Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Odborné texty na téma Dětská sexualita. Populárně-naučné články z médií s odbornými komentáři k nim, výpisky z knih, vědecké studie a výzkum.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 24.5.2016 8:23:18

15. Děti zcela běžným věcem, kontaktům s druhými přikládají sexuální význam.

Dítě si např. říká: „Ona chce být moje holka“ nebo „Ten myslí na sex“ bez jakéhokoli zřejmého signálu z druhé strany. Pokud dítě vidí v běžných situacích sexuální náznaky častěji než jeho vrstevníci, nebo pokud bere lidi jen jako sexuální objekty, je to důvod ke znepokojení.


Ano, obecně - člověk posedlý sexem vidí projevy sexuality prakticky ve všem. Každé mrknutí, každé olíznutí, jakoukoliv vyzývavější polohu těla či moment, při kterém dochází k jen nepatrnému odhalení určité části těla, hned vyhodnocuje jako nabídku či poptávku po sexu. Jeho vidění světa je zcela deformováno sexualitou, která je rozvinuta ve vyšší míře, než odpovídá přirozenosti. Skrze brýle "zapocené sexuální touhou" se mu potom jeví vše jako toužící a vzdychající a on je doslova posedlý myšlenkami na sex. Vzpomeňme například na pubertu, která je provázena neustálými dvojsmysly, narážkami a vulgární mluvou.

Mysl se svými myšlenkovými proudy je významně ovlivňována pozorností vědomí. Na co zaměříme svoji pozornost, na co se koncentrujeme, to oživujeme ve své mysli a to se stává doslova naší prožívanou realitou. Toto nasměrování pozornosti vědomí obvykle začíná velice nenápadnými krůčky. Čím více se věnujeme určitým tématům, tím více posilujeme jejich schopnost strhávat na sebe pozornost. Pokud člověk není dostatečně bdělý a nehlídá si obsahy své mysli, může poměrně snadno sklouznout do jakékoliv mánie a posedlosti. Sexualita je natolik mocnou silou, že jakmile nad námi jednou získá svoji převahu, těžko čelíme její moci.

16. Sexualizované projevy dítěte způsobují psychickou nebo fyzickou bolest buď jemu samému, nebo ostatním.

Pokud zájem dítěte o sex a sexualitu obtěžuje ostatní nebo narušuje jejich soukromí, je to důvod ke znepokojení. Způsobují-li sexuální projevy dítěte fyzickou bolest buď jemu samému, nebo ostatním, jde o vážný problém.


Děti, které jsou zneužívány násilným způsobem, mohou mít sexualitu spojenou s násilím a fyzickou bolestí.
Děti, které mají ve svém SMS (sexuálně motivačním systému) složku SM (sadomasochistickou), mohou být při sexualizovaných projevech již ze své přirozenosti násilné.
Pokud má někdo závislost na masturbaci, které se věnuje nad míru, může si tímto počínáním způsobovat fyzickou bolest a své pohlavní orgány si může viditelně poškozovat.

Člověk posedlý sexem může však ubližovat i psychicky. Mnohé děti velice těžce nesou, pokud je někdo (a může se jednat i o vrstevníka) obtěžuje, osahává, okukuje apod. Děti dokáží být k sobě navzájem někdy mimořádně kruté - a to nemusí jít ani o děti se sexualizovanými projevy.

Je nesmírně ponižující a zraňující, když se spolužáci na někoho zaměří. Je tolik situací, které mohou ubližovat... Vrstevníci se posmívají dívce, že jí rostou nebo ještě nerostou prsa. Mladší děti se diví zarůstajícímu genitálu u pubescentů. Chlapci zvedají dívkám sukně nebo je osahávají na prsou. Hoši se posmívají vrstevníkům s menším penisem nebo těm, co mají právě erekci. Na dívky s menším poprsím se pokřikuje, že jsou ploché atd.

Některé situace mohou být navozeny formou hry a jakoby náhodně a nevinně, ale jedná se vždy o cílené projevy nevyzrálé, probouzející se nebo nadmíru rozvinuté sexuality.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 8.6.2016 9:30:24

17. Dítě používá sex jako prostředek k ublížení druhému.

Pokud se dítě doma naučí spojovat sex s bolestí, zklamáním, zraňováním, žárlivostí nebo jinými negativními jevy, může ho začít používat jako zbraň. Vulgární, obscénní slovník a gesta mohou stejně jako osahávání sloužit dítěti jako způsob pomsty. K tomu často dochází v rodinách, kde se vyskytuje domácí násilí.


Toto je již vysoký stupeň patologie. Bude se s největší pravděpodobností vyskytovat u dětí, které jsou zneužívány násilně.

18. Sexualizované projevy dítěte doprovází verbální nebo fyzické vyjádření vzteku.

Ve zdravém prostředí je objevování a vyjadřování sexuality spojeno s příjemnými pocity. Doprovází-li sexuální aktivitu či vyjadřování dítěte verbální nebo fyzická agrese, jde o naučenou reakci. V podstatě lze říci, že děti, které se takto chovají opakovaně, byly svědky případů verbálního nebo fyzického násilí blízkých lidí, kteří o dítě pečují. Opakované sledování takových projevů ve filmu může mít na dítě negativní dopad, ale mnohem více devastující je vliv domácího prostředí. Pokud dítě vidí své rodiče, jak v afektu používají vulgární sexuální výrazy nebo gesta, naučí se to od nich. Mluví-li dítě sprostě, děje se tak zpravidla mezi jinými dětmi a mimo doslech dospělých. Užívá-li malé dítě sexuálně vulgární výrazy, je to důvod ke znepokojení.


Dobře napsáno. Mnoho dospělých si bere do úst označení pro pohlavní orgány a tato užívají jako vulgarismy. Přitom jde o "svatá" slova. Televize má rovněž devastující vliv na děti. Vysílané programy (zejména americké filmy, moderní dílka, romantické seriály, zábavné pořady) jsou někdy žumpou kultury a programují nás na nevázaný, lehkomyslný, povrchní, jednorázový a experimentální sobecký sex bez lásky a skutečného vztahu. Manželé mohou koukat na pornografii, což ovlivňuje jejich vztah. Zažívají různé negativní emoce - pocit nedostatečnosti, žárlivost, zradu, nevěru, ponížení, emocionální plochost. To se společně s jinými společensky patologickými jevy přenáší do rodinné atmosféry, na děti, a ty se potom chovají jako malí deprivanti.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 15.6.2016 9:56:27

19. Výmluvy dětí ohledně svých sexualizovaných projevů jsou nelogické.

Je-li dítě při něčem přistiženo, často se snaží vymyslet nějakou omluvu, aby se vyhnulo obvinění a zodpovědnosti. Je užitečné vypozorovat, zda jsou jeho zdůvodnění, popření viny a obhajoba vždy stejné (při všech negativních projevech), nebo zda používá pro sexuální prohřešky jiné výmluvy. Pokud se malé děti vymlouvají na ostatní nebo pokud odmítají přijmout zodpovědnost za nepatřičné sexuální projevy, je to důvod ke znepokojení.


Vymlouvat se potřebuje zejména ten, v kom je vyvoláván pocit provinění a studu. Obhajovat své chování před ostatními musí jen ten, jenž je z něčeho obviňován. Blaze tomu, s kým je jednáno s respektem a pochopením bez vytváření negativní atmosféry.

...je to důvod ke znepokojení.

To je asi každému jasné, ale opět zde chybí konkrétní rada, jak vybudovat v dítěti pocit zodpovědnosti za jeho činy. Prožitím důsledků jeho činů si dítě uvědomí, kam jeho chování vede. Například pokud bude ostatní děti sexuálně obtěžovat a ony se jej budou bát a nebudou chtít být v jeho přítomnosti, nepostačí říci mu "ty hanbo, tytyty", ale bude muset prožít třeba několik dní "na samotce" s dovysvětlením, že ostatní děti se s ním necítí dobře.

20. Dítě spojuje sexualizované chování s donucováním, nátlakem, uplácením, manipulací nebo vyhrožováním.

Zdravé objevování dětské sexuality se může projevovat škádlením nebo „troufalostí,“ naproti tomu nezdravé zahrnuje používání psychického nebo fyzického nátlaku nebo nucení jiných dětí k sexuálnímu chování. Děti, které mají k takovému chování sklony, si mohou najít „oběť,“ která je psychicky nebo fyzicky zranitelná a bezbranná. Přestože jsou takové případy u malých dětí vzácné, mohou existovat děti, které používají sex jako zbraň k šikanování druhých.


Počet takových případů není dnes už tak vzácný, jak autorka uvádí. K této "sexuální šikaně" docházelo zřejmě vždy, přesto se mi zdá, že v současnosti díky moderním technologiím i všudypřítomné "sexuální propagandě" je na vzestupu. Týká se více dětí ve školním věku. Ve srovnání s klasickou šikanou je o to nebezpečnější, že zasahuje výrazně do intimní sféry jedince a může způsobit výrazné šrámy na duši podobného rázu jako při znásilnění u dospělých. Děti někdy "znásilňují" děti (a vůbec nemusí jít o penetraci ani "šťourání"), jen se tomu tak neříká nebo se celá situace bagatelizuje.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 6.9.2016 9:45:46

Tabulka sexualizovaných projevů u dětí


Pokud je chování dítěte charakterizováno jedním nebo více z 20 výše popsaných projevů, je to důvod ke znepokojení. Je důležité vědět, kde se dítě takto projevuje, jak se k těmto projevům dostalo a jaký je vztah mezi zúčastněnými osobami, aby bylo možné posoudit závažnost každého případu. Následující tabulka znázorňuje sexuální projevy u průměrně inteligentních dětí a popisuje každý projev ve zdravé a přirozené míře, v míře, kdy je již důvod ke znepokojení a projevy, které vyžadují okamžité řešení. Inspirací pro následující tabulku je výzkum Friedricha (1998), který se ptal matek na sexuální chování, kterého si u svých dětí všimly. Tato tabulka neslouží k určení, zda je dítě sexuálně zneužíváno. Děti, jejichž chování odpovídá kterémukoliv řádku v kterémkoliv sloupci v tabulce, mohou být sexuálně zneužívány, ale také nemusí.

Chování popsané v prvním sloupci pokrývá předpokládané rozpětí dětských sexuálních projevů. Toto rozpětí je široké; některé děti se mohou podle následujících příkladů chovat, některé nemusí, ovšem pokud chování dítěte obsahuje převážnou většinu popsaných projevů, je to taktéž důvod ke znepokojení.

Chování zaznamenané ve druhém sloupci popisuje projevy vlastní dětem, které se na svůj věk a vývojovou úroveň příliš zabývají otázkami sexu a sexuality. Pokud se dítě chová podle více nastíněných příkladů, nebo pokud toto chování pokračuje i přes zásahy rodičů či jiných pečovatelů, doporučuje se kontaktovat odborníka.

Chování popsané ve třetím sloupci poukazuje na děti, které mají v oblasti sexuality velké nejistoty. Tyto děti mohly, ale nemusely, přijít do kontaktu s nějakou formou sexuálního zneužívání. Dítě může například žít v prostředí, v němž je jeho vnímání sexuality pokřivené nebo spojené s agresivitou, což může mít za následek, že není schopno zdravého projevu. Dítě se tak projevuje na základě těchto nejistot, což může vyjádřit nevhodnými prostředky. Doporučuje se konzultace s odborníkem kvalifikovaným v oblasti dětské sexuality a sexuálního zneužívání.


Projevy sexuality u dětí


Pro naše potřeby tabulku vypustíme a vezmeme detailně řádku po řádce.

Projevy přirozené a zdravé: Objevuje rozdíly mezi muži a ženami, chlapci a dívkami.
Projevy znepokojující: Neustále se ptá na pohlavní rozdíly i poté, co mu byly tyto otázky zodpovězeny.
Nutno vyhledat pomoc: Při rozlišování rolí mužů a žen si počíná agresivně, vztekle, či je smutné, příp. nenávidí své/opačné pohlaví.


Některé děti jsou zvídavější, některé rády rozebírají vše dopodrobna. Je však pravdou, že pokud by se dítě pasovalo do role gynekologa nebo sexuologa a několikrát denně obcházelo příbuzenstvo a provádělo kontroly, mělo by se to řešit. Nevím, jak by se mělo "projevovat agresivně při rozlišování rolí mužů a žen". Zřejmě má autorka na mysli projevovaný odpor k jednomu genderu. Může to souviset s negativní zkušeností z raného dětství s konkrétní ženou či konkrétním mužem - zejména přímo matkou či otcem.

Projevy přirozené a zdravé: Ptá se na intimní partie, plození dětí a sexuální chování; porod.
Projevy znepokojující: Ptá se stále i poté, co mu rodiče všechny dotazy zodpověděli na úrovni příslušné jeho věku; je na něm vidět napětí nebo strach z věcí okolo sexuality.
Nutno vyhledat pomoc: Ptá se lidí, kteří nepatří do rodiny, poté, co mu rodiče zodpověděli všechny dotazy; má na svůj věk příliš rozsáhlé znalosti ohledně sexu a sexuality.


Záleží na tom, jakým způsobem bylo dítě rodiči s příslušnými otázkami seznámeno. Pokud mu danou problematiku vysvětlili mlhavě či nesrozumitelně, nemůžeme se divit, že se vyptává dále. Rovněž určování vhodnosti daných témat pro určitou věkovou skupinu není jednoduché ani pro odborníky a v těchto případech bychom měli zohledňovat především individuální vyspělost konkrétního dítěte. Pokud je na dítěti "vidět napětí nebo strach z věcí kolem sexuality", mohlo být nechtěným divákem pornografie nebo sexu příbuzných, může být násilně sexuálně zneužíváno, ale také jen může reagovat na nevhodně podanou sexuální výchovu či se bojí ptát na choulostivé otázky obecně. Pokud se na sexuální otázky vyptává i cizích lidí, zřejmě výklad rodičů mu přijde nejasný, nepravdivý či povrchní. Jen výjimečně to může být jeho aktivní snaha o navázání sexuálních kontaktů s jinými.
Je otázkou, jaké "znalosti ohledně sexu a sexuality" jsou považovány za "na svůj věk příliš rozsáhlé". Každý odborník, ale i rodič, má jiný názor na to, co by děti měly v tom kterém věku vědět o sexualitě. Za rozhodně nepřiměřené znalosti bych považoval detailní znalosti o vzhledu a fyzikálních vlastnostech (konzistence, lepkavost ap.) semene v osmi letech, o menstruaci a antikoncepci v předškolním věku. Některé osnovy sexuální výchovy jsou poněkud nešťastně sestaveny. Dívka ani neví o erekci, a už se dozvídá o kondomech.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 20.9.2016 15:01:17

Projevy přirozené a zdravé: Dívá se na obrázky nahých lidí.
Projevy znepokojující: Je fascinováno obrázky nahých lidí.
Nutno vyhledat pomoc: Masturbuje nad obrázky nahých lidí, příp. je ukazuje jiným.


U tohoto bodu není jasné, jak staré dítě se takto chová. Dívat se na obrázky nahých lidí není ničím neobvyklým. Někteří dospělí to mají jako významnou náplň každého večera. A nejedná se pouze o nahotu. Ani v případě, že je dítě "fascinováno" obrázky nahých lidí, bych se neznepokojoval. V jistém věkovém období to může souviset s přirozeným poznáváním rozdílů mezi muži a ženami. Pokud by bylo prepubertální dítě mnoho měsíců zcela zaujato sbíráním fotek nahých lidí, mohli bychom začít uvažovat o jisté anomálii. Ale u pubescenta buďme rádi, že "masturbuje nad obrázky nahých lidí" a že nekonzumuje rovnou porno. Ani jeho potřeba "ukazovat obrázky nahých lidí jiným" by nás nemusela znepokojovat. Lepší, než aby samo exhibovalo nebo produkovalo vlastní dépéčko. U tohoto bodu by bylo patologické zejména to, kdyby prepubertální dítě chodilo se svými osahanými fotografiemi pornografického charakteru, ukazovalo je ostatním a snažilo se touto aktivitou navázat sexuální kontakt.

Projevy přirozené a zdravé: Zajímá se o rození dětí, příp. starání se o ně.
Projevy znepokojující: Neustále si touží hrát s malými dětmi; či přesvědčuje sebe nebo okolí, že bude mít dítě.
Nutno vyhledat pomoc: Dává najevo vztek nebo strach z dětí, rození nebo jejich plození.


Není mi moc jasné, proč je tento bod v tabulce. Snad jen pro jakousi "úplnost". Sexualita sice souvisí s plozením a děti se zcela přirozeně dotazují i na tuto problematiku, ale nevím, zda bych děti s touhou mít dítě hned hodnotil jako děti se sexualizovanými projevy. Vztek a strach z dětí nebude zřejmě tolik souviset s poruchou psychosexuálního vývoje, ale spíše s problematickými vztahy mezi vrstevníky. Strach z rození a plození může plynout z nevhodné a příliš naturalistické sexuální výchovy. Přehnaný důraz na otázky těhotenství mohou klást zneužívané pubescentky, které mohou mít oprávněné obavy z nechtěného těhotenství a fóbii z bolestivého porodu. Tento případ však autorka zřejmě na mysli neměla.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 27.9.2016 9:52:23

Projevy přirozené a zdravé: Využívá možnosti dívat se na nahé tělo.
Projevy znepokojující: Upřeně pozoruje nahé lidi, přestože jich už vidělo mnoho.
Nutno vyhledat pomoc: Žádá lidi, aby se svlékli, příp. se je snaží násilím svléci.


Nahé lidské tělo je krásné. Je to z hlediska člověka mnohdy to vůbec nejkrásnější na celém světě. Tedy především těla zdravá, mladá, šlechtěná, těla našich sexuálních protějšků - lidí, kteří nás přitahují. Děti jsou často zvědavé na to, jak "opravdu vypadá" ten druhý. Ať již se jedná o mámu, o tátu, o brášku, sestřičku, kamarády ap. Nemusí se hned jednat o sexualizované chování. Pokud "upřeně pozoruje nahé lidi", je to také pochopitelné. Dospělí to často dělají rovněž. U všech to může být způsobeno i sexuálním motivem - zkrátka nás to vzrušuje, tak to děláme. Dospělí stejně jako děti. Na tom není nic ke "znepokojení". Pokud už přímo "žádá lidi, aby se svlékli", je to k zamyšlení, ale namísto "vyhledání pomoci" bych to s ním v klidu probral, co jej k tomu motivuje. Třeba je venku jen teplo a dítě soucítí s pařícím se úředníkem v obleku. Nebo chce prožívat svobodu bez společenských konvencí. Nudisty také nepovažujeme za patologická individua. A v případě, že se dítě snaží "násilím svlékat" ostatní, bylo by to opravdu záhodno řešit. I pedofil by měl takovéto dítě předat odborníkům - ne si s ním užívat. O poněkud odlišnou situaci se jedná v případě, že děti násilím svlékají dítě. Jde často o rituální chování, součást pokoření a šikany. Skrytým motivem tam přesto často bývá touha po odhalování a vzrušení - ze strany "útočníků", zřídka i ze strany "napadeného".

Projevy přirozené a zdravé: Dívá se na intimní místa druhých lidí.
Projevy znepokojující: Zírá na intimní partie druhých, kteří dávají najevo, že je jim to nepříjemné.
Nutno vyhledat pomoc: Tajně sleduje intimní partie i poté, co bylo mnohokrát přistižené.


Další bod je obdobou toho předchozího. "Zírání" je "upřeným pozorováním" z minulého bodu. Pokud je to druhým nepříjemné, měli by si zejména oni pokládat otázku, proč je jim to nepříjemné a proč se v blízkosti zírajícího vyskytují nazí. Na "tajném sledování intimních partií" není nic tak nevhodného, takže nevím, proč by měl být někdo vůbec "přistižen". Myslím, že do přirozeného psychosexuálního vývoje patří i takovéto chování.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 4.10.2016 8:36:00

Projevy přirozené a zdravé: Hraje si „na domácnost,“ rozlišuje rodičovské role.
Projevy znepokojující: „Osahává“ jiné děti oblečené i poté, co mu to rodiče zakázali.
Nutno vyhledat pomoc: Osahává jiné děti nahé, předstírá nebo realizuje pohlavní styk (bez oblečení) či orální sex. Vynucuje si sexuální kontakt na jiném dítěti nebo dospělém.


Nevím, proč u tohoto projevu autorka uvádí jako první stupeň projev nesouvisející. Ve druhém stupni řeší nutkavé osahávání, ve třetím již sexuální aktivity, dokonce hardcore.

Pokud se dítě dopouští osahávání druhých i přes zákaz rodičů, jde pravděpodobně o touhu prožívat sexuální vzrušení. Nebude za tím zřejmě pouhá zvědavost a přirozené prozkoumávání opačného pohlaví, ale silná sexuální touha. Není vyloučeno, že pramení z předchozí zkušenosti sexuálního zneužití (SZ), která mohla způsobit sexualizaci dítěte. To poté vyhledává další příjemné pocity a poznání libosti těchto aktivit chce předávat i jiným dětem.

Pokud druhé děti vyloženě obtěžuje, musí být pod dozorem a musí mu být jasně sděleno, že díky tomuto nepřijatelnému chování by muselo býti izolováno. Pokud má nadále nutkání k osahávání druhých, je nutné vyhledat odborníka. Aktivity popsané ve třetím stupni jsou již známkou plně rozjetého pohlavního života. V těchto případech se jedná s velkou pravděpodobností o SZ dítěte.

Projevy přirozené a zdravé: Při hře „na doktora“ zkoumá těla jiných dětí, včetně intimních partií.
Projevy znepokojující: Hraje si „na doktora“ se zaměřením na intimní místa příliš často a s příliš velkým zaujetím i poté, co mu to rodiče zakázali.
Nutno vyhledat pomoc: Nutí jiné děti, aby se svlékly a hrály si „na doktora“.


Problematiku her na doktora máme detailně rozpracovánu v tématu Hry na doktora - komentáře k článkům. Pro případy, kdy dítě nutí ostatní děti ke hrám na doktora, platí podobné doporučení jako u jiných případů násilného sexuálně motivovaného chování.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 11.10.2016 14:30:48

Projevy přirozené a zdravé: Hraje hry se sexuálním podtextem (se stejně starými dětmi).
Projevy znepokojující: Chce hrát tyto hry s o hodně mladšími nebo staršími dětmi.
Nutno vyhledat pomoc: Násilím nutí jiné děti k sexuálním hrám, které jsou jim nepříjemné.


Nucení k jakýmkoliv sexuálním aktivitám v jakémkoliv věku je něco nesmírně zraňujícího a sobeckého. Každý, zvláště pak malé děti, má právo na ochranu před jakýmkoliv obtěžováním či dokonce násilím sexuálního rázu.

Projevy přirozené a zdravé: Předstírá druhé pohlaví.
Projevy znepokojující: O svém vlastním pohlaví se vyjadřuje velmi negativně.
Nutno vyhledat pomoc: Nenávidí/bojí se vlastního pohlaví.


Nespokojenost s vlastním pohlavím - genderem - může být způsobena dočasným psychickým rozmarem nebo hlubším problémem - tzv. transsexualitou. Pokud se dítě po delší dobu vžívá do opačného pohlaví, je to důvod ke znepokojení a řešení problému s odborníkem. Pokud chce kupříkladu malý předškolák nalakovat od maminky nehty nebo pokud dívka pro legraci močí ve stoje, nejedná se o žádný problém.

Nejsem si jist, co autorka myslí oním pohlavím, které má dítě nenávidět či se ho bát. Pokud má na mysli pohlavní příslušnost, nenávist může pramenit z negativních zkušeností s jedinci téhož pohlaví - např. traumatické zážitky pro syna s jeho otcem. Pokud má na mysli pohlavní orgány, ty mohou být nepřijímány i z důvodu reakce na negativní kritiku z okolí - např. chlapečkovi se jeho vrstevníci posmívají, že má maličkého pindíčka. On jej poté začne "nenávidět". To, že by se někdo "bál vlastního pohlaví", si dost dobře nedokáži představit. Zřejmě měla tedy autorka na mysli příslušníky stejného pohlaví.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 18.10.2016 8:33:26

Projevy přirozené a zdravé: Porovnává vlastní genitálie se stejně starými kamarády.
Projevy znepokojující: Chce porovnávat vlastní genitálie s o mnoho staršími nebo mladšími lidmi.
Nutno vyhledat pomoc: Vymáhá na ostatních, aby mu ukázali jejich intimní partie.


Pokud má dítě kolem sebe větší množství vrstevníků, obvykle vyhledává jejich společnost a různé sexuální průzkumy a hry provádí s nimi. Pokud je ale obklopeno zejména světem dospělých, často je to odrazí na jeho chování a vyjadřování. Nemá-li k porovnávání svých vlastností, ale i jiných věcí, jako například genitálií, rovnocenného kamaráda, nezbývá mu, než se porovnávat s dospělými.

V případě, že dítě má dostatek kamarádů srovnatelného věku, a přesto jde po genitáliích dospělých, je potřeba zkoumat, co jej k tomu motivuje. Je-li tato jeho tendence nepřirozeně silná, je zde i možnost, že bylo nebo je zneužíváno. Pokud naopak zkoumá genitálie u malých dětí, může být pedofilně orientované, má nízké sebevědomí a netroufá si na průzkumy s vrstevníky, případně je stále naháněno do společnosti malých dětí, které má na starost, nudí se s nimi nebo zneužívá jejich naivity a zvědavosti.

Pokud vymáhá na ostatních, aby se odhalili, místo vyhledávání pomoci bych jej nejprve vzal do sauny nebo na nudistickou pláž. A v rodině bych zavedl chvilky, kdy všichni chodí nazí. Například v době kolem večerního koupání. Teprve kdyby chtělo osahávat genitály, rázně bych jej vedl k tomu, že tam si sahá jen každý sám. Nebo milenci.

Projevy přirozené a zdravé: Dává pusy členům rodiny, příp. si je nechává dávat.
Projevy znepokojující: Francouzské líbání; mluví s ostatními o sexu; bojí se objímání a líbání od dospělých; na projevy náklonnosti reaguje znepokojivě, úzkostně; dává pusy lidem, kteří nejsou členy rodiny.
Nutno vyhledat pomoc: Mluví o sexu s cizími dospělými, příp. se před nimi chová nevhodně; fyzický kontakt s dospělým způsobuje dítěti nebo dospělému pocit neklidu, strachu nebo napětí.


Tedy tento bod je ale nesourodou směsí! Vůbec nechápu, co vedlo autorku k takové degradaci vlastní práce. V prvním stupni projevů uvádí pusinkování se členy rodiny, do druhého již zahrnuje nejen francouzské líbání, ale i pornolálie, na druhou stranu ale i fobii z objímání a "líbání" (zřejmě špatný překlad nebo laické nerozlišování mezi pusinkováním a líbáním). Ve třetím bodě uvádí zase kontrastní projevy - na jednu stranu pornolálie s cizími dospělými a nevhodné chování k nim, na stranu druhou strach z jakéhokoliv fyzického kontaktu. Nevím, co k tomu poznamenat. Asi nemá moc cenu přistoupit na její způsob dělení v tomto bodě.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 8.11.2016 7:49:51

Projevy přirozené a zdravé: Dotýká se „intimních míst“ členů rodiny či dětí.
Projevy znepokojující: Dotýká se „intimních míst“ dospělých, kteří nejsou členy rodiny, cizích dětí nebo rodinných příslušníků poté, co bylo vyzváno, aby to nedělalo; říká ostatním, aby se ho dotýkali.
Nutno vyhledat pomoc: Využívá záminek či násilí, aby se mohlo dotýkat „intimních míst“ dospělých, příp. vyžaduje, aby se druzí dotýkali na „intimních místech“ jeho; vyžaduje orální, anální nebo vaginální sex.


Všechny aktivity, kdy se malé dítě dotýká intimních míst (tedy zejména genitálií) jiných dětí, řadíme pod pohádkové označení "hry na doktora". Pokud tedy dítě osahává druhé dítě, které je dobrovolně zapojeno a není obtěžováno, a je k tomu vhodná příležitost, nejedná se o nic nevhodného. Nikdy však děti k podobným aktivitám nevedeme! Impuls musí vycházet toliko z jejich zájmu či touhy.

Jedná-li se o dotýkání intimních míst dospělých členů rodiny, nekvalifikoval bych to jako projev přirozený a zdravý. Dle mého osudu by dospělý toto nikdy neměl dovolit. Je to nevhodné. Děti mají být vedeny k tomu, že na intimní místa si každý sahá pouze sám nebo že jsou určena pouze milencům. Už v zájmu udržení incestního tabu je v zájmu celé rodiny, aby děti poznávaly genitálie rodičů spíše jen očima. Smysly jako hmat, čich nebo chuť by rozhodně zapojovat neměly! Letmým a náhodným dotekům přes oblečení se v rodině asi nevyhneme. Člověk nemusí být zase nastražený jak hypochondr. Ale jsme-li nazí, nedotýkáme se v intimních oblastech. Vlastně by se to dalo brát již jako pedosexuální aktivita.

Jakýkoliv přehnaný zájem o dotýkání se genitálií ukazuje na závažný problém a důvodné podezření, že dítě je zneužíváno. Zná příjemnost intimních doteků a chce to prožívat s kýmkoliv, kdo je "po ruce".

Projevy přirozené a zdravé: Je rádo nahé; ukazuje svoje pohlaví.
Projevy znepokojující: Chce se předvádět nahé před lidmi i poté, co mu to rodiče jasně a opakovaně zakázali.
Nutno vyhledat pomoc: Odmítá se oblékat, ukazuje se; poté, co mu to bylo zakázáno, ukazuje „intimní místa“ před lidmi tajně.


Malé děti, zejména dívenky, mají někdy potřebu se předvádět nahé, exhibovat. Patří to do zdravého psychosexuálního vývoje. Někdo je stydlivý téměř od narození, u někoho se stud rozvíjí třeba až před pubertou. Je to ryze individuální. Děti mohou exhibovat, protože cítí zájem druhých o jejich nahotu, protože na sebe chtějí upoutat pozornost a experimentují s porušováním společenských norem, ale často zejména proto, že je to doslova sexuálně vzrušuje. Rozhodně to nejsou "čistí a nevinní asexuálkové". Pokud si ale připustíme, že na sexualitě není nic "nečistého a proviňujícího", jsme všichni z tohoto hlediska "nevinní".
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 15.11.2016 8:59:41

Projevy přirozené a zdravé: Dotýká se/dráždí vlastní genitálie při přebalování, při usínání, když je nervózní, vzrušené nebo vystrašené.
Projevy znepokojující: Pokračuje v dotýkání se/dráždění genitálií před jinými lidmi i přes jasné výzvy k zastavení; dráždí si genitálie o různé předměty, nábytek.
Nutno vyhledat pomoc: Dotýkáním se/drážděním genitálií si nahrazuje běžné dětské aktivity, příp. se při tom zraní; používá jako náhražku jiných dětských aktivit.


Dráždění vlastních genitálií je obvykle nazýváno masturbací. Pokud se dítě naučí řešit situace, kdy je "nervózní nebo vystrašené", masturbací, není to zrovna optimální psychosexuální vývoj. To bych mezi "zdravé" projevy již neřadil. Ale děje se to často.

Dráždění genitálií o různé předměty provádějí zejména dívky. Nejčastější je tzv. "obtěžování stolků", kdy se dívenka natlačí či "dosedne" rozkrokem na roh nízkého stolu a tlakem na perineum či klinku (klitoris) dosahuje zrušení až orgasmu.

Označovat přehnanou masturbaci "náhražkou jiných dětských aktivit" nepovažuji za nejpřesnější. Nejde o náhražku, ale o preferovanou činnost. Pocitová odměna z prováděných sexuálních aktivit převažuje nad uspokojením z běžných činností.

Projevy přirozené a zdravé: Erekce.
Projevy znepokojující: Přetrvávající erekce nebo strach z ní.
Nutno vyhledat pomoc: Bolestivá erekce; zranění způsobené snahou potlačit erekci.


Tento bod se týká samozřejmě pouze chlapců. Strach z erekce mají zejména ti chlapci, kteří byli v minulosti vystaveni posměchu nebo projevům nevhodné zvědavosti od ostatních. Rovněž chlapci velice stydliví prožívají intenzivní stud z toho, že jim stojí, a bojí se, aby si toho někdo nepovšiml i přes jejich oblečení.

Pokud erekce přetrvává nepřiměřeně dlouhou dobu, měl by se chlapec naučit efektivně masturbovat v soukromí. Pokud je pro něj častá erekce bolestivá či pokud má až sebedestruktivní tendence při jejím potlačování, je skutečně na místě vyhledat lékařskou pomoc.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 6.12.2016 10:16:31

Projevy přirozené a zdravé: Někdy ze zvědavosti zkoušel vložit si nějaký předmět do genitálií/konečníku.
Projevy znepokojující: Vkládá sobě nebo druhým předměty do genitálií/konečníku i poté, co mu/jí to rodiče zakázali.
Nutno vyhledat pomoc: Při vkládání předmětů do svých nebo cizích genitálií/konečníku používá násilí, zraňuje sebe nebo druhé.


Děti při objevování svých těl rády experimentují. I při hrách na doktora někdy zkoušejí možnosti a přizpůsobivost intimních partií. Pokud si dítě samo a dobrovolně vloží nějaký "vhodný", "bezpečný" předmět do genitálu, není důvod k neklidu. Pokud by se jednalo o předmět ostrý, hranatý či špinavý, může dojít k vážnému poranění jemné sliznice střeva. Do konečníku jiného dítěte strkají předměty z nevědomých sexuálních pohnutek nebo z pouhé zvědavosti, obvykle k tomu však užívají nátlaku. Je-li to proti jeho vůli, může "pokusné" dítě zažít pocity srovnatelné s pocity ze znásilnění. Proto jsem spíše proti, jde-li o nekontrolované hry na doktora. Ideální je, pokud rodič ví, že hra probíhá, a je za zavřenými dveřmi. Aby mohl v případě křiku či jiných alarmujících projevech hru přerušit. Pokud by tajně sledoval, co se mezi dětmi odehrává, mohlo by jeho počínání za určitých okolností být hodnoceno jako bezkontaktní SZ dítěte.

Mluvíme-li o vkládání předmětů do genitálií, máme obvykle na mysli vaginu. U chlapců by připadalo v úvahu pouze vsouvání drátků do močové trubice, ale do toho by se asi nikdo při smyslech nepouštěl. Zato řada holčiček během svého dětství vyzkouší mnohé. Gynekologové mají někdy hotové sbírky předmětů, které museli vytáhnout z dívčí vaginy (kostičky, figurky na stolní hry, sponky, korálky, ap.). Přitom u většiny dívek je celá oblast poševního vchodu nesmírně citlivá a prožívají nepříjemnou bolest jen při dotyku v zadní části vulvy. Zato v horní části kolem klinky (klitorisu) provádějí někdy divy.

Odhaduji, že teprve v pozdějším věku (kolem 11 let) mohou cíleněji praktikovat masturbaci s vsouváním fixu, tužky, svíčky ap. Tímto způsobem se mnohou dráždit, aniž by došlo k porušení hymenu. Pouze v případě, že by docházelo k častému, bolestivému či věku nepřiměřenému vkládání předmětů do vaginy, bych doporučil vyhledat odborníka. Rozhodně by měli rodiče počítat s tím, že dospívající dívka nemůže jít nakupovat do sexshopu, a přesto se někdy potřebuje dráždit i vaginálně. Lepší koupit oblé a měkčí psací potřeby, hřebeny ap., než riskovat nějaké zranění dcerky při urputné masturbaci. Podle mého jsou pro dívku, která si nemůže pomoci a musí takto masturbovat, nejvhodnější její vlastní prsty s krátkými nehty.

Projevy přirozené a zdravé: Zajímá se o vlastní vyměšování.
Projevy znepokojující: Rozmazává opakovaně fekálie po zdech nebo podlaze; močí mimo toaletu.
Nutno vyhledat pomoc: Opakovaně si hraje s fekáliemi nebo je rozmazává, záměrně močí mimo toaletu i po zřetelných výtkách rodičů.


Zájem o vyměšování mají zejména miminka, maximálně batolata asi do dvou let. Pokud se tento zájem objevuje či táhne do pozdějšího věku, můžeme jej brát jako jistou patologii. Sám Sigmund Freud hovoří o tzv. anální vývojové fázi, ve které je slast získávána zadržováním a vypouštěním stolice. Díky nácviku čistoty se slast ze zadržování a vypouštění stává socializovanou, buď je zdrojem hrdosti, nebo zdrojem pokoření, může být prostředkem k vyjádření vzdoru nebo poslušnosti. Pokud se tento prvek objevuje v sexualitě či obecně chování jedince v pozdějším věku, můžeme to přičítat nedořešené vývojové fázi. Asi nemá cenu to nějak léčit, zkrátka je to jisté "zpestření" sexuálního života a pokud se najdou dva podobně nastavení, mohou prožívat hezké chvíle.

Pokud dítě "rozmazává fekálie po zdech nebo podlaze", je to naprosto nepřijatelné a nechutné chování. Nejedná-li se pouze o snahu upoutat pozornost (doslova za každou cenu), je nutno jít za psychologem. I záměrné močení mimo toaletu je ve vyšším věku nepřípustné a značí jistou patologii. Vždyť i zvíře ví, kam jít.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 13.12.2016 11:08:17

Projevy přirozené a zdravé: Vyžaduje soukromí v koupelně nebo při převlékání.
Projevy znepokojující: Je-li přistiženo při převlékání, je velmi naštvané.
Nutno vyhledat pomoc: Vyžaduje velmi neoblomně soukromí; je-li mu odporováno, chová se agresivně, či je vystrašené.


S postupujícím věkem je dítě obvykle stydlivější. Pokud se stud nerozvíjí, považoval bych to spíše za důvod k zamyšlení. Stud totiž významným způsobem souvisí s uvědomováním si intimní a erotické dimenze. Je-li dítě školního věku překvapeno při převlékání rodičem, zvláště rodičem opačného pohlaví a zejména u případů otec - dcera, může jej to i výrazněji zasáhnout. U pubescentů, z důvodu měnícího se těla, je to o to pochopitelnější. Pokud se i malé dítě (kolem 4 let) rezolutně odmítá svléci a přehnaně se stydí, může to být náznak toho, že je zneužíváno - své tělo vnímá sexuálněji a nebo se děsí možnosti zneužití.

Projevy přirozené a zdravé: Používá „neslušná“ slova pro intimní partie, sexuální hygienické aktivity.
Projevy znepokojující: Používá „neslušná“ slova doma i poté, co mu to rodiče jasně zakázali a sami mluví slušně.
Nutno vyhledat pomoc: Používá „neslušná“ slova mezi lidmi a doma po mnoha zřetelných výtkách; či po problémech ve škole.


Opravdu nevím, co je myšleno "sexuálními hygienickými aktivitami". Napadá mě pouze masturbace dívek se sprchou. Pokud se dítě vyžívá v používání neslušných slov týkajících se sexu, chce provokovat nebo upozorňovat na to, že prochází neodbornou osvětou jinde než v rodině či že ví více, než by mělo. Pokud v tomto pokračuje i po mnoha výtkách, je to ukázka neschopnosti vychovatele.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 20.12.2016 8:57:37

Projevy přirozené a zdravé: Povídá si o sexu s přáteli; rozumí výrazu přítel/přítelkyně.
Projevy znepokojující: Mluvení o sexu dostává dítě do problémů; má sklony idealizovat všechny vztahy.
Nutno vyhledat pomoc: Sex a sexuální činnosti jsou pro něj obvyklým tématem hovoru, díky čemuž se opakovaně dostává do problémů.


Děti hovoří o sexu obvykle na teoretické úrovni a ze zvědavosti. Pokud by se malé děti bavily o vlastních prožitcích a zkušenostech vyloženě sexuálního rázu, je to vážný problém. Myslím si, že idealizování mezilidských vztahů (jde také o to, co si pod tím kdo vůbec představí) není důvod ke znepokojení.

Projevy přirozené a zdravé: Rádo poslouchá a vypravuje „sprosté vtipy“; občas napodobuje „sexuální“ zvuky.
Projevy znepokojující: Je příliš zaujato sprostými vtipy nebo vydáváním zvuků (vzdychání, sténání atd.).
Nutno vyhledat pomoc: Je stále zaujaté sprostými vtipy nebo vydáváním zvuků i přes „vyloučení“ ze školního kolektivu (ze strany kamarádů).


Je překvapivé, že autorka uvádí vtipy a vzdechy v jednom bodě. Mám za to, že tyto projevy budou spíše snahou upoutat na sebe pozornost a upozorněním, že je dítě vystaveno nevhodným vlivům. Kde slyšelo ony vtipy a kde ony vzdechy? Nemá nevhodné kamarády, časopisy nebo sprosté příbuzné? Není například nuceno poslouchat noční orgie z ložnice svých rodičů? A co internet?
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 29.12.2016 8:55:02

Projevy přirozené a zdravé: Přikresluje genitálie lidským postavám buď kvůli uměleckému vyjádření, nebo proto, že postavy jsou zachyceny nahé.
Projevy znepokojující: Přikresluje genitálie jen některým nahým, příp. oblečeným postavám; genitálie jsou vzhledem ke zbytku těla disproporční.
Nutno vyhledat pomoc: Genitálie jsou nejdůležitější věcí na obrázku; kreslí motivy soulože, skupinového sexu, sexu se zvířaty, sadismu nebo masochismu.


V období, kdy se dítě seznamuje s rozdíly mezi pohlavími, se u něho mohou vyskytovat malůvky nahých postav. Ve starším věku díky své vyspělosti může kreslit akty. Pokud se dítě ve svém výtvarném projevu přehnaně zaměřuje na oblast genitálií, může to značit nezdravě přehnaný zájem o tuto oblast. Snaží se vyjádřit vnitřní stavy a zároveň tímto komunikuje se svým okolím. Sděluje tímto způsobem, co prožívá ve svém vnitřním světě nebo s čím se setkalo (nepatřičné vystavení pornografii, setkání s exhibicionistou ap...)

Projevy přirozené a zdravé: Zajímá se o rozmnožování zvířat.
Projevy znepokojující: Dotýká se genitálií zvířat.
Nutno vyhledat pomoc: Sex (náznaky sexuálního chování) se zvířaty.


Děti rády experimentují se zvířátky. Mouchám trhají křidélka, žížaly přetrhávají vejpůl, nafukují žáby, honí brouky, dráždí psy a kočky, atd... Nikoho nemusí příliš udivit, pokud bude zvídavé dítko osahávat zvířata na genitáliích. Pokud si toho všimneme, klidně, ale důsledně jej od takového počínání odvedeme - podobně, jako by se podobného chování dopouštělo ve vztahu k jinému člověku.

Sex se zvířetem jistě nepatří do přirozeného a vhodného repertoáru lidského sexuálního chování. Můžeme se jen oddávat fantaziím, jaké orgie asi provádí některé ortodoxní milovnice pejsků se svým mazlíčkem osamotě nebo kolik opuštěných hospodářů pečuje láskyplně o svá stáda... Pokud dítě přistihneme při sexu se zvířetem, vysvětlíme mu, že toto náhražkové chování je nepatřičné. A více to s ním neřešíme. Více povyku kolem jeho náhodné pohnutky a ojedinělého pokusu by mohlo napáchat citelné škody na jeho psychice. Jen při opakovaném chování, které již nemá formu experimentu, uvažujeme o odborné "léčbě".
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 3.1.2017 10:03:01

Je moje dítě sexuálně zneužíváno?Dříve se věřilo, že pokud je chování dítěte v nějakém směru sexualizované, jedná se vždy o následky sexuálního zneužívání (Friedrich, 1997; Friedrich a kol., 1992; Slusser, 1995). Po důkladném studování tohoto problému můžeme nyní tvrdit, že to nemusí být vždy pravda. Některé děti, které se chovají tak, jak je zaznamenáno v posledních dvou sloupcích tabulky (pozn.: to jsou body "projevy znepokojující" a "nutno vyhledat pomoc"), skutečně sexuálně zneužívané jsou, ale u většiny tomu tak není (Drach, Wientzen a kol., 2001; Friedrich, 2002; Silovsky & Nice, 2002). Jak jsme již popsali dříve, je mnoho faktorů, které ovlivňují vývoj problematických sexualizovaných projevů u dětí a skutečné sexuální zneužívání je jen jedním z nich.
Zároveň je však důležité zmínit, že děti, které byly sexuálně zneužité, mohou vykazovat i jiné problémy než pouze problematické sexualizované chování. Sexuální zneužívání provází celá řada nespecifických projevů, jejichž souvislost se sexuálním zneužitím nemusí být na první pohled zřejmá. Tyto děti mohou být např. úzkostné, bojácné, stažené do sebe nebo naopak výbušné a agresivní, mohou být velmi úzkostné na vlastní hygienu, v otázce intimity či mohou mít odmítavý postoj k vlastnímu tělu atp. Záleží na řadě faktorů, kdy a jak se u dítěte sexuální zneužívání odhalí – roli hraje osobnost dítěte, způsob a dlouhodobost sexuálního zneužívání, osobnost pachatele, je-li osobou dítěti blízkou či cizí, vnímavost okolí k problémům dítěte atp. Není výjimkou, že se sexuální zneužívání odhalí až po mnoha letech, řada dospělých pak dítěti nevěří. Je pro ně nepochopitelné, že by se dítě svěřilo až po takové době. Vzhledem k obtížnosti rozpoznání této problematiky a zároveň k závažnosti dopadu sexuálního zneužívání na další vývoj dítěte je velmi vhodné při jakékoli nejistotě či podezření vyhledat odbornou pomoc...


Líbí se mi, že autorka upozorňuje na to, že ne všechny děti se sexualizovanými projevy musejí být obětmi SZ. Faktorů, které přispívají k sexualizaci, je opravdu více. Přirozené "vlohy" a sklony, vliv staršího dítěte, ať již se jedná o sourozence, jiného příbuzného, kamaráda či "náhodné" setkání, vystavení erotickým či sexuálním podnětům prostřednictvím umění, literatury, filmu či pornografie a další.

Jinak je celá tato kapitolka jako vystřižená z klasických amerických brožurek o sexuálním zneužívání (SZ). V celém textu autorka dogmaticky zdůrazňuje pouze negativní dopady na oběť SZ. Dalo by se to vysvětlit i tím, že dobrovolné a láskyplné pedosexuální aktivity (PSA) nechce označovat za SZ, spíše je tomu však tak, že jede v laickém a jednostranném přesvědčení, že každý případ SZ má na dítě devastující a traumatizující vliv.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 17.1.2017 10:35:01

Stávají se z obětí sexuálního zneužívání jeho pachatelé?Výzkumy nepotvrzují, že z dětských obětí sexuálního zneužívání se stávají zneuživatelé. Přestože existuje zvýšené riziko, že takové děti budou v dospělosti častěji přicházet do konfliktu se zákony, z většiny obětí sexuálního zneužívání se žádní násilníci nestanou (Widom, 1994). Průzkum zabývající se problematikou sexuálního zneužívání odhaluje skupinu takových obětí, které vykazují nějaké symptomy (Kendall-Tackett, Williams & Finkelhor, 1993; Sirles, Smith & Kusama, 1989).

Sexuálně zneužívané děti mívají méně symptomů než děti mentálně postižené (Friedrich, 2002; Young, 1992). Faktory, které mohou snížit negativní dopad sexuálního zneužití, jsou: povaha incidentu, osobnost dítěte (dobré mechanismy zvládnutí) nebo vliv prostředí, v němž dítě vyrůstá (blízká osoba, která mu dokáže pomoci a podpořit ho) (Widom, 1994).
Rodiče, kteří mají pocit, že se z obětí sexuálního zneužívání nutně stávají násilníci, se někdy vůči svému dítěti chovají odlišně, například se ho nedotýkají, neobjímají ho, nemazlí se s ním a nelíbají ho, nebo vidí za každou jeho aktivitou nežádoucí chování, případně jsou stále ve střehu k zastavení sexuálních aktivit. To může mít velmi nepříznivý vliv na sebepojetí dítěte a může v dítěti přerůst až v pocit, že je „špatné“ nebo „nepotřebné“. Neexistuje žádná publikovaná literatura, která by říkala, že by se z obětí sexuálního zneužívání nutně museli stát násilníci, pokud je s nimi zacházeno s respektem a důvěrou, pokud je jim poskytnuta terapeutická podpora, jsou chráněni před dalšími projevy násilí a pokud jim jejich rodina a blízcí lidé poskytují vhodné a zdravé prostředí.


Autorka se touto krátkou kapitolkou pokouší bořit mýty, které ve společnosti stále přetrvávají. Skutečně neplatí, že z obětí SZ se stávají sexuální abusoři. Najdou se samozřejmě i takové případy, zdaleka však nejsou pravidlem. Správně upozorňuje rodiče na nebezpečí citové deprivace z absence něžných doteků pro děti. Oběti brutálních případů SZ mívají obvykle celkové problémy v intimním životě a sexu se spíše vyhýbají a bojí. Rozhodně nejdou a "neoplácejí" cizím dětem. Určitě se tedy "z většiny obětí sexuálního zneužívání žádní násilníci nestanou". Násilníci ne, ale...

Bývalé tzv. "oběti" SZ, které však pedosexuální aktivity vnímaly jako příjemné a participovaly na nich dobrovolně a z vlastní iniciativy, jedinci, kteří z těchto aktivit měli příjemnou pocitovou odměnu a nejsou jimi traumatizováni, mohou (ne nutně musí) inklinovat v dospělosti k podobným aktivitám s dětmi, jelikož vycházejí ze své vlastní pozitivní zkušenosti a chtějí dětem dopřát podobné předčasné libé prožitky - mají je rádi a chtějí jim dopřát podobný psychosexuální rozlet. Stávají se tedy díky vlastní prožité zkušenosti příležitostnými pedosexuály. Jejich dětští partneři však mohou reagovat zcela odlišně, než oni ve svém dětství. Zkrátka pedosexuální aktivity nejsou jen tak pro někoho. Pro opravdu málokoho mohou být trvalým přínosem. A když ke všemu připočteme společenské klima... Celá problematika je velice choulostivým tématem a není jednoduché rozkódovat veškeré podprahové impulsy a skutečné motivy. Je to záhada...
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 24.1.2017 7:52:58

Udělejte z domova bezpečné místo


Klíčem k nápravě problematických sexualizovaných projevů dítěte je vytvoření optimálního prostředí, v němž se dítěti dostane citové podpory a zdravého fyzického a sexuálního vývoje za asistence pečlivých, podporujících a empatických rodičů. Je důležité eliminovat každý z bodů uvedených níže, stejně jako všechny situace uvedené v předchozí části.

Jak dítěti zajistit prostředí k zdravému sexuálnímu vývoji?

Vyvarujte se následujícího
 • Ponechání v dosahu dítěte pornografických materiálů, příp. přístup na internetové stránky a chaty s erotickým obsahem.
 • Ponechání dítěte sledovat televizní pořady se sexuální tématikou. Pořady v televizi jsou nyní velmi touto problematikou prosyceny, jejich sledování zdravému vývoji dítěte neprospívá. Také filmy a pořady, v nichž se objevuje agresivita, násilí a jiné formy destrukce, působí značný zmatek v hodnotovém systému dítěte, což ústí v pocity napětí, úzkosti či strachu. Je nutné zajistit dohled nad tím, co dítě sleduje.
 • Dále je nevhodné před dětmi vtipkovat o sexu, sexuální poznámky a narážky, příp. používání vulgárních sexuálních výrazů.
 • Škodlivý vliv má dále na dítě agresivní chování ať už v podobě slovní, či fyzické, které je navíc spojené s eroticky zabarvenými výrazy nebo narážkami. Spojení agrese a sexuality vyvolá v dítěti strach, pocit ohrožení, že v jeho okolí bude docházet k násilí. Řada dětí se sexuálními projevy má osobní zkušenost s takovou situací. Samo dítě pak může reagovat sexualizovaným chováním či agresí, příp. kombinací obou forem.
 • Intimní sexuální kontakt rodičů v přítomnosti dítěte je nežádoucí, a to i pokud dítě spí.


Vyjmenované body jsou základními pravidly, která napomáhají vytvoření vhodného prostředí pro zdravý psychosexuální vývoj dítěte. Nejsou tedy pouze "klíčem k nápravě problematických sexualizovaných projevů dítěte".

Vystavení dítěte vlivu pornografie jakéhokoliv charakteru je jednoznačně škodlivé. Přesto tak časté. Rodiče či starší sourozenci jsou v přechovávání, ale i promítání porna tak nezodpovědní a lehkomyslní. Internet je sexem přímo prosáklý a dítě ani cudný člověk nemá prakticky ochranu před těmito vlivy. Zkrátka internet musíme považovat za nebezpečnou džungli a dítě pouze opatrně doprovázet po některých cestičkách. S narůstajícím věkem se mohou děti postupně samy pouštět do neprobádaných zákoutí, ale s náležitým poučením a přiměřenou kontrolou.

Shlédnutí jakékoliv pornografie má na každého jedince značný vliv. Někdo se může odreagovat a zklidnit, jiný poučit a inspirovat, na mnohé však působí negativně, jelikož z posvátného aktu milování dvou bytostí dělá sportovní výstup nebo dokonce pokleslou přehlídku tělesných dutin a výměšků všeho druhu. Pornografii bych doporučil i dospělým pouze na radu lékaře.

O to více působí pornografie na děti. Ty, pokud nedozrály k pochopení toho, co se v daném pornografickém filmu odehrává, nutně zažívají údiv, šok, otřes či trauma. I pokud netuší, co to tam ti lidé dělali, sliz porna se nalepí na jejich podvědomí a v budoucnu může působit nepředvídatelným způsobem. Místo toho, aby postupně samy či s milovaným partnerem v lásce a s příjemným rozechvěním odhalovaly roušku nepoznaného a mystického, spadnou, mnohdy "omylem", do žumpy perverzností.

Obecně o škodlivosti televizní produkce se zmiňuji též v textu Přirozená versus pošahaná výchova. Otázce sexu v přítomnosti dítěte se obsáhle věnuji v tématu Společné spaní rodičů s dětmi.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 31.1.2017 10:20:17

Vymezení optimálních hranic
 • Podpořte zdravý vývoj dítěte nastavením vhodných „domácích“ pravidel:
  • vytvoření a respektování „soukromé zóny“ každého člena rodiny, v níž má právo na absolutní soukromí
  • dodržování hranic prostoru, v němž každý může dělat soukromé věci, aniž by byl vyrušován
  • dodržování práva na soukromí v koupelně, při převlékání a spaní
  • „intimní místa“ jsou soukromá
  • ponechat právo na vlastní myšlenky
  • nehádat se před dítětem
  • dítě má právo sdílet informace o sobě samém pouze s tím, koho si vybere
  • být pro dítě osobou, ke které má důvěru – naslouchat mu, poskytnout mu bezpečí, prostor pro vyjádření jeho potřeb
  • respektovat hranice adekvátního fyzického kontaktu
  • nikdo není zesměšňován na základě toho, jak vypadá, co si myslí nebo jak se chová
  • dodržování slibů
  • mít své chování vždy pod kontrolou - vyvarovat se opilosti, rvaček, hraní automatů, křiku atp.
  • nastavit hranice intimity, fyzických kontaktů a sexuálních projevů
  • vyloučit sexuálně vulgární slovník z komunikace
  • dítě jeho věku vhodným způsobem poučit o sexualitě a sexuálním zneužívání
 • Podpořte zdravý vývoj dítěte vhodným fyzickým kontaktem: citlivými a konejšivými doteky, které berou ohledy na potřeby a komfort dítěte.
 • Je-li dítě se sexualizovanými projevy takto podporováno, pomáhá mu to k poznání vlastních hranic a zároveň respektování hranic ostatních. Dítě se tak učí vymezovat ostatním, kde jsou jeho hranice, kde už začíná jeho „soukromá zóna“. Děti, jejichž hranice jsou narušovány, si často ani neuvědomují, co vlastně pojem „soukromá zóna“ znamená. Musí se to teprve naučit. Stejně tak netuší, co by měly očekávat od ostatních a neumí dodržovat hranice ostatních. Rodiče by měli fungovat jako vzor, aby se dítě mohlo od nich učit, kde jsou jeho přirozené hranice. Psychicky a fyzicky zanedbávané děti často potřebují dodat odvahy k tomu, aby se samy pouštěly do kontaktu s jinými lidmi.


Stabilní přístup
Někteří rodiče se domnívají, že určité způsoby chování jsou v jistém kontextu přijatelné, a pak za ně, v jiné situaci, děti trestají. Všechny problematické sexuální projevy musí vymizet. Děti se sexualizovanými projevy si neumí vymezit pro svoje projevy správný čas a místo. Příkladem může být situace, kdy si rodič myslí, že je neškodné a zábavné, když si jeho dítě hraje venku pod hadicí s ostatními a snaží se stáhnout jim plavky, a pak jej trestají za to, že zkouší ve škole nebo na hřišti zvedat dívkám sukně. Jiný příklad: rodič pokládá za roztomilé, když malá holčička „svádí“ mámina přítele, ale je pro ně zcela nepřípustné, když totéž začne dělat v přítomnosti jiných dospělých. Děti takové situace nedovedou odlišit, jsou pro ně stejné. Jsou pak velmi zmatené, že jsou za některé chování jednou chváleny (resp. chování je jim tolerováno) a podruhé trestány. Řešením je vždy stejné posuzování takových situací. Děti se sexualizovanými projevy potřebují jednoznačné hranice ohledně všeho, co se sexu a sexuality týká; v opačném případě je to bude pouze mást, stávají se také mnohem větším rizikem pro sexuální zneužití.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

T. C. Johnson: Děti se sexualizovanými projevy

Příspěvekod Plyšáček » 7.2.2017 11:48:38

Děti, které osahávají druhé


Přesné pojmenování problému
Objevují-li se u dítěte problematické sexualizované projevy, je třeba pečlivě vymezit daný problém. Jak jsme již zmínili v úvodu příručky, můžeme hovořit o třech skupinách dětí se sexualizovanými projevy. Označení dítěte jako „toho, který sexuálně obtěžuje ostatní“, pokud to zcela přesně neodpovídá povaze problému, může mít velmi škodlivé následky. Ještě závažnější pro vývoj vlastní identity u dítěte jsou pojmenování typu „sexuální násilník“, „pachatel“ apod. Takto by dítě nikdy být označeno nemělo. Je-li chování dítěte skutečně nepřiměřené, můžeme použít termíny jako „dítě, které druhé osahává“. Tedy označení způsobu chování, nikoli dítěte jako takového.
Je-li dítě umístěno mimo domov s nálepkou „ten, který druhé osahává“ a je-li toto označení neadekvátní vzhledem k závažnosti problému, bude pro něj velmi těžké, ne-li přímo nemožné, se nálepky zbavit. Může to mít za následek, že dítě samo začne na sebe pohlížet jako na „sexuálního násilníka“, i když k tomu není dostatečný důvod. Může s ním být zacházeno jako s někým, kdo se potřebuje zbavit nežádoucích projevů, které u něj ovšem nikdy nenastaly.
V případě sexuálního zneužití je riziko, že se bude pracovat na odstranění sexualizovaných projevů, ale nikoli na zpracování samotného traumatu sexuálního zneužití, které je příčinou tohoto chování. To má za následek prohloubení traumatizace dítěte.
Jelikož mnoho lidí věří, že neexistuje spolehlivý způsob nápravy pro jedince se sexualizovanými projevy a mylně spojují sexualizované projevy u dětí s dospělými, je možné, že na dítě bude už vždy pohlíženo jako na někoho, kdo je potenciálně sexuálně nebezpečný. Důsledky takového kroku jsou nedozírné.

Jistě je dobré vyhnout se jakýmkoliv pejorativním označením směrem k dítěti. To by se mohlo s danou nálepkou identifikovat a posilovat očekávanou roli. Tento vliv hrozí zvláště u předškolních dětí, které kritiku od dospělých přijímají často zcela nekriticky. A je pravdou, že to, že dítě osahává či jinak obtěžuje své kamarády, neznamená, že z něj vyroste sexuální deviant.

Na následujících řádkách uvádíme některá doporučení, co dělat, když dítě osahává druhé. Cílem není zahanbení či ponížení dítěte, to by mohlo mít na psychiku dítěte velmi negativní dopad, ale zajištění ochrany okolí dítěte i pomoc jemu samotnému.
 • V souvislosti s typem problematického sexuálního chování dítěte by mělo být pod dohledem, stýká-li se s jinými dětmi. Je-li dítě se sklony k obtěžování druhých ve společnosti jiného dítěte, které je nesebevědomé a zranitelné, nemělo by být ponecháno bez dozoru dospělých; toto platí až do chvíle, kdy je problém vyřešen. (Zranitelné děti mohou být mladší, stejně staré, ale i starší než dítě se sexualizovanými projevy.)
 • Dětem se sexualizovanými projevy by neměl být svěřován dozor nad jinými dětmi, a to ani po krátkou dobu.
 • Je velmi žádoucí, aby dítě se sklony k obtěžování druhých nespalo v jedné místnosti s jinými dětmi.
 • Všechny hygienické činnosti by měly být prováděny odděleně od ostatních. Děti se sexualizovanými projevy by se neměly koupat ani sprchovat s ostatními. Toto opatření pomůže vštípit dítěti pojem soukromí. Pro zajištění soukromí v koupelně je nezbytné, aby se dveře dalo zamknout zevnitř (nejsou-li děti velmi malé).
 • Děti a dospělí by se neměli pohybovat před dítětem nazí. Přestože to je v některých domácnostech normální, v prostředí, v němž žije dítě se sexualizovanými projevy, by toto mělo být odstraněno; v opačném případě to může vyvolat v dítěti nepříjemné vzpomínky, příp. mu poskytnout příležitost k nevhodnému chování.
 • O sexualizovaných projevech by měli druzí, kteří přichází s dítětem do kontaktu, vědět. Samotné dítě by mělo být o tom uvědoměno. Účelem tohoto opatření není vyvolat „aféru“, která by dítě pohoršila nebo vystrašila okolí.


Vlastně s tímto přístupem docela souhlasím. Pokud je dítě sexualizováno a hrozí, že bude ostatní děti obtěžovat a sexuálně "zneužívat", je na místě jistá obezřetnost a citlivý dozor. Živě si dokáži představit, jak by dopadla skupinka dětí pod dozorem takového sexuálního maniaka.

Dítě se sexualizovanými projevy by nemělo nabýt pocit strachu či odmítnutí. Pokud se dítě k tomuto postaví pozitivně, rodič s ním může prodiskutovat různé návrhy ohledně toho, jak by měl ostatním danou situaci vysvětlit. Pokud o tom dítě nechce mluvit, rodič mu může vysvětlit, že by byl rád, kdyby o svém problému dítě samo povědělo ostatním, ale bude-li to nutné, může to udělat on. Dítě by mělo vědět, že i druhé děti mají nějaký problém, který zasahuje ostatní členy rodiny. Předtím, než začne dítě o svém problému mluvit, rodič se může zeptat ostatních na jejich problémy.
V okruhu blízkých lidí může dospělý říct: „Honza se občas snaží přimět jiné děti k sexuálním hrám. Sám ví, že je to problém, který je potřeba odstranit. Pomůžete mu tím, že mě upozorníte pokaždé, když se vás bude nepatřičně dotýkat nebo když vám bude říkat, abyste se dotýkali jeho. Pokud se vás bude snažit přinutit, abyste o tom nikomu neříkali, nebo vás bude chtít uplatit, řekněte mi to. Je to dobrý způsob, jak Honzovi pomoci. Když uvidí, že to nepřejdeme jen tak, bude si to příště pamatovat a pomůže mu to zvládnout jeho problém.“
Je také možné nenápadně se zeptat ostatních dětí, jestli na ně Honza něco zkoušel. Děti potřebují vědět, že jejich pohodlí a bezpečí je velmi důležité. Rodič by si měl všímat náznaků strachu nebo náhlého zpozornění u dětí, které jsou zrovna s dotyčným dítětem. Tato opatření musí být dodržována, aby se rodič ujistil, že dítě se sexualizovanými projevy neuplácí jiné děti, nevyhrožuje jim, ani je do ničeho nenutí.


Dost dobře si nedokáži představit, jak s dětmi řeším to, že jedno z nich je sexuální maniak. Zatímco u malých dětí je potřeba nejprve vysvětlit samotný pojem sex, u starších dětí by tato intervence mohla být kontraproduktivní a mohla by vést k posměchu, urážkám, izolaci či naopak k pobídkám a cíleným návrhům.

Zpět na “D. SEXUALITA”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů