou BBCode. První BBCode říká, kde seznam začíná a kde končí, zatímco druhý, opakovaně použitý BBCode označuje jednotlivé položky seznamu (např. ony odrážky).

Pro použití prostého seznamu použijte ikonu „Seznam“:
Obrázek
Mezi počáteční a koncovou značku takto zapsaného BBCode vložte pomocí ikony „Položka seznamu“ BBCode pro první odrážku:
Obrázek
Tento BBCode je nepárový (text odrážky bude končit buď další značkou „Položka seznamu“ nebo koncovou značkou seznamu). Za text první odrážky vložte opět BBCode „Položka seznamu“, zapište text druhé odrážky a takto postupujte až k poslední odrážce.

Příklad:

 • Toto je text mojí první odrážky
 • Toto je text mojí druhé odrážky

Kód: Vybrat vše

[list][*]Toto je text mojí první odrážky[*]Toto je text mojí druhé odrážky[/list]

Pro použití číslovaného seznamu použijte ikonu „Uspořádaný seznam“:
Obrázek
Za znaménko „rovná se“ v počáteční značce takto vloženého BBCode zapište číslovku, od které započne automatické číslování (nejčastěji číslici 1). Mezi počáteční a koncovou značku takto zapsaného BBCode vložte pomocí ikony „Položka seznamu“ BBCode pro první položku svého seznamu:
Obrázek
Tento BBCode je nepárový (text položky bude končit buď další značkou „Položka seznamu“ nebo koncovou značkou seznamu). Za text první odrážky vložte opět BBCode „Položka seznamu“, zapište text druhé položky a takto postupujte až k poslední položce.

Příklad:

 1. Toto je text mojí první položky
 2. Toto je text mojí druhé položky

Kód: Vybrat vše

[list=1][*]Toto je text mojí první položky[*]Toto je text mojí druhé položky[/list]


Odkaz na webovou stránku (hyperlink)

Stiskněte ikonu:
Obrázek
 1. Jednoduchý odkaz, který je tvořen přímo textem adresy webové stránky, vytvoříte tak, že tuto adresu vložíte mezi počáteční a koncovou značku BBCode:
  http://www.pedonia.com
  Výsledný kód pak vypadá takto:

  Kód: Vybrat vše

  [url]http://www.pedonia.com[/url]

 2. Sofistikovanější odkaz vytvoříte tak, že dovnitř počáteční značky BBCode za „url“ vložíte znak „=“ a za něj požadovanou adresu odkazu. Mezi vnitřní hranaté závorky zapište text, který bude na odkaz upoutávat:
  Naše stránky
  Výsledný kód pak vypadá takto:

  Kód: Vybrat vše

  [url=http://www.pedonia.com]Naše stránky[/url]

Odkaz v rámci dokumentu (záložka)

Pokud jsme chtěli ve svém příspěvku odkázat na jiný příspěvek či webovou stránku mimo fórum, principem bylo, že do příslušného BBCode jsme předepsaným způsobem vložili adresu (URL) tohoto příspěvku, resp. webové stránky, tj. kam má odkaz směřovat. Pokud však např. u rozsáhlého příspěvku s mnoha částmi chceme vytvořit „odskok“ na jinou jeho část (takto se tvoří třeba Obsah stránky), je zřejmé, že zmíněný princip nebude postačovat – místo „odkud“ a místo „kam“ jsou ve stejném dokumentu, tedy mají stejnou adresu. Postupuje se tak, že v dokumentu nadefinujeme záložku. Ta je tvořena BBCode „zalozka_cil=“, která říká „odkud“ a BBCode „zalozka_def=“, která říká „kam“ bude proveden odskok.

jak na to:
 • Na místě, odkud má k odskoku dojít, zapište bez uvozovek upoutávku na cíl, (dle dále rozvedeného příkladu je to přímo slovo „mužích“ v rámci běžné věty)
 • Takto zapsanou upoutávku vyberte myší a z komboboxu zvolte BBCode „zalozka_cil=“
 • Za rovnítko v počáteční značce BBCode zapište nějaké označení, kterým záložku pojmenujete, např. bez uvozovek „ZalozkaMuzi“
 • Ve svém příspěvku se přesuňte řádku nad nebo vedle místa, kde bude cíl odskoku, v našem příkladu tedy nad text „Kapitola5“
 • Z komboboxu vyberte BBCode „zalozka_def“
 • Do počáteční značky tohoto BBCode za rovnítko zadejte bez uvozovek název této záložky, v našem příkladu „ZalozkaMuzi“.

Příklad, kde kliknutí na slovo „mužích“ provede odskok na název kapitoly 5:

Tento text pojednává o chlapečcích, holčičkách, chlapcích, holkách, mužích a ženách.
Kapitola 1: Holčičky
Kapitola 2: Chlapečci
Kapitola 3: Holky
Kapitola 4: Chlapci
Kapitola 5: Muži
Kapitola 6: Ženy

Kód pro „zalozka_cil=“…

Kód: Vybrat vše

 [zalozka_cil=ZalozkaMuzi]mužích[/zalozka_cil]
…a pro „zalozka_def=“

Kód: Vybrat vše

[zalozka_def=ZalozkaMuzi][/zalozka_def]


Zobrazení a náležitosti obrázku

Použijte ikonu:
Obrázek
Adresu obrázku, tj. kompletní URL, vložíte mezi počáteční a koncovou značku BBCode:
Obrázek
Výsledný kód pak vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

 [img]http://www.pedonia.com/obrazy_kp/pom/avatarnavstevnik.jpg[/img]

Je ovšem nezbytné, aby obrázek byl nejen zobrazen, ale také dostatečně ozdrojován. Dělá se to tak, že na vhodné místo, nejlépe pod obrázek, vložíme jednak odkaz na vlastní obrazový soubor („odkaz“) a jednak na web, ze kterého pochází („zdroj“).

Příklad vztahující se k výše zobrazenému obrázku:

odkaz a zdroj: Pedonia

Výsledný kód pak vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[url=http://www.pedonia.com/obrazy_kp/pom/avatarnavstevnik.jpg]odkaz[/url] a zdroj: [url= http://www.pedonia.com]Pedonia[/url]

Klikací obrázek

Takto vložený odkaz nejenže zobrazí vlastní obrázek, ale po kliknutí na něj dojde k přesměrování na obsaženou webovou stránku. Tento způsob se nejčastěji uplatňuje u miniatur obrázků, kdy po kliknutí na takovou miniaturu je načten vlastní obraz v plném rozlišení.

Technicky jde o kombinaci BBCode pro hyperlink a pro obrázek.

Příklad (obrázek vlajky odkazuje na českou mutaci stránky „O nás“):

Obrázek

Výsledný kód pak vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[url=http://www.pedonia.com/app.php/page/uvodni_str][img]http://www.pedonia.com/images/icons/vlajky/cz_symb.gif[/img][/url]


Text vedle obrázku, BBCode Imageleft

Pokud do příspěvku vkládáme obrázek menších rozměrů, nemusí působit příliš dobře množství volného místa vedle něj. Někdy je vhodné toto místo použít pro text, který se k obrázku vztahuje. Příspěvek pak bude působit kompaktnějším, neroztahaným dojmem. Použití tohoto BBCode si pečlivě zkontrolujte - tedy jestli výsledný estetický dojem je opravdu takový, jak jste zamýšleli.

Příklad (pomocí několikrát použité klávesy Enter jsem text navíc umístil vůči obrázku do vhodné výšky, přibližně doprostřed) :

Sem lze zapsat nějaký doplňující či vysvětlující či úplně jiný libovolný text a já jsem sem navíc umístil rovnou i odkaz a zdroj obrázku.
odkaz a zdroj: iMGSRC.RU Prispevky


Výsledný kód (bez vnořených odkazů a bez entrování) vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[imageleft]http://b9.is.pp.ru/b/baptistine65/7/48447927Xca.jpg[/imageleft]Sem lze zapsat nějaký doplňující či vysvětlující či úplně jiný libovolný text...


Vložení videa z Youtube

Z komboboxu „Custom BBCodes“ vyberte BBCode „youtube“. Mezi počáteční a koncovou značku se zapisuje pouze identifikátor videa, tj. např. bez uvozovek „Y9oYXn9eBis“. Jde o „konec“ adresy webové stránky Youtube s předmětným videem.

Příklad:


Výsledný kód vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[youtube]Y9oYXn9eBis[/youtube]

Videa - obecnější BBCode „video“

Z komboboxu „Custom BBCodes“ vyberte BBCode „video“. Mezi počáteční a koncovou značku se zapisuje kompletní adresa videa (URL včetně přenosového protokolu), tj. např. bez uvozovek
„https://www.youtube.com/watch?v=Y9oYXn9eBis“.

Tento BBCode:

 • Podporuje více serverů než jen Youtube;
 • Mezi počáteční a koncovou značku se zapisuje celá URL adresa videa;
 • Přehrávač je o něco větší než u BBCode „youtube“;
 • Dvojklikem lze video zvětšit na celou obrazovku.
Příklad:
phpBB [video]


Výsledný kód vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[video]https://www.youtube.com/watch?v=Y9oYXn9eBis[/video]

Speciální symboly - BBCode „char“

Pomocí tohoto BBCode si můžete zjednodušit zadávání některých symbolů, které nejsou na klávesnici přímo zobrazeny. Mezi počáteční a koncovou značku tohoto nástroje zapište anglický název daného symbolu. Editor jej pak automaticky převede na příslušný znak.

Příklady (znak a slovo do BBCode):
 • € euro
 • $ dollar
 • £ pound
 • ½ frac12
 • ¾ frac34 (podobně i jiné zlomky, kde v čitateli i jmenovateli je jediná číslice)
 • © copy
 • ® reg
 • ± plusmn
 • ° deg (značka stupně)
 • → rarr
 • ‰ permil (znak promile)
 • † dagger (křížek)
 • "nedělitelná mezera" nbsp
Odpovídající kód vypadá třeba pro euro takto:

Kód: Vybrat vše

[char]euro[/char]


Citace

Smyslem citace je dát na vědomí, na koho a jaký výrok reagujete. Proto citujte spíše střídměji, opravdu jen to nejpodstatnější pro pochopení souvislostí dalšími čtenáři.

Tento v diskuzích běžný prvek vytvoříte např. některou z těchto dvou možností:
 • již ve svém příspěvku pomocí stejnojmenného BBCode s touto ikonou:
  Obrázek
 • z příspěvku, na nějž reagujete stisknutím ikonky „Odpovědět s citací“ (pravý horní roh):
  Obrázek
Počáteční značka BBCode pro citaci obsahuje řetězec [quote=v_uvozovkách_jméno], kde „jménem“ je myšlen ten, koho citujete. Citovat můžete kohokoliv, protože ve skutečnosti neexistuje žádné propojení mezi některým příspěvkem fóra a vaší citací.

V případě, že citaci vkládáte až ve svém příspěvku, musíte do počáteční značky BBCode dopsat za znak „=“ uvozovky a v nich jméno citované osoby. Pokud naopak citaci vkládáte pomocí funkce „Odpovědět s citací“ v příspěvku na který reagujete, je sice automaticky jméno osoby vyplněno, avšak citace obsahuje kompletní text tohoto příspěvku – tj. musíte odmazat nepotřebné části.

Příklad citace:
[quote=„Asce“]Ahoj, jak se máš?[/quote]

Výsledný kód vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[quote=„Asce“]Ahoj, jak se máš?[/quote]


Citace s náhledem obrázku

Stává se, že autor vloží do svého příspěvku celou sérii fotografií. Pokud bych chtěl diskutovat o některé konkrétní, je obtížné vysvětlit, který obrázek mám na mysli. Není praktické říkat něco jako „ta třetí fotografie odshora“, apod. Mnohem lepší je použít citaci, do které je vložen náhled předmětného obrázku.

Příklad citace s náhledem:
Obrázek Zde pak mohu citovat textovou část původního příspěvku, pokud chci reagovat i na ni...
Tento náhled byl vytvořen použitím následujícího postupu:
 1. Zkopíroval jsem si celou adresu zdroje fotografie, ze které chci mít náhled.
 2. Zkopírovanou adresu jsem vložil do své budoucí odpovědi.
 3. Vložený text jsem uzavřel do BBCode [img].
 4. Celý „polotovar“ jsem uzavřel do BBCode [quote], neboli citace.
 5. Pokud chci do citace vložit i text, udělám mezeru za značku [/img] a vepíšu jej na toto místo.

Výsledný kód pak na mém příkladu vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[quote][img]http://s14.postimg.org/97cip9ym9/38274864_FJK.jpg[/img] Zde mohu citovat...[/quote]


BBCode Odsadit

Pomocí tohoto BBCode můžete o požadovaný počet pixelů odsadit text od levého okraje. Bohužel, funguje to pouze na řádek, kterým tento BBCode začíná. Má tak smysl jen u nějakého kratšího výroku, označení či nápisu. Při použití si pečlivě zkontrolujte, jestli jste skutečně dosáhli zamýšleného.

Příklad:
Toto je text odsazený o 100 pixelů

Výsledný kód vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[odsadit]100[/odsadit]Toto je text odsazený o 100 pixelů


Vytvoření tabulky

Na Pedonii je implementována podpora pro vytváření těch nejjednodušších tabulek. Prosím, buďte si vědomi tohoto faktu - pro složitější tabulky by muselo být použito více než tří BBCode a více parametrů. Je otázka, kolik autorů příspěvků by se pak umělo s touto skutečností vypořádat...

Pro vytvoření tabulky použijeme tři BBCode:

 • BBCode "Tab_tab". Je párový a ohraničuje tabulku jako celek. Nemá parametry.
 • BBCode "Tab_row". Je párový a ohraničuje řádek tabulky. V tabulce je použit tolikrát, kolik má tabulka řádků. Nemá parametry.
 • BBCode "Tab_cell=". Je párový a ohraničuje buňku. Na každém řádku je použit tolikrát, kolik má mít tabulka sloupců. Pokud by různé řádky měly různý počet buněk, pak budou podle okolností doplněny buňkami prázdnými, či budou buňky svisle sloučeny. Za znak rovnítko je nutno zapsat hodnotu parametru ve významu vodorovného zarovnání obsahu buňky, tedy (bez uvozovek) jedno ze tří slov: "left", "center", "right" (po řadě: zarovnání vlevo, na střed, vpravo). Uvedení hodnoty parametru je povinné. Z popsaného plyne, že každá buňka má samostatné zarovnání nezávislé na ostatních buňkách.

Tabulka je automaticky zarovnána na střed rámu pro příspěvek a její jednotlivé sloupce mají automatickou šířku danou buňkou, která má v daném sloupci nejširší obsah.

Obsahem buňky může být i pomocí BBCode Img vložený obrázek. Tímto způsobem můžete v příspěvku např. organizovat rozložení malých obrázků a jejich popisů.

Příklad zápisu tabulky o dvou sloupcích a třech řádcích:

Levá horní buňka, zarovnání vlevoPravá horní buňka, zarovnání vpravo
2. ř. vlevo, zarovnání na střed2. ř. vpravo, zarovnání na střed
3. ř. vlevo, zarovnání vpravo3. ř. vpravo, zarovnání vlevo


Výsledný kód vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

[tab_tab][tab_row][tab_cell=left]Levá horní buňka, zarovnání vlevo[/tab_cell]
[tab_cell=right]Pravá horní buňka, zarovnání vpravo[/tab_cell][/tab_row]
[tab_row][tab_cell=center]2. ř. vlevo, zarovnání na střed[/tab_cell]
[tab_cell=center]2. ř. vpravo, zarovnání na střed[/tab_cell][/tab_row]
[tab_row][tab_cell=right]3. ř. vlevo, zarovnání vpravo[/tab_cell]
[tab_cell=left]3. ř. vpravo, zarovnání vlevo[/tab_cell][/tab_row][/tab_tab]


Vylepšení vzhledu tabulky kombinací s dalšími BBCode

Někomu se například nemusí líbit, pokud je obsah "nalepen" přímo na ohraničení buňky. Také by bylo vhodné odlišit řádek se shrnujícími položkami od řádků se základními daty. Viz následující tabulka:Muži10
Ženy20
Děti30
Suma60
Řešení:

Pokud bychom vložili prostou mezeru před text (či za něj), při vykreslování stránky by byla odstraněna. Tudy tak cesta nevede. Lze však použít tzv. nedělitelnou mezeru, kteru lze realizovat pomocí BBCode Char. Vybarvení (či jiné běžné zvýraznění) textu provedeme pomocí dalších vhodných BBCode. Viz příklad upravené tabulky: Muži  10 
 Ženy 20
 Děti 30
 Suma  60

Zde je použitý kód (všimněte si, že BBCode Char se nemusel použít ve všech buňkách a změny zarovnání):

Kód: Vybrat vše

[tab_tab][tab_row][tab_cell=left][char]nbsp[/char]Muži[char]nbsp[/char][/tab_cell]
[tab_cell=left][char]nbsp[/char]10[char]nbsp[/char][/tab_cell][/tab_row]
[tab_row][tab_cell=left][char]nbsp[/char]Ženy[/tab_cell]
[tab_cell=left][char]nbsp[/char]20[/tab_cell][/tab_row]
[tab_row][tab_cell=left][char]nbsp[/char]Děti[/tab_cell]
[tab_cell=left][char]nbsp[/char]30[/tab_cell][/tab_row]
[tab_row][tab_cell=left][color=#FF0000][char]nbsp[/char]Suma[char]nbsp[/char][/color][/tab_cell]
[tab_cell=left][color=#FF0000][char]nbsp[/char]60[/color][/tab_cell][/tab_row][/tab_tab]
Uživatelský avatar
Asce
Administrátor
Příspěvky: 873
Registrován: 16.12.2015 18:13:48
Pohlaví: muž
Povolání: IT služby
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 4
... až do věku: 13
Děkoval: 2928 x
Oceněn: 3084 x
Kontaktovat uživatele:

Nový BBCode pro vkládání velkých obrázků

Příspěvekod Asce » 4.2.2017 0:17:01

Návod pro vkládání obrázků širších než 700 pixelů

Tento text je dočasnou reakcí na implementaci nového BBCode - jeho smyslem je to, aby neunikl vaší pozornosti. Je součástí komplexnějšího příspěvku Návod pro tvorbu příspěvků - BBCode. Proto prosím ty z vás, kteří by případně chtěli ocenit moji práci, neděkujte na tomto místě, neboť příspěvek bude posléze smazán, ale v citovaném Návodu.

Naše fórum nativně podporuje vkládání obrázků o maximální šířce 700 pixelů. Ve skutečnosti si program fóra tuto šířku z estetických důvodů zmenší na 698 pixelů, přičemž výšku dopočítá tak, aby nedošlo k deformaci obrazu. Širší obrázky je zapotřebí transformovat na menší šířku (provede si sám uživatel - dosud) nebo použije vhodnou funkčnost fóra (nově). Pokud je zapotřebí vložit obrázek širší, je tedy možno použít jeden z těchto postupů:

 1. Originál zmenšit (někdy stačí oříznout) v libovolném grafickém editoru, tuto kopii pak nahrát na některý k tomu určený server (postimg.org a další) a na fóru pak zobrazit pomocí BBCode "Img" právě onu zmenšeninu. Nezapomeneme odkázat na původní originál. Tento postup se používal dosud a je stále platný.
 2. Efektivnější cestou je však nový způsob - použití námi implementovaného BBCode "Image=". Zde je třeba si uvědomit, že ono automatické zmenšení ze jmenovité maximální šířky 700 pixelů na 698 nebude provedeno, proto z tohoto důvodu jako největší možnou šířku použijeme právě číslo 698 (a nikoliv 700). Syntaxe BBCode "Image=" je: [image=požadovaná_šířka]adresa_obrázku[/image].
Příklad kódu k vložení do příspěvku:

Kód: Vybrat vše

[image=698]http://b9.eu.icdn.ru/x/xomka/7/imgsrc.ru_36740547fkD.jpg[/image]

Poznámka:
Pokud na obrázek transformovaný pomocí BBCode "Image=" na šířku 698 pixelů (nebo užší) kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete položku "Zobrazit vlastnosti obrázku", ukáže se vám u položky "šířka" číslo odpovídající šířce originálu (v uvedeném příkladu 768).

Stále platí to, že obrázek musí být správně ozdrojován. Dělá se to tak, že na vhodné místo, nejlépe pod obrázek, vložíme jednak odkaz na vlastní obrazový soubor („odkaz“) a jednak na web, ze kterého pochází („zdroj“).

Tento obrázek byl vložen pomocí BBCode "Image=", přičemž jeho skutečná šířka je 768 pixelů, ale uvedený tag jej transformoval na 698 pixelů:


Odkaz a zdroj

Zpět na “PODNĚTY”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host