Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Nová terminologie

Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Nová terminologie

Příspěvekod Plyšáček » 20.12.2015 9:12:55

VLÁKNO SEZNAMUJÍCÍ S NOVÝMI SLOVY, POJMY A ZEJMÉNA PŘESNÝMI DEFINICEMI ODBORNÝCH TERMÍNŮ

Při vzájemných diskusích o tématech pedofilie, sexuálního zneužívání nebo sexuality čas od času přicházíme s potřebou vytvořit nový pojem či definovat přesně význam určitého slova a tím z něj učinit termín.

Každý nový TERMÍN budeme uvádět v samostatném příspěvku a pokusíme se jej jednoznačně definovat.

Pokud se někomu bude jevit jako nedostatečně vymezený, může vést diskusi s cílem o upřesnění.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Nová terminologie

Příspěvekod Plyšáček » 20.12.2015 9:21:53

Termín PROPEDOFILNÍ


Slovem PROPEDOFILNÍ vyjadřujeme cokoliv, zejména osoby, věci, činnosti a artefakty, které jsou na pedofily zaměřené, které jim vyhovují nebo které oni apetují.

Můžeme tedy hovořit o propedofilní holčičce - dívce, která je přitahována pedofilovou přítomností (vyzařováním, aurou). Na nevědomé (živočišné) úrovni dochází k synchronnímu působení a oba jsou "svedeni" osudem - lépe: na základě rezonance ke společnému "tanci", vzájemným sympatiím či interakcím (jsou-li umožněny danými podmínkami) - i třeba erotického rázu.

Můžeme tímto slovem rovněž označovat například fotografie, písně, obrazy, sochy, které zvláště u pedofilně orientovaných jedinců vyvolávají sympatie a přitahují je svou vnitřní kvalitou. Některé takové artefakty mohou jisté typy pedofilů i vzrušovat - sem patří i nejrůznější fetiše. Například propedofilní kalhotky nejsou spodním prádlem, které by měli nosit pedofilové, nýbrž prádlem, které nosí holčičky a které se pedofilům na nich nejvíce líbí, či které, spíše použité, mimořádně silně podporují jejich vzrušivost. Nemá cenu mluvit o pedofilních kalhotkách - to by byly takové kalhotky, které jsou sexuálně zaměřené na malé děti. A to je zajisté nesmysl.

Propedofilní písně jsou takové skladby, prostřednictvím kterých autoři či interpreti vyjadřují pedofilní sklony a cítění, případně jsou jen pedofily oblíbené pro svoji infantilní melodii, vyjadřování lásky a obdivu k dětem či skrytý dvojsmysl ve slovech. Nemusí tam být žádný erotický prvek - jak jej v tomto slově mohou někteří naciťovat.

Propedofilními fotografiemi označujeme zejména takové snímky, které jsou primárně foceny se záměrem zalíbit se a evokovat pozitivní emocionální stavy u pedofilně orientovaných osob. Zvláště my pro to máme mimořádný cit a z určitého specifického druhu fotek, které ostatní berou jako naprosto řadové, cítíme jistý záměr vzrušit či alespoň rozněžnit pedofilovo srdce. Vůbec to nemusí být záběry erotických póz či DP. Některá DP je dokonce silně ne - propedofilní - např. si myslím, že řada pedofilů by se nad SM fotografiemi spíše rozlítila.

Jsme na PROPEDOFILNÍM fóru, jsme PEDOFILNÍ komunita a neznamená to, že naše chování je (ve vztahu k dětem) ABUSIVNÍ (zneužívající, agresivní).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Nová terminologie

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:30:12

Termín PEDOSEXUÁL


René Milfait ve své knize Komerční sexualizované násilí na dětech užívá POJEM PEDOSEXUÁL, ale nikde jej přesně nedefinuje. Pokusím se jej definovat jako termín tak, jak jeho význam vyciťuji z Milfaitových textů a jak jej budu sám ve svých textech používat.

PEDOSEXUÁL je člověk, který provozuje sex s dětmi.

Tento termín napomáhá rozlišovat mezi osobami apetujícími předpubertální jedince (pedofilové) a mezi osobami, které provozují sex s dětmi. Bylo by zdlouhavé vypisovat člověk, který pohlavně zneužívá děti. Slovo zneužívač by bylo z češtinářského hlediska podivné - navíc by mělo znít sexuální zneužívač dětí. A pachatelem označujeme spíše toho, který je již stíhán.

Pro vyjasnění: Pedofil může, ale nemusí být pedosexuálem. Pedosexuál může, ale nemusí být zároveň pedofilem.

Další zamyšlení k tématu:
Sexualita je jednou ze základních životních dimenzí většiny živoucích bytostí i tvorů.
Sexualita má nejrůznější varianty - orientace - na různé objekty a činnosti, a různé projevy v interakci a vzájemné činnosti.
Pojem heterosexualita se vlastně moc neužívá. Spíše heterosexuál. Přesnější by však podle mého bylo heterofil.
Pedosexualita je zřejmě nový pojem, vyskytující se v této knize a snažící se popsat druh sexuální aktivity - sex s dětmi (vlastně bychom tam mohli zařadit i sex mezi dětmi či celou dětskou sexualitu) Ale autor René Milfait slovem pedosexuál chce zřejmě označovat pouze muže, kteří konzumují nebo chtějí konzumovat sex s nedospělými jedinci.
Tak jako heterosexuál praktikuje (nebo by chtěl praktikovat nebo, pokud by nebyl nemocen či jinak omezen, by tak činil) sex s jedincem opačného pohlaví, tak pedosexuál (pedofil či jakkoliv jinak orientovaný jedinec) praktikuje nebo by chtěl praktikovat, bylo-li by to možné, sex s dítětem. Byla-li by motivem vrozená sexuální orientace na děti, jednalo by se zároveň o pedofila, pokud ne, jednalo by se o devianta s jinou poruchou.
Dále by někdo mohl namítat, že heterosexuálním pohlavním životem žije i mnoho ne-heterosexuálů, ale to bychom se do toho už tak zamotali...

Navrhuji toto:
1. dále si vyjasnit pojmy pedosexualita a pedosexuál - někdo by mohl kontaktovat Reného Milfaita
2. vyzvat odbornou obec k diskusi, zda pojmy heteroSEXUÁL a HETEROsexualita nejsou nejednoznačné
3. jasně rozlišovat a vymezovat se při používání slov pedofil a pedosexuál
4. nebo na ten pojem zkrátka zapomenout a nechat ho jen Renému
5. a věnovat se něčemu jinému
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Slang a zkratky kolem dětské pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 1.1.2016 10:43:55

Zkratky cp, dp a pojem DÉPÉČKO


Anglická zkratka cp značí child pornography. Zkratka dp (také DP) znamená v českých pedofilních kruzích dětská pornografie. V textech na našem fóru se s touto zkratkou setkáte častěji.

Neoficiálně, ale běžně se užívá pojem dépéčko. Nejedná se o odborný termín, nýbrž o pojem používaný mezi pedofily. I široká veřejnost běžně rozumí pojmu péčko, jako označení pro porno, dépéčko je tedy dětská pornografie.

Někdy se užívá rovněž slangový výraz "pohádky". Ten není znám ani mnoha sexuologům a nedoporučuji jej zde užívat v tomto významu.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Nová terminologie

Příspěvekod Plyšáček » 23.3.2016 11:42:46

Terminologické sousloví VYHRANĚNÁ PEDOFILIE


Terminologickým souslovím VYHRANĚNÁ PEDOFILIE rozumíme pedofilii s horní hranicí preferenčního věkového intervalu v prepubertálním věku sexuálně apetovaného subjektu. VYHRANĚNÝ PEDOFIL je eroticky přitahován pouze osobami ve věku před nástupem puberty nebo pouze v jejích počátcích. Rozšířené sousloví PREFERENČNĚ VYHRANĚNÝ PEDOFIL by bylo nejpřesnější, nicméně zdlouhavé.

Terminologické sousloví vyhraněný pedofil můžeme nahrazovat nepřesnými a nejednoznačnými pojmy pravý pedofil, čistý pedofil nebo čistokrevný pedofil.

Pokud v diskusi zkoumáme sexuální preference jedince, je lépe ptát se přímo na to, kdo jej vzrušuje, nikoliv nejednoznačným způsobem kdo se mu líbí. Ono děti se líbí skoro všem lidem, i většinově orientovaným nebo homosexuálům. Ale při zjišťování sexuální orientace jde o erotickou apetenci.

Lidská sexualita je nesmírně pestrá a divoká záležitost a každý člověk na světě to má trošku jinak. Uvědomuji si, respektuji. Odborní sexuologové dokonce odmítají jakékoliv morální hodnotící přívlastky, pokud se baví o sexuálních variacích či deviacích - jakýchkoliv. Pokud užíváme terminologické sousloví vyhraněný pedofil, máme na mysli takové jedince, kteří zcela naplňují definici pedofilie a jejichž specifická variace nikterak nekomplikuje dělení do jednotlivých kategorií. Pokud je pedofilie sexuální přitažlivost k prepubertálním jedincům, tzv. "pedofil", kterému se líbí (přesněji: sexuálně apetuje, vzrušují jej) dospívající nebo dokonce dospělé, to děsně komplikuje a nemůžeme hovořit o pedofilovi v pravém slova smyslu - tedy o čistokrevném - vyhraněném pedofilovi. Pokud u něj převažuje pedofilní cítění, je to pedofil s gynekofilními sklony, pokud u něj převažuje přitažlivost k dospělým, není to dokonce vůbec pedofil, ale gynekofil s pedofilními sklony.

Pokud tedy řešíme otázku, kdo je či není pedofil, musíme se dotazovat na jeho vnímání ze sexuologického hlediska a budeme v prvé řadě sledovat:
 1. do koho se zamilovává - nejvíce a romanticky
 2. kdo jej nejvíce sexuálně vzrušuje, koho si bere do erotických představ a masturbačních fantazií
 3. jak a s kým žil sexuálně v minulosti - také důležitý ukazatel
Teprve v druhé řadě budeme řešit:
 1. kdo se mu líbí - z estetického hlediska
 2. s kým rád tráví volný čas, s kým je mu dobře
 3. s kým navazuje partnerské vztahy a jak jsou stálé
 4. zda vstupuje do manželství a jak naplňuje očekávání partnera
Nemá smysl do úvah o sexuálních variacích montovat úvahy o vztazích, manželství, ap. Pokud se budu zabývat problematikou pedofilie, raději vždy "sáhnu" po pedofilovi, který je čistě vyhraněn na děti, který nemá ve svém SMS (sexuálně motivačním systému) příměsi jiných sexuálních variací a jehož preferenční interval je omezen na vskutku prepubertální jedince a není roztažen až do dospělosti. Tito jedinci si samozřejmě zaslouží rovnocennou pozornost a péči, jejich SMS je stejně zajímavý a dokonce by mohl napovědět, jak vyhraněným pedofilům rozšířit možnosti SMS.

Pojmy čistý, čistokrevný nebo pravý pedofil samozřejmě nemají nikoho vychvalovat, vyzdvihovat či prosazovat. Jen mají vyjadřovat opravdu jistou "exkluzivitu" v souboru ostatních variací. Opakem těchto pojmů není nečistý, nepravý, falešný či nedobrý pedofil, ale spíše nevyhraněný, neomezený či pedofil s větším rozsahem preferenčního intervalu. Zkusme se na tuto problematiku podívat z pohledu běžných lidí. Bylo by jistě úsměvné sledovat pedofily, jak se handrkují o tom, který z nich je větší, kvalitnější a pravější pedofil. Toto slovo většinou nemá moc pozitivní konotace.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Pedofilní slang

Příspěvekod Plyšáček » 23.4.2016 9:20:49

Označení ŠMUDLINKA A ŠMUDLIDOLKA


Šmudlinka je mezi pedofily užívané slangové označení pro holčičku - obvykle holčičku či holku (přibližně do asi 10 let věku) krásnou, přitažlivou a okouzlující. Může jít dokonce o propedofilku - viz Termín Propedofilní. Označení šmudlinka je odvozeno od slova šmudlat se - ve smyslu třít se, mazlit se, nikoliv špinit, zašpinit. Jeho zvukomalebnost může navozovat představu Šmoulinky. Šmudlinka je malá krásná mazlilka, nikoliv špinavá šmudla. Není však vyloučeno, že se šmudlinka ušpiní. Poté je to ušmudlaná šmudlinka. Toto označení významně razí Plyšáček od roku 2015, se vznikem komunity Pedonia i řada jejích členů.

Homosexuální pedofilové - BoyLoverové - mají pro své chlapečky slangové označení kutík. Domnívám se, že je odvozeno od slovesa "kutit" - hrát si, vyrábět, pracovat. Označení kutík je již známé mnoho let a šmudlinky mají ambici stát se vhodnými "sestrami" kutíků. Některé kruhy GL se snažily používat i jiná slova, např. girlinky (od anglického slova girl), avšak to se mezi českými GL moc neujalo.

Upozornění pro širokou veřejnost a pedofilobijce: Pokud někdo užije slovo šmudlinka, ještě to neznamená, že je to pedofil. Slyšel jsem jej také například od učitelky ve školce.

Jeden ze členů užil ve svém textu slovo šmudlinka k označení dívčí vulvy (běžně pojmenovávané jako pipinka, buchtička, julinka,...). Jde o jeho osobní projev. Nikterak mne nepohoršuje. Nicméně si dejme pozor na to, abychom si při užití pojmu "šmudlinky" nepředstavili "malé pipinky".

Šmudlidolka je Plyšáčkem uměle vytvořený pojem (2016), označení pro ideální a mimořádně přitažlivou šmudlinku, erotický ideál pro jednoho či více GirlLoverů. Pojí se v něm slova šmudlinka a idolka. V množném čísle se užívá tvar šmudlidolky i šmudlidoly. Vztahuje se v prvé řadě k erotickému vnímání z pohledu GL. Dívence ideální z hlediska jiných kritérií (charakterové vlastnosti) toto označení nepřísluší. Tak jako většinově orientovaní muži mluví o svých dospělých "sexbombách", pedofilové mají své šmudlidolky. Avšak to, že nějakou holčičku označí za svoji šmudlidolku, ještě neznamená, že musí toužit či že dokonce plánují sexuální aktivity s ní. Zkrátka je "pouze" mimořádně eroticky přitahuje.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1461 x
Oceněn: 1532 x
Kontaktovat uživatele:

Překlad označení Šmudlinka a Šmudlidolka do angličtiny

Příspěvekod Neptun » 23.4.2016 9:57:16

Cuddlie

Protože Pedonia má ambice oslovovat mezinárodní pedofilní komunitu, respektive jednotlivé GL i v zahraničí, nemluvící česky či slovensky, a přitom dochází postupně k překládání některých příspěvků z fóra Pedonia do angličtiny, je třeba vytvořit i anglický překlad pro právě zavedené termíny.
Pro slovo šmudlinka navrhuji překlad cuddlie. Vychází ze slovesa to cuddle: mazlit se, polaskat, obejmout, což je ve shodě s českým významem. A společně s ním jde o novotvar. Cuddlies sice existují jako animované postavičky pro nejmenší děti, ale velkého věhlasu si nevymohly. Slovo cuddlie je složením a zvukem podobné existujícímu anglickému slovu cutie, odvozenému od přídavného jména cute = roztomilý. Cutie je osoba roztomilá a přitažlivá, zejména dívka nebo žena. Lze tedy používat i tohoto zavedeného termínu. Cutie může být pro GL i osoba pouze viděná, obdivovaná na dálku, cuddlie spíš bude zahrnovat fyzický kontakt, reálný nebo chtěný (mazlení, ne sex).
Slovo šmudlidolka pak navrhuji překládat jednoduše složeninou cuddlidol (náš novotvar) anebo cutidol z existujícího slova.
Výslovnost anglických termínů v českém přepisu: cuddlie = kadlí; cutie = kjútý; cuddlidol = kadlajdol; cutidol = kjútajdol.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Správné užívání a skloňování názvu Pedonia

Příspěvekod Plyšáček » 1.5.2016 8:15:05

Název Pedonia


Pedonia je název našeho diskusního fóra, potažmo naší pedofilní komunity. Celý název je říše Pedonia, v anglické podobě Pedonia Empire. O jeho vzniku a o souvislosti s logem se dočtete více v Logo komunity Pedonia.

Občas se setkávám s nesprávným užíváním tohoto názvu. Zvláště v 1. pádu někteří "cizinci" užívají někdy chybný tvar Pedonie. V 1. pádu je správný tvar vždy pouze Pedonia.

1. pád: Pedonia
2. pád: Pedonie
3. pád: Pedonii
4. pád: Pedonii
5. pád: Pedonie
6. pád: Pedonii
7. pád: Pedonií


Ve spojení se slovem "říše" se název Pedonia již neskloňuje. Skloňování se projeví pouze na slově říše.
př: "Navštívil jsem říši Pedonia."

Název Pedonia se nikdy neužívá v množném čísle, jelikož Pedonia je unikátní, svrchovaná a jedinečná.

Vyjadřujeme-li se o aktivitě či přítomnosti na fóru, je možné napsat "na Pedonii" (ve smyslu "na fóru, na webu"), jelikož jde však o říši a reálný život v komunitě, je ještě vhodnější užít spojení "v Pedonii".
Písmeno na začátku slova píšeme vždy velké, je možné psát i PEDONIA - tak naši říši zná i Google, což perfektně přispívá k lepší viditelnosti ve výsledcích vyhledávání. V běžných textech se však držíme obvykle podoby Pedonia.

Členové komunity Pedonia mohou být označováni jako obyvatelé říše Pedonia nebo zkráceně jako Pedoňané. Název Pedonia užívají vždy a všude příkladně a s úctou, dávají si pozor na překlepy.

Pokud byste chtěli nenápadně zjistit, zda někdo z vašich přátel není GL či zda nenavštěvuje Pedonii, můžete místo odhalujícího označení Pedonia užít krycí název plyšové království. Pouze však výjimečně a z důvodu krytí.
př: "Doufám, že už dávno navštěvuješ plyšové království."
Varianta A: "Proč? Prosím tě, co to je?" "To neřeš."
Varianta B: "No jistě. Správně sis všiml, že jsem na šmudlinky. Těší mě. Já jsem..."
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Nová terminologie

Příspěvekod Plyšáček » 25.9.2016 10:28:23

Terminologické sousloví PEDOSEXUÁLNÍ AKTIVITA


Výše jsme definovali termín PEDOSEXUÁL.
PEDOSEXUÁL je člověk, který provozuje sex s dětmi.

Není to tedy v žádném případě synonymum pro pedofila. Pedofil může, ale nemusí být pedosexuálem. Pedosexuál může, ale nemusí být zároveň pedofilem.

Za PEDOSEXUÁLNÍ AKTIVITU označujeme jakoukoliv erotickou či sexuální interakci mezi dospělým a dítětem.

Dospělý, který se věnuje pedosexuální aktivitě, je odborně označován jako pedosexuál. Pro dítě věnující se pedosexuální aktivitě vhodný pojem zatím nemáme. Je-li účastno nedobrovolně, je v roli oběti, pokud interakci iniciuje a "nabízí se" pedofilovi, můžeme mluvit o propedofilním dítěti. Pedosexuální aktivitě se může současně věnovat více dospělých nebo více dětí.

Zatímco běžně užívané spojení SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE či POHLAVNÍ ZNEUŽITÍ DÍTĚTE se váže vždy k legislativě dané země a označuje trestný čin, tedy sexuální aktivitu mezi člověkem nad věkem konsensu a člověkem pod věkem konsensu (u nás je to člověk starší 15 let a dítě mladší 15 let), terminologické sousloví PEDOSEXUÁLNÍ AKTIVITA vyjadřuje podstatu věci a není závislé na místních společenských normách, ani není zabarveno morálním hodnocením.

DÍTĚ ZE SEXUOLOGICKÉHO HLEDISKA není jedinec do 15 let, ani do 18 let, jak jej zavádějícím způsobem definuje zákon, ale jedinec, který nedosáhl pohlavní zralosti. Teď je otázkou, zda za dítě považovat pubescenta a především, do jaké fáze dospívání je dítětem a od jakého okamžiku můžeme hovořit o dospělém, pohlavně zralém jedinci. Osobně navrhuji při výzkumu dětské sexuality označovat za dítě jedince před nástupem puberty (tedy zcela bez druhotných pohlavních znaků, navíc samozřejmě chlapci bez ejakulace, dívky bez menstruace) a za pubescenta jedince od započetí do ukončení puberty. Pubescenti spadají pod obor Dětská sexualita, měli by však být striktně rozlišováni od dětí v prepubertální vývojové fázi.

 • Sex mezi dvěma dětmi (prepubertálními, ale i pubertálními) není pedosexuální aktivitou. Je zajímavé, že děti mohou mezi sebou provádět jakékoliv sexuální aktivity - a ty jsou částí společnosti a zejména judikaturou obvykle vnímány jako pouhé "nevinné dětské hry a experimentování".
 • Sex mezi vyzrálým pubescentem, který je takřka dospělým, a prepubertálním dítětem je pedosexuální aktivitou, a pokud je mezi jejich věky konsensuální věková hranice, jedná se dokonce o trestný čin sexuálního zneužití (SZ) dítěte.
 • Sex mezi dospělým a vyzrálejším pubescentem ("dítětem", tělesným vzhledem blížícím se spíše dospělému) není pedosexuální aktivitou, i když může být SZ dítěte - pokud ono je mladší 15 let (v ČR). Jedná se o sex mezi dvěma pohlavně zralými jedinci. Přitom dospělý může mít většinovou sexuální orientaci - jen je zřejmě více na "lolitky" či na "zajíčky".

Rovněž musíme definovat, co považujeme za sexuální aktivitu. Vycházíme z jiných odborných definic pojmu sex, jelikož je však dětská sexualita celkově jemnější, často to, co by mezi dospělými bylo bráno pouze jako přehnaná důvěrnost či mírné překročení hranic intimity, u dětí budeme vnímat již jako pedosexuální aktivitu.

Mezi pedosexuální aktivity řadíme mimo jiné tyto praktiky:
 • záměrná exhibice a expozice genitálu dospělého či dítěte za účelem vzrušení
 • osahávání na intimních místech
 • vynucené pusinkování za účelem vzrušení či erotické líbání
 • masturbace dospělého či dítěte
 • jakékoliv orální sexuální praktiky - cunniling nebo felace u dítěte nebo dospělého
 • anální či vaginální styk

Mějme na mysli, že pedosexuálem může být rovněž žena a že dítětem zapojeným do pedosexuálních aktivit může být jak dívka, tak i chlapec. Často jde o jiné než klasické sexuální praktiky, zvláště pokud pedosexuálem je pedofil - ten volí obvykle neinvazivní a jemné praktiky, které více respektují přirozenost dětské sexuality.

Pokud celou problematiku shrneme a porovnáme jednotlivé pojmy, konstatujeme, že:
Pedofilem je člověk orientovaný na prepubertální děti, pedosexuálem je jedinec praktikující sex s dítětem. Sexuální zneužívání dítěte je jev, který hodnotíme jako trestný čin pohlavního zneužití dítěte, pedosexuální aktivita je sex mezi dospělým a dítětem - prepubertálním či na počátku puberty.

V některých zemích jsou jakékoliv pedosexuální aktivity zároveň SZ dítěte, jinde je tomu jinak. Samozřejmě, stejně jako v případech SZ, tak i u nejrůznějších pedosexuálních aktivit může docházet k traumatizaci dítěte. Spojení SZ dítěte vnáší do celého případu již od začátku morálně hodnotící prvek, který může prohloubit zejména dopad sekundární traumatizace - a to u všech zúčastněných i zainteresovaných.

Navrhuji zavedení nové zkratky:
Pedosexuální aktivita = PS aktivita = PSA
Užívejte pouze u delších textů a u prvního výskytu vypište celé terminologické sousloví se zkratkou (PSA) v závorce, aby si lékaři nepletli s jiným označením.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1461 x
Oceněn: 1532 x
Kontaktovat uživatele:

Pojmy propedosexuální dítě a mezigenerační sex

Příspěvekod Neptun » 11.11.2016 12:13:57

Pedosexuální aktivita (PSA) je Plyšáčkem velmi rigorózně definována a vysvětlena, stejně jako doprovodné jevy a pojmy. Jen jediný je poněkud nepřesný. O propedofilním dítěti bych hovořil v případě, kdy je dítě aktivní anebo alespoň velmi kladně reaktivní v navazování vztahů, byť i nahodilých a krátkodobých, s pedofily. Tedy ochotně si hraje a mazlí se s dospělými osobami, které mají výraznou vztahovou orientaci vůči dětem. Případně se do takové osoby i zamiluje. Ovšem vše dosud probíhá v rovině platonické, anebo i tělesné, ale ne přímo erotické či dokonce pohlavní.

Dítě, které aktivně iniciuje erotickou až pohlavní aktivitu s pedosexuálem, anebo kladně reaguje na jím iniciovanou aktivitu (PSA) a nesplňuje tudíž znaky oběti, musíme označit za propedosexuální dítě. Není to moc libozvučný termín, ale je obsahově přesný.

Já osobně se setkávám s mnoha propedofilními dívkami, ale jen jedna byla mírně propedosexuální.
---
Alternativu k označování eroticky zabarveného vztahu dospělého s osobou výrazně mladší namísto nesprávně široce používaného slova pedofilie jsem nalezl ve článku "Sex, Shame and West German Gay Liberation" od Craiga Griffithse z University College London. Abychom mohli termín pedofilie omezit pro vztah k osobám předpubertálním, zavádí se pro širší jevy pojem mezigenerační touha (intergenerational desire). Ta zahrnuje pedofilii, hebefilii a efebofilii, ale i vztah ke zcela dospělým mladým osobám výrazně (generačně) mladším (ženy okolo dvacítky) ze strany starších dospělých (muž okolo padesátky). Poslední případ není považován za poruchu, dokonce ani za jev společensky nežádoucí (tedy jak kým - středněvěké ženy a starší méně úspěšní muži jej tak asi vnímají). Bývá však někdy, alespoň v žertu, za pedofilii označován (viz anekdota o výročí vztahu).

V sociologii je pojem mezigenerační touha potřebný. Ve zmíněném článku je použit zejména proto, aby se poukázalo na častou nerovnost v homosexuálních vztazích. Historikové a sociologové totiž poukazují na nesprávné sebehodnocení homosexuálů ve vlastních periodikách, která vydávali zejména v 70. letech 20. století. V době, kdy se snažili o společenskou emancipaci své sexuální orientace, označovali své vztahy za rovnocenné či vyrovnané. Sexuálně sociologické studie však zjistily, že velká část těchto vztahů byla mezigenerační (starší muž a mladík), případně masochisticko-sadistická.

Pro staršího muže vyhledávajícího vztah k mladým dospělým ženám navrhuji používat termín mezigenerační gynekofil.

Zpět na “Plyšáčkovy úvahy - subfórum”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů