Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Legislativa související se zneužíváním dětí

Ostatní témata odborného charakteru, která se nehodí do jiného subfóra - pediatrie, gynekologie, sexuologie, psychiatrie, právní otázky, problematika kolem dětské pornografie,...
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa související se zneužíváním dětí

Příspěvekod Leonid » 14.3.2016 13:28:35

V TOMTO VLÁKNU BUDOU UVEDENY ZÁKONY I JINÉ LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY, KTERÉ SOUVISEJÍ SE SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM DĚTÍ, TEDY I DĚTSKOU PROSTITUCÍ A PORNOGRAFIÍ. NETÝKÁ SE POUZE PEDOFILŮ, NICMÉNĚ VŠICHNI ZDE REGISTROVANÍ PEDOFILOVÉ JSOU DŮRAZNĚ VAROVÁNI PŘED NELEGÁLNÍ ČINNOSTÍ, JELIKOŽ BY TÍM UBLÍŽILI SVÉ OBĚTI I SAMI SOBĚ.


odkaz a zdroj: www.reflex.cz
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - sexuální zneužití dítěte

Příspěvekod Leonid » 14.3.2016 13:30:35

Pohlavní zneužití


Paragraf 187 trestního zákoníku (část 2, hlava III)

(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

Zdroj: zde
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - dětská pornografie

Příspěvekod Leonid » 14.3.2016 13:32:12

Šíření pornografie


Paragraf 191 trestního zákoníku (část 2, hlava III)

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo

a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií


Paragraf 192 trestního zákoníku (část 2, hlava III)

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo

kdo kořistí z takového pornografického díla,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Zdroj: zde

Zneužití dítěte k výrobě pornografie


Paragraf 193 trestního zákoníku (část 2, hlava III)

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.

(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo

kdo kořistí z takového pornografického díla,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3

a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Zneužití dítěte k výrobě pornografie

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Účast na pornografickém představení


Paragraf 193a trestního zákoníku (část 2, hlava III)

Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem


Paragraf 193b trestního zákoníku (část 2, hlava III)

Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Zdroj: zde a zde
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - neoznámení a nepřekažení trestného činu

Příspěvekod Leonid » 14.3.2016 13:35:19

Často zde na fóru v hovoru narážíme na téma oznamovací povinnosti. Vkládám zde celé znění toho paragrafu, ze kterého jasně vyplývá, že se vztahuje POUZE na výrobu DP, nikoli na zneužití samotné.

Neoznámení trestného činu


Paragraf 368 trestního zákoníku (část 2, hlava X, díl 8)

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin: vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. Oznamovací povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů.


Nepřekažení trestného činu


Paragraf 367 trestního zákoníku (část 2, hlava X, díl 8)

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4, loupeže (§ 173), braní rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 5, zpronevěry podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209 odst. 5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4, padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 3, zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 4, poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4, porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) a zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3.

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

Zdroj: zde
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - týrání

Příspěvekod Leonid » 14.3.2016 13:52:08

Týrání svěřené osoby


Paragraf 198 trestního zákoníku (část 2, hlava IV)

(1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
d) páchá-li takový čin po delší dobu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
b) smrt.

Zdroj: zde
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - detaily k Držení dětské pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 27.5.2016 13:40:38

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 100-102

Přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 TrZ

Objekt přečinu podle § 192 TrZ

Nad určením individuálního objektu všech tří základních skutkových podstat přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 tr. zákoníku nepanuje mezi autory odborné literatury jednoznačná shoda. Jednak bývá uváděn zájem společnosti na ochraně mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním zneužíváním, jednak zájem na ochraně některých morálních hodnot spočívajících v odsuzování dětské pornografie, přičemž ochrana dětí před jejich zneužíváním pro pornografické účely je až objektem sekundárním.
Oba uvedené přístupy spolu samozřejmě úzce souvisí, protože zájem společnosti, aby dětská pornografie vůbec nevznikala a nebylo s ní nijak nakládáno, pramení právě z její bezprostřední provázanosti s možným zneužíváním dětí. Dle mého názoru je na přečin výroby i jiného nakládání s dětskou pornografií nutno pohlížet v kontextu s příbuznými ustanoveními § 191 a § 193 tr. zákoníku. Z toho důvodu souhlasím spíše se závěrem, že primárním objektem je ochrana souvisejících celospolečenských morálních hodnot. Pod tyto hodnoty lze bezpochyby zahrnout i zájem společnosti omezit, v ideálním případě úplně eliminovat, možnost opatřování a přechovávání dětské pornografie, samozřejmě zejména osobám s příslušnou sexuální deviací. Oproti přečinu šíření pornografie podle § 191 odst. 1 tr. zákoníku se důraznější ochrana příslušných zájmů, pramenící z vyšší závažnosti dětské pornografie, projevuje především tím, že se zákonodárce snaží postihnout vedle nabídky také takřka veškerou poptávku a vůbec existenci daného druhu pornografie.
Ochrana dětí před jejich sexuálním zneužíváním, která je samozřejmě také úzce spojena i s ochranou jejich mravního a tělesného vývoje, pak představuje spíše objekt sekundární, mimo jiné z toho důvodu, že je tento zájem výslovně chráněn především prostřednictvím úpravy zločinu zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 tr. zákoníku. Je však třeba poznamenat, že důležitost tohoto sekundárního objektu je podstatně vyšší, než jak je tomu u ochrany dotčených osob a zvířat v rámci přečinu šíření pornografie podle § 191 odst. 1 tr. zákoníku. Konečně i z předchozího výkladu vyplývá, že má současná úprava postihu dětské pornografie v tr. zákoníku zřetelné kořeny v mezinárodních a unijních dokumentech, jejichž účelem je právě účinný boj s pohlavním zneužíváním a vykořisťováním dětí.

Objektivní stránka přečinu podle § 192 odst. 1 TrZ

Přečin podle § 192 odst. 1 tr. zákoníku spáchá ten, kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem. K vymezení pojmů dětské pornografie, resp. pornografického díla a jeho forem, lze opět odkázat na předchozí výklad.
Přechováváním se rozumí jakýkoliv způsob držení dětské pornografie, přičemž je nutné tento pojem vykládat poměrně extenzivně. Pachatel se daného jednání dopustí vždy, pokud má dětskou pornografii ve své, třebaže ne bezprostřední, moci. Nezáleží na účelu a délce doby přechovávání, způsobu umístění, vzdálenosti od pachatele či postupu, jakým pachatel k přechovávanému materiálu přistupuje, pokud tak vůbec činí. Trestné je tedy úmyslné přechovávání jakékoliv formy dětské pornografie např. v tašce, ve stole, doma, u známých, na pracovišti, na skladě, v bankovním depozitu, v e-mailové schránce nebo na serveru se vzdáleným přístupem či na webovém úložišti atd. Z důvodu chybějícího znaku dispozice ze strany uživatele nelze za přechovávání naopak považovat pouhé prohlížení dětské pornografie na webových stránkách a s tím spojené možné automatické ukládání dat do vyrovnávací paměti, případně ukládání dočasných internetových souborů či cookies. V literatuře se lze setkat s názorem, že by se o přechovávání mohlo jednat, pokud by prohlížení dětské pornografie na webových stránkách bylo cílené a opakované. Jakkoliv je zřejmé, že může být závažnost takového jednání v mnoha případech srovnatelná s přechováváním, z výše uvedených důvodů takto výklad daného pojmu dle mého názoru možný není. To konečně potvrzuje i skutečnost, že je trestnost obdobných případů nově přímo upravena v dalším odstavci § 192 tr. zákoníku.
Z teoretického hlediska je zajímavé, že se jedná o trestný čin trvající, jehož iniciační jednání, tedy opatření dětské pornografie, není za určitých okolností (pokud není zároveň naplněn znak získání přístupu podle § 192 odst. 2 tr. zákoníku nebo znak výroby či jiného způsobu nakládání podle § 192 odst. 3 tr. zákoníku) samo o sobě trestné. Nicméně vzhledem k již zmiňovanému faktu, že na vznik trestní odpovědnosti není nijak ovlivněn délkou doby přechovávání dětské pornografie, nemá tato skutečnost zřejmě žádný praktický význam.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - detaily k Získání přístupu k dětské pornografii

Příspěvekod Plyšáček » 30.5.2016 9:14:03

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 102-104

Objektivní stránka přečinu podle § 192 odst. 2 TrZ

Přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 2 tr. zákoníku spáchá ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.

...odpovědnost za výše uvedené jednání podmíněna úmyslným vstupem na webovou stránku obsahující dětskou pornografii a existencí vědomí o tom, že se takový obsah na dané stránce nachází. Osoby, které takovou stránku navštívily neúmyslně, by neměly být trestány, přičemž úmysl lze dle autorů směrnice vyvodit zejména ze skutečnosti, že k danému jednání dochází opakovaně nebo že bylo provedeno prostřednictvím služby za úplatu.

Dle původního návrhu novely měla nová skutková podstata obsahovat též poněkud nesmyslnou výslovnou úpravu pokusu jako alternativní formy jednání („získá nebo se pokusí získat“). Bez ohledu na skutečnost, že se jedná o projev ignorance obecného ustanovení o pokusu v § 21 tr. zákoníku, nejsou důvody k tomuto kroku zřejmé, protože příslušná pravidla směrnice 2011/93/EU o trestnosti pokusu se týkají pouze některých taxativně vymezených vzorových trestných činů, přitom právě vědomé získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím ICT mezi ně nepatří. V prvním čtení návrhu byla tato skutečnost kritizována, paradoxně však ne z výše uvedených důvodů, ale kvůli absurdní obavě z možné aplikace daného ustanovení na jednání spočívající v neúmyslném získání přístupu k dětské pornografii „omylem“, která očividně pramenila z elementární neznalosti právních i faktických aspektů celé problematiky. Lze samozřejmě jen uvítat, že byla v průběhu legislativního procesu výslovná úprava pokusu z novely zcela odstraněna.

Pojem získání přístupu prostřednictvím ICT bude jistě v následujících letech upřesněn v odborné literatuře či judikatuře, nicméně již teď je zřejmé, že může být provázen určitými výkladovými problémy. Předně bude nutné přisoudit jednoznačný význam, v tr. zákoníku zcela novému, pojmu informační nebo komunikační technologie...

Co se týče pojmu získání přístupu, je zřejmé, že je účelem příslušného ustanovení postihnout zejména prohlížení (či jiné smyslové vnímání) dětské pornografie prostřednictvím ICT, typicky na webové stránce či jiném vzdáleném úložišti nespadajícím do dispozice pachatele. Daný trestný čin by tak neměl být spáchán v případě, kdy by ony technologie byly využívány pouze nepřímo. Pokud by si tedy např. pachatel prostřednictvím internetového objednávkového formuláře, e-mailu či telefonu objednal zásilku obsahující dětskou pornografii na fyzickém nosiči, která by mu měla být následně doručena přepravní službou, bylo by jeho jednání kvalifikováno zřejmě pouze jako přechovávání dětské pornografie podle § 192 odst. 1 tr. zákoníku (pokud by došlo k doručení zásilky), nebo jako pokus takového trestného činu (pokud by k doručení nedošlo). Závěrem lze uvést, že obdobně jako ve směrnici 2011/93/EU není podle tr. zákoníku postihováno prohlížení dětské pornografie, pokud zároveň nejsou naplněny znaky podle § 192 odst. 1 a 2 tr. zákoníku (např. účast na projekci filmu majícího povahu dětské pornografie, ať už se jedná projekci soukromou či veřejnou).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - detaily ke Kořistění z DP

Příspěvekod Plyšáček » 1.6.2016 13:10:43

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 104-105

Objektivní stránka přečinu podle § 192 odst. 3 TrZ

Přečin výroby a přechovávání dětské pornografie podle § 192 odst. 3 tr. zákoníku spáchá ten, kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo kdo kořistí z takového pornografického díla.

Vzhledem ke značné podobnosti skutkové podstaty se skutkovou podstatou přečinu šíření pornografie podle § 191 odst. 1 tr. zákoníku lze ohledně vymezení jednotlivých pojmů opět odkázat na předchozí výklad.
Kořistěním se rozumí jakékoliv vědomé získávání majetkového prospěchu z dětské pornografie. Kořistění se tak pachatel dopustí např. pronájmem technického vybavení či prostoru k výrobě dětské pornografie, poskytnutím placené inzerce či získáním podílu na zisku z prodeje dětské pornografie. V souvislosti s provozem webových stránek s dětskou pornografií a jinými způsoby nakládání s takovým materiálem na internetu, jako je např. ukládání na webových úložištích, lze uvést příklad poskytnutí serveru či diskového prostoru na serveru, přičemž samotný majetkový prospěch může být získáván přímo i nepřímo, např. v případech, kdy je samotné poskytování příslušné služby zdarma a provozovatel získává příjem z pronájmu reklamního prostoru. Pokud pak získá pachatel majetkový prospěch (kořistí) ze samotné účasti dítěte na díle, spáchá zločin zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 tr. zákoníku.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - detaily k Subjektu přečinu výroby a jiného nakl. s DP

Příspěvekod Plyšáček » 2.6.2016 11:49:53

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 105-106

Subjektivní stránka a subjekt přečinu podle § 192 TrZ

Ve vztahu ke všem třem skutkovým podstatám přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 tr. zákoníku je vyžadováno úmyslné zavinění, které musí zahrnovat i okolnost, že je v pornografickém díle zobrazováno či jinak využívano dítě, nebo osoba, jež se jeví být dítětem.
Pachatelem může být kdokoliv, v souladu s mezinárodním i unijním právem též právnická osoba. Již u výkladu k přečinu šíření pornografie podle § 191 odst. 1 tr. zákoníku byla nastíněna problematika možného pachatelství či účastenství účinkujícího (herce, modela) na spáchání takového činu. U přečinu výroby dětské pornografie podle § 192 odst. 3 tr. zákoníku by měla být trestní odpovědnost dětského účinkujícího pravděpodobně vyloučena. Podle § 203 tr. zákoníku dítě, které žádá nebo přijme za pohlavní styk s ním, své pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch, není pro takový čin trestně odpovědné, a to ani podle ustanovení o návodci nebo pomocníkovi. Přestože se tato zvláštní okolnost vylučující protiprávnost vztahuje především k přečinu svádění k pohlavnímu styku podle § 202 tr. zákoníku, jedná se o zákonné provedení zásady, že „nemůže být trestná osoba, k jejíž ochraně je příslušné trestněprávní ustanovení určeno“. Z toho důvodu lze takovou okolnost vylučující protiprávnost pravděpodobně analogicky aplikovat i na původní výrobu pornografie v případech, kdy se dítě starší 15 let dobrovolně na takové výrobě podílí jako účinkující. Pro úplnost lze dodat, že pokud by bylo dítě k takové spolupráci donuceno, mělo by postavení tzv. živého nástroje, a jeho trestní odpovědnost by byla vyloučena podle § 22 odst. 2 tr. zákoníku.
Obdobně by pak měly být posuzovány i případy, kdy by děti ve věku pohlavní dospělosti dobrovolně vyhotovily např. videozáznam svých sexuálních aktivit splňující znaky dětské pornografie. Formálně by nezletilí původci takového materiálu naplnili znaky skutkové podstatu přečinu výroby a jiného nakládání s pornografií podle § 192 odst. 3 (a následně odst. 1) tr. zákoníku, případně též zločinu zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 tr. zákoníku. Jakkoliv bylo výše uvedeno, že je primárním objektem přečinu výroby a jiného nakládání s pornografií § 192 tr. zákoníku spíše obecná ochrana souvisejících společenských hodnot, v takových případech by měl zřejmě převážit zájem na ochraně dětí před jejich zneužíváním. Záleží samozřejmě na okolnostech konkrétního případu, ale v zásadě by mělo být takové jednání beztrestné, též s ohledem na zcela zanedbatelnou míru společenské škodlivosti ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku a konečně i možnosti tzv. eurokonformního výkladu příslušných ustanovení tr. zákoníku, byť jeho užití může být v rámci trestního práva značně problematické. Samozřejmě v případě dalšího šíření takového materiálu, ať už jeho původci či dalšími osobami, již trestnost takového jednání vyloučit nelze.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - detaily k Zločinu zneužití dítěte k výrobě pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 6.6.2016 15:31:07

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 107-108

Zločin zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 TrZ

...zločin zneužití dítěte k výrobě pornografie samozřejmě úzce souvisí se samotnou výrobou dětské pornografie...

...zájem společnosti na ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a vykořisťováním, konkrétně přímo před zneužíváním k výrobě pornografie, a s tím úzce související zájem na řádném mravním a citovém vývoji dětí, resp. zdravém vývoji dětí v oblasti sexuality. Sekundárním objektem může být, byť jistě ne za každých okolností, též svoboda rozhodování. Dle důvodové zprávy vychází koncepce zvýšené ochrany osob mladších 18 let proti zneužití k výrobě pornografie z faktu, že samotná výroba nemusí vždy zahrnovat zneužití takové osoby, jde-li o výrobu odvozenou (např. rozmnožování fotografií, střih a jiné zpracování filmů apod.).

Zločin zneužití dítěte k výrobě pornografie spáchá ten, kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle. Z výše uvedeného vyplývá, že je vzhledem k objektu daného trestného činu zřejmě nutné chápat pojem výroby v užším významu než je tomu u přečinů podle § 191 odst. 2 a § 192 odst. 3 tr. zákoníku. Přestože se tedy stále jedná o blíže nespecifikovanou tvůrčí nebo jinou činnost směřující k vytvoření pornografického díla, půjde v této souvislosti pouze o výrobu původní, nikoliv však už o výše zmíněnou výrobu odvozenou. V návaznosti na objekt daného trestného činu je pak zřejmé, že pachatelem zapříčiněná účast dítěte na výrobě pornografického díla musí mít takovou formu, aby výsledné dílo mělo povahu dětské pornografie. Zneužité dítě by v něm tedy mělo účinkovat jako herec či model apod. Pokud by pachatel zapříčinil, aby se dítě podílelo na výrobě (ať už původní či odvozené) jinak než přímou účastí, např. jako kameraman či střihač, nemělo by být jeho jednání ve vztahu k takové osobě bez dalšího posuzováno jako zločin zneužití dítěte k výrobě pornografie, přestože by to z pouhého jazykového výkladu souvisejícího ustanovení mohlo vyplývat.

V judikatuře se lze setkat i se zajímavým a na první pohled ne úplně zřejmým případem zneužití dítěte k výrobě pornografie, kdy pachatel vyhledával na sociální síti Lidé.cz uživatelské profily nezletilých dívek, které následně kontaktoval s žádostí o zaslání jejich erotických a pornografických fotografií s příslibem finanční odměny. Pokud pak nezletilé dívky pachateli takové fotografie zaslaly, posoudil soud jeho jednání mimo jiné jako zneužití dítěte k výrobě pornografie. Z dostupných informací bohužel není jasné, zda se soud zabýval také příčinnou souvislostí mezi jednáním pachatele a samotnou výrobou pornografického díla, v případech kdy mohly mít dotyčné dívky dané fotografie ve své dispozici již před pachatelovou žádostí o jejich zaslání...
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - detaily k Přečinu účasti na pornografickém představení

Příspěvekod Plyšáček » 9.6.2016 11:40:54

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 109-110

Přečin účasti na pornografickém představení podle § 193a TrZ

Přečin účasti na pornografickém představení spáchá ten, kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě. Pojem pornografického představení je z hlediska tr. zákoníku zcela nový a není v něm nijak definován. Přesný význam mu tak může přisoudit teprve odborná literatura a zejména aplikační praxe. Je však zřejmé, že by měl být pojem vykládán ve světle směrnice 2011/93/EU. Zákonodárce se rozhodl navíc použít i pojem jiného obdobného vystoupení. Ten však dle mého názoru, vzhledem k absenci legálního terminologického základu primárního pojmu pornografického představení, zbytečně prohlubuje neurčitost celého ustanovení. V souladu se směrnicí 2011/93/EU pak není u pornografického představení trestná účast na vystoupení, ve kterém účinkuje osoba, jež se jeví být dítětem (z logiky věci by se mohlo jednat pouze o skutečnou osobu, ne o osobu virtuální). Pozitivní skutkový omyl účastníka pornografického představení o věku účinkující osoby by tak vedl k nezpůsobilému pokusu daného trestného činu. Pachatelem opět může být i právnická osoba, byť vzhledem k charakteru postihovaného jednání zřejmě taková možnost nastane v praxi jen velmi zřídka, pokud vůbec.
Co se týče hypotetických příkladů spáchání tohoto trestného činu, tak jakkoliv je jistě možné, že by se pachatel mohl účastnit pornografického představení např. v nočním klubu, je s ohledem na směrnici 2011/93/EU dle mého názoru postih zaměřen především na (nejen placené) živé internetové videopřenosy uskutečněné prostřednictvím webových stránek či komunikačních služeb a programů (např. Skype apod.), kdy je vystoupení dítěte snímáno webovou kamerou a v reálném čase přenášeno k divákovi. Jak pojem pornografického představení, tak související skutkovou podstatu bude nutné v budoucnu podrobit kritické analýze. Aktuální literatura pak naznačuje, že to nebude úkol zcela jednoduchý.
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Věková hranice legálního sexu v Evropě

Příspěvekod Leonid » 27.6.2016 1:38:58

Dovoluji si zde poznamenat, že toto neslouží jako návod, kam se uchýlit se svou láskou, protože na občany ČR se naše zákony vztahují i v zahraničí.
Jelikož jsme GL fórum, neuvádím zde četné výjimky týkající se homosexuálních styků, leckde trestných obecně. V koloniích platí zákony spravující země (např. na Gibraltaru platí zákony britské.

Evropa14 let:
Albánie (avšak sex není legální, pokud dívka nedosáhla pohlavní zralosti)
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)
Estonsko
Itálie (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 16; 13, pokud není partner starší šestnácti let)
Lichtenštejnsko
Maďarsko (12, pokud je partner mladší osmnácti let)
Makedonie (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)
Německo (spousta výjimek, nepřehledné)
Portugalsko
Rakousko
San Marino
Srbsko (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)

15 let:
Chorvatsko
Česká Republika
Dánsko (včetně Grónska)
Francie (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)
Island
Monako
Polsko
Rumunsko (nepenetrační techniky jsou povoleny od třinácti let, veškeré techniky potom pouze s partnerem mladším šestnácti let)
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Švédsko (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)

16 let:
Andorra
Anglie a Wales (zajímavost: v roce 1275 byla hranice stanovena na 12 let)
Arménie
Ázerbájdžán
Bělorusko
Belgie
Finsko (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)
Gruzie
Kazachstán
Kosovo
Litva (v určitých případech i 14; netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)
Lotyšsko
Lucembursko
Moldávie
Nizozemí
Norsko
Rusko
Severní Kypr
Skotsko (konsensuální styk s dívkou 13-16 let není klasifikován jako znásilnění)
Španělsko
Švýcarsko (i méně, pokud věkový rozdíl partnerů není větší než tři roky)
Ukrajina (zákon je velice nejasný)

17 let:
Irsko (nejvyšší tresty za SZ v Evropě)
Kypr

18 let:
Malta (od dvanácti let posuzováno individuálně, ne implicitně jako SZ; netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)
Turecko (styk s osobou ve věku 15-17 let je ale kriminalizován pouze na základě něčí stížnosti)
Vatikán

Zdroj: wikipedia.org
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Věková hranice legálního sexu v Africe

Příspěvekod Leonid » 27.6.2016 19:52:24

Afrika


12 let:
Angola (ovšem někdy je pohlavní styk s osobou mladší patnácti let trestně postihován)

13 let:
Burkina Faso
Komory
Niger
Saharská arabská demokratická republika

14 let:
Botswana (hoši)
Kapverdské ostrovy
Čad (nedodržuje se)
Demokratická Republika Kongo (dívky)
Lesotho (hoši)
Madagaskar (21 let u příbuzných)
Malawi
Mauritius
Svatý Tomáš a Princův ostrov

15 let:
Guinea
Maroko

16 let:
Alžírsko
Botswana (dívky)
Ghana
Guinea-Bissau
Jihoafrická Republika (styk mezi osobou dvanáctiletou a šestnáctiletou je legální, stejně jako při věkovém rozdílu nižším než dva roky)
Kamerun
Kanárské Ostrovy
Lesotho (dívky)
Mauretánie
Mosambik
Namibie (dívky)
Senegal
Svatá Helena
Svazijsko
Togo
Zambie
Zimbabwe

18 let:
Benin
Burundi
Pobřeží Slonoviny
Demokratická Republika Kongo (hoši)
Džibuti
Egypt
Eritrea
Etiopie (nedodržuje se)
Gabun
Gambie
Jižní Sudán
Keňa (zákon je neurčitý)
Konžská Republika
Libérie
Mali
Nigérie
Rovníková Guinea
Rwanda
Seychely (zákon je nefunkční a neurčitý)
Sierra Leone
Somálsko
Středoafrická Republika
Tanzánie
Tunisko (od patnácti do osmnácti je dovolen pouze manželský sex)
Uganda

Bez omezení:
Libye (pouze není povolen mimomanželský styk)
Sudán (pouze není povolen mimomanželský styk)

Poznámka: V islámských zemích, kde se uplatňuje právo šaría, jsou tyto hranice pouze formální. Pro zbožného muslima je bohužel jediným vodítkem příklad proroka Mohameda, který se svou druhou ženou Ajšou sexuálně žil od jejích 6 let. Nejprve jí vsunoval penis mezi stehna. Pohlavní styk s ní měl v jejích 9 letech.

odkaz: wikipedia.org
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Věková hranice legálního sexu v Asii

Příspěvekod Leonid » 28.6.2016 20:58:21

Asie12 let:
Srí Lanka (v určitých komunitách)

13 let:
Irán (dívky) (ale běžně se vdávají dívky mladší deseti let)
Japonsko (pokud jde o upřímný a láskyplný vztah se souhlasem rodičů nezletilé)
Jižní Korea

14 let:
Bangladéš
Čína
Macao
Myanmar (Barma)
Východní Timor

15 let:
Irán (hoši)
Jemen (zřídka dodržováno)
Kuvajt (dívky)
Kambodža
Laos
Severní Korea
Sýrie
Thajsko

16 let:
Afghánistán (dívky) (ve skutečnosti je cca 50% dívek provdáno před patnáctým rokem života)
Brunej (neplatí pro manželské svazky)
Filipíny
Hong Kong
Indonésie (dívky)
Izrael (pokud je věkový rozdíl partnerů menší než dva roky, potom 14)
Jordánsko
Katar (dívky) (neplatí pro manželské svazky)
Kyrgyzstán
Malajsie
Mongolsko
Nepál
Pákistán (dívky)
Singapur
Srí Lanka
Taiwan
Tádžikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
Vietnam (podle některých zdrojů)

17 let:
Kuvajt (hoši)
Kypr

18 let:
Afghánistán (hoši)
Bhútán
Indie
Irák
Katar (hoši) (neplatí pro manželské svazky)
Libanon
Maledivy (neplatí pro manželské svazky)
Omán
Pákistán (hoši)
Pákistán, provincie Sindh (dívky)
Thajsko (prostitutky)
Vietnam (podle některých zdrojů)

19 let:
Indonésie (hoši)

21 let:
Bahrajn

Neomezeno:
Saúdská Arábie

Není známo:
Spojené Arabské Emiráty (zřejmě však jako v jiných muslimských zemích)

Platí zde stejná poznámka jako u Afriky.

odkaz: wikipedia.org
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Věková hranice legálního sexu v Americe

Příspěvekod Leonid » 29.6.2016 19:10:51

Amerika


14 let:
Bolívie
Brazílie (pokud je věkový rozdíl partnerů menší než pět let, potom 12)
Honduras
Kolumbie
Paraguay
Surinam

15 let:
Aruba
Curaçao
Kostarika
Salvador
Svatý Vincent a Grenadiny
Uruguay (od dvanácti let se posuzuje individuálně)

16 let:
Antigua a Barbuda
Anguilla
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudy a Britské Panenské ostrovy
Dominika
Falklandy
Grenada
Guyana
Jamajka
Jižní Georgie
Kanada (pokud je věkový rozdíl partnerů menší než pět let, potom 14; anální styk je povolen pouze v manželství a bez přítomnosti třetí osoby)
Kajmanské ostrovy
Kuba
Montserrat
Nicaragua (nejasný zákon)
Portoriko
Saint Kitts a Nevis
Svatá Lucie
Venezuela

18 let:
Argentina (od třinácti let se posuzuje individuálně)
Dominikánská Republika
Ekvádor (od čtrnácti let se posuzuje individuálně)
Guatemala
Haiti
Chile (od čtrnácti let se posuzuje individuálně)
Panama (od čtrnácti let se posuzuje individuálně)
Panenské ostrovy (od patnácti let se posuzuje individuálně)
Peru (od čtrnácti let se posuzuje individuálně)
Trinidad a Tobago

Federální státy, kde se věková hranice výrazně liší:

Spojené Státy Americké
California 18
Colorado 17
Connecticut 16
Delaware 18
District of Columbia 16
Florida 18
Georgia 16
Hawaii 16
Idaho 18
Illinois 17
Indiana 16
Iowa 16
Jižní Dakota 16
Jižní Karolína 16
Kansas 16
Kentucky 16
Louisiana 17
Maine 16
Maryland 16
Massachusetts 16
Michigan 16
Minnesota 16
Mississippi 16
Missouri 17
Montana 16
Nebraska 16
Nevada 16
New Hampshire 16
New Jersey 16
New Mexico 17
New York 17
Ohio 16
Oklahoma 16
Oregon 18
Pennsylvania 16
Rhode Island 16
Severní Dakota 18
Severní Karolína 16
Tennessee 18
Texas 17
Texas 18
Utah 18
Vermont 16
Virginie 18
Washington 16
Wisconsin 18
Wyoming 17
Západní Virginie 16

V téměř každém státě USA je nějaká výjimka, týkající se věkového rozdílu. Dosti složité.

Spojené Státy Mexické
Aguascalientes 12-16
Baja California 14-18
Baja California Sur 12-18
Campeche 12-18
Chiapas 12-18
Chihuahua 14-18
Coahuila 12-16
Colima 14-18
Distrito Federal 12-18
Durango 14-18
Guanajuato 12-16
Guerrero 12-18
Hidalgo 12-18
Jalisco 12-18
México 15-18
Michoacán 12-16
Morelos 12-18
Nayarit Začátek puberty-18
Nuevo León 14-18
Oaxaca 12-18
Puebla 12-18
Querétaro 12-18
Quintana Roo 12-18
San Luis Potosí 12-16
Sinaloa 12-18
Sonora 12-18
Tabasco 12-17
Tamaulipas 12-18
Tlaxcala 14-18
Veracruz 14-16
Yucatán 13-16
Zacatecas 13-18

Číselný interval značí rozsah tzv. přechodného období, kdy sexuální akt není posuzován automaticky jako zneužití, ale posuzuje se individuálně.


odkaz: wikipedia.org
odkaz: wikipedia.org
Uživatelský avatar
Leonid
VIP člen
Příspěvky: 281
Registrován: 19.12.2015 22:44:16
Pohlaví: muž
Povolání: dělník
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 3
... až do věku: 45
Děkoval: 532 x
Oceněn: 1094 x
Kontaktovat uživatele:

Věková hranice legálního sexu v Austrálii a Oceánii

Příspěvekod Leonid » 30.6.2016 17:57:42

Austrálie a Oceánie


15 let:
Kiribati (spíše 18)
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

16 let:
Australský svaz (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18; výjimku tvoří Jižní Austrálie, kde je hranice 17 let)
Cookovy ostrovy
Fidži
Marshallovy ostrovy
Nauru (pokud je věkový rozdíl partnerů menší než dva roky, potom 13)
Nový Zéland (netýká se však pracovníků s dětmi a příbuzných, potom 18)
Papua Nová Guinea
Pitcairnovy ostrovy
Samoa
Tokelau

17 let:
Palau (pokud je věkový rozdíl partnerů menší než pět let, potom 15)

Zdroj: wikipedia.org
Uživatelský avatar
Sertralin
Uživatel
Příspěvky: 99
Registrován: 5.1.2017 14:24:04
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky a chlapci
... ve věku od: 4
... až do věku: 13
Děkoval: 165 x
Oceněn: 235 x

Legislativa - promlčecí doba

Příspěvekod Sertralin » 11.3.2017 10:15:16

Promlčecí doba (§ 34)


(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,
c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,
d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,
e) tři léta u ostatních trestných činů.


(2) Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Účastníkovi počíná běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele.

Nemusíš se bát psát o činech minulých. Pouze bych se nezmiňoval o činech budoucích, tedy plánovaných k budoucímu provedení a činech právě probíhajících:

Nepřekažení trestného činu (§ 367 trestního zákoníku)


Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje nebo páchá některý z vyjmenovaných trestných činů, a trestný čin nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta.
Jedná se např. o trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, loupeže, vydírání, znásilnění, pohlavního zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, některých závažných majetkových a hospodářských trestných činů aj.
V případě některých trestných činů, není uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání důvodem pro beztrestnost, např. v případě trestného činu vlastizrady, rozvracení republiky, teroristického útoku, vyzvědačství, útoku proti lidskosti aj.
Překazit trestný čin můžete např. jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.


Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu není trestné (vyjma případů vyjmenovaných v zákoně), pokud tak nelze učinit bez značných nesnází, nebo pokud byste sebe nebo osobu blízkou tak uvedli v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

Zdroje: zakony.centrum.cz a policie.cz
Uživatelský avatar
Asce
Administrátor
Příspěvky: 870
Registrován: 16.12.2015 18:13:48
Pohlaví: muž
Povolání: IT služby
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 4
... až do věku: 13
Děkoval: 2926 x
Oceněn: 3061 x
Kontaktovat uživatele:

Legislativa - výjimky z promlčecí doby

Příspěvekod Asce » 11.3.2017 16:13:10

Promlčecí doba (§ 34)


(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,
c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,
d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,
e) tři léta u ostatních trestných činů.


(2) Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Účastníkovi počíná běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele.

Nemusíš se bát psát o činech minulých. Pouze bych se nezmiňoval o činech budoucích, tedy plánovaných k budoucímu provedení a činech právě probíhajících

Pozor!

Velkou pozornost je ale v našem případě třeba věnovat následujícím ustanovením § 34:

(3) Do promlčecí doby se nezapočítává
  1. doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku,
  2. doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno,
  3. doba, po kterou oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168) nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší osmnácti let,
  4. zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení podání návrhu na potrestání,
  5. doba, po kterou nebylo možné pachatele v České republice trestně stíhat, jde-li o čin, jehož trestnost se posuzuje podle zákona České republiky na základě § 8 odst. 1,
  6. doba od vydání příkazu k zadržení do jeho odvolání nebo do pozbytí jeho platnosti z jiného důvodu,
  7. doba, po kterou bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
(4) Promlčecí doba se přerušuje
  1. zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení, podáním žádosti o zajištění vyžádání osoby z cizího státu, vydáním evropského zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání,
  2. vyhlášením odsuzujícího rozsudku pro tento trestný čin nebo doručením trestního příkazu pro takový trestný čin obviněnému, nebo
  3. spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější.
Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.

Asceho shrnutí

Pro případy, které pro nás nejspíš mohou přijít v úvahu, je třeba vzít v potaz, že promlčení trestného činu (SZ) nastane až dovršením 28 let věku oběti (18 let věku + 10 let promlčecí lhůty). A to ještě pouze za předpokladu, že po osmnáctém roce věku oběti nebyly zahájeny nějaké právní úkony v souvislosti s daným činem - v takovém případě by začala běžet nová, až opět desetiletá promlčecí lhůta, která tak může skončit ještě později, než ve 28 letech věku oběti.

Za mírnější delikty dosaďte do výše (a níže) uvedené úvahy úměrně kratší promlčecí lhůtu, ale opět vždy až od osmnácti let věku oběti.

Pokud je tedy nějaké zneužité dívce 16 let, pak promlčecí lhůta dokonce ani nezačala běžet. Vůbec se tedy nelze ohánět tím, že čin se jí stal v době, kdy jí byl jeden rok, a tudíž od této doby již uplynulo 15 let. Případný čin by byl promlčen až za dalších 12 let od současného okamžiku.

Zpět na “OSTATNÍ”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů