Studie o zneužívání ve světě

Témata zaměřená na prevenci sexuálního zneužívání (SZ) dětí, ale i zneužívání a sexuálního násilí obecně, výpisky z knih a brožurek o SZ, hlubší souvislosti a vazby na jiná témata, chybné počiny v osvětě. Kazuistiky zneužitých dětí, nejsou-li součástí pojednání, patří do subfóra Životní příběhy.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Studie o zneužívání ve světě

Příspěvekod Neptun » 20.4.2017 8:00:00

STUDIE O ZNEUŽÍVÁNÍ VE SVĚTĚ


ODBORNÉ TÉMATICKÉ VLÁKNO ZAHRNUJÍCÍ ROZMANITÉ STUDIE ZAMĚŘENÉ NA SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ VE SVĚTĚ

Obrázek
odkaz a zdroj: enigmaticjournal.blogspot.cz
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Brazilská studie

Příspěvekod Neptun » 20.4.2017 14:08:31

Charakteristika dětí do 12 let vyšetřovaných kvůli podezření z pohlavního zneužívání v Salvadoru v Brazílii

Kriminalisté, lékaři a psychologové v třímiliónovém městě Salvador, celým jménem São Salvador da Bahia de Todos os Santos, což znamená Svatý spasitel v Zátoce všech svatých (no teda, tam se musejí dít věci!) analyzovali demografické a klinické charakteristiky dětí do 12 let (vida, někde mají rozum a za děti považují skutečně jen děti), u nichž bylo podezření, že byly pohlavně zneužity, a to v letech 2005-2010. Souhrn řady studií ukazuje, že v mnoha zemích bylo asi 8 % chlapců a 19 % dívek do 18 let obětí nějaké formy pohlavního zneužití.

Pohlavní zneužití dětí autoři brazilské studie chápou jako sexuální zážitky, ať už se stykem nebo bez styku mezi nezletilou a jinou osobou, nejméně o 5 let starší (milování se šestnáctiletého hocha s dvanáctkou tam tedy neřeší); nebo sexuální zážitky týkající se nezletilých v důsledku nátlaku, bez ohledu na věk agresora. Brazilské právo do r. 2009 rozlišovalo mezi znásilněním (silou vynucený tělesný kontakt se ženou) a "Násilné neslušné útoky". Dnes obsahuje pojem znásilnění dospělé osoby a dále znásilnění zranitelné osoby, což zahrnuje tělesný styk nebo jiné libido vyvolávající aktivity s dítětem do 14 let. Podezření na vykonané pohlavní zneužití má v Brazílii od roku 1990 ohlašovací povinnost Radě pro ochranu. Ta pak často pošle poškozené dítě na lékařsko-kriminalistické vyšetření. Vyšetření je nepostradatelné a nemůže být nahrazeno výpovědí obviněného.

Za uvedených šest let bylo v Salvadoru takto fyzicky vyšetřováno 2802 dětí. Jejich průměrný věk byl 6,6 roku. To znamená, když tam byly i dvanáctky, že v souboru musela být i spousta nemluvňat. Nejmladšímu vyšetřovanému bylo 19 dní, 5 % dětí bylo mladších 2 let (ale spousta dalších mrňousů to nejspíše neuměla nikomu říci), 33 % předškoláků, 39 % mladších školáků, 30 % starších školáků (10-11 let). 78 % vyšetřovaných dětí byly dívky, což odpovídá situaci jinde ve světě.

U 85 % případů vyšetřování následovalo poté, co proti někomu bylo vzneseno obvinění ze zneužití, u ostatních případů kvůli změnám na pohlavních orgánech dítěte. Obvinění bylo z 5% po přistižení páru in flagranti, ze 64 % po přiznání dítěte (většinou matce: 55 %, zřídka otci: 5 %), z 26 % po hlášení rodinným příslušníkem (většinou matkou bez předchozího přiznání dítěte), z 5 % po anonymním udání. 30 % případů zahrnovalo opakované zneužívání. V 7 % bylo zneužívačů několik. 94 % zneužívačů byli muži. 50 % zneužívačů bylo příbuzných dítěte: z toho ve 28 % to byl otec, ve 25 % nevlastní otec, v 19 % strýc, ve 13 % bratranec, v 5 % bratr a v 5 % dědeček. Mezi nepříbuznými bylo 55 % známých, 27 % sousedů, 2 % kamarádů, 2 % přátel ve smyslu milenců a jen 9 % cizích osob. Studie je pochopitelně založená na ohlášených případech. Autoři odhadují z dotazníků v populaci, že 80 % skutečných případů není ohlášených, protože pachatelem je blízká osoba, kterou rodina nechce vystavit stíhání. Bát se, že dítěti ublíží cizí úchyl na ulici, je přehnané i v divokém brazilském velkoměstě; většina případů zneužití se stane doma.

Lékařské vyšetření musí klasifikovat stav dítěte do jedné ze šesti kategorií: 1 – bez fyzických změn (67 %); 2 – nespecifické fyzické stopy (21 %); 3 – prokazatelné stopy po pohlavní aktivitě (9 %, což je více než v jiných studiích - Brazilci ho tam těm maličkým skutečně strkají!); 4 – poranění pohlaví nebo řitního otvoru následkem nehody (1 %); 5 – nemoc vyvolávající stopy podobné pohlavnímu zneužití (1%); 6 – ostatní. Jasné tělesné důkazy o zneužití byly potvrzeny jen u 9 % vyšetřovaných (248 dětí) - takovéto fyzické lékařské vyšetření je tedy pro důkaz zneužití málo vypovídající. Zatímco po poranění při nehodě následovalo vyšetření většinou do 24 hodin, po zneužití to trvalo v průměru 4 dny, takže mnohé známky poranění a biologické stopy zneužívače již zmizely. Autoři studie nepředpokládají, že by významný podíl nahlášení zneužití byl falešný. V podobné kanadské studii to bylo 6 % případů hlášených matkou a 2 % falešných obvinění přímo od dětí. Nemožnost prokázat obvykle fyzické stopy po zneužití nesmí ovlivnit další vyšetřování nahlášených případů.

Obrázek
odkaz; zdroj: www.topnews.in


podle Welington dos Santos Silvaa, Ubirajara de Oliveira Barroso-Júniora, Spanish Journal of Legal Medicine 2016;42:55-61 - DOI: 10.1016/j.remle.2015.06.003
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Turistika za sexem s dětmi I.

Příspěvekod Neptun » 31.8.2017 22:39:40

Turistika za sexem s dětmi

(child sex tourism = CST) - jak je častá a jaká přináší rizika Němcům

Shrnutí
Němečtí muži byli anonymně dotazováni v on-line studii v roce 2013, zda měli pohlavní kontakt s dítětem ve své vlasti a zda cestovali za pohlavním kontaktem s dětmi do ciziny. Z 8718 mužů jich 36 (0.4%) přiznalo CST. Tato skupina se lišila od domácích zneužívačů (n = 96; 1.1%) v pedofilním a asociálním chování a zkušeností s vlastním zneužíváním. Sociální těžkosti, pedofilní pohlavní orientace ani hypersexualita se u turistů (CST) příliš nevyskytovaly. Zato je charakterizovaly zkušenost s vlastním zneužitím, využívání prostitutek a předchozí odsouzení za násilí. Zjištění mohou pomoci preventivním opatřením proti komerčnímu pohlavnímu zneužívání zejména v rozvojových zemích.

Pozadí studie
Komerční sexuální vykořisťování dětí představuje významný globální problém. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) bylo v roce 2000 nuceno k prostituci a k produkci pornografie 1,8 milionu dětí. Další odhady zahrnují až 10 milionů prostitutek na celém světě. Odhaduje se, že každoročně se prostřednictvím dětské prostituce získá více než 5 miliard USD. Dětská sexuální turistika (CST), kterou Organizace spojených národů definuje jako "vykořisťování dětí pro sexuální účely osobami cestujícími na místní nebo mezinárodní úrovni za účelem sexuálních aktivit s dětmi", představuje část těchto příjmů. Jihovýchodní Asie, střední Amerika a Brazílie jsou označeny za země s dlouhou historií CST. Rozvíjejí se destinace v jižní Americe, na jihu, severozápadě a východě Afriky, v Indii a v Mongolsku. Uživatelé CST pocházejí převážně z rozvinutých zemí včetně Evropy a Severní Ameriky, dále z Ruska, Japonska, Tchaj-wanu, Austrálie a Nového Zélandu.

Dále je dětská sexuální turistika spojena s oblastí obchodu s dětmi a lidmi vůbec. Podle OSN obchodování s lidmi zahrnuje získávání osob násilím nebo podvodem, například pro nucenou práci nebo sexuální vykořisťování. Dětský fond OSN (UNICEF) uvádí, že nejméně 1,2 milionu dětí je každoročně obchodováno na celém světě, především za účelem sexuálního vykořisťování. Nedávná studie o obchodování s lidmi v USA se zabývá jejich dopady, příčinami, právními a ekonomickými důsledky a stručným popisem obchodníků s lidmi a obětí. Podle autorů je obchodování s lidmi spojeno s jinými zločiny, jako je podvod, vydírání, nátlak nebo znásilnění. Ale ve skutečnosti jde o samostatnou "nejrychleji rostoucí formu národního a mezinárodního obchodu a zločinu".

Zkoumání rozsahu obchodování s lidmi je brzděno definicemi a politickými aspekty, stejně jako nedovolenou a skrytou povahou tohoto fenoménu. Schauer a Wheaton zdůrazňují jak nutnost výzkumu obchodování s dětmi jako zvláštního aspektu obchodování s lidmi, tak závažný nedostatek údajů o "konečných spotřebitelích". Tyto informace jsou potřebné k rozvoji vhodných preventivních strategií proti komerčním formám sexuálního zneužívání jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Současné strategie prevence proti CST se zaměřují především na vzdělávání a zvyšování povědomí široké veřejnosti a odbornou přípravu odborníků v oblasti cestovního ruchu. Změny legislativy zemí, jichž se týká CST, znamená třeba odstranění požadavku dvojí kriminality, podle něhož by trestný čin musel být nezákonný jak v zemi původu, tak v místě, kde k němu došlo. Podle německého trestního zákoníku mohou být pro tyto trestné činy legálně obviněni němečtí občané, kteří spáchají sexuální trestné činy v jiné zemi. Avšak taková extrateritoriální doložka umožňující stíhání občanů za zločiny spáchané mimo jejich domovskou zemi neexistuje v každé zemi. Teprve v roce 2003 americká vláda přijala zákon PROTECT, který učinil pro obyvatele USA nezákonné cestování do cizích zemí za účelem sexu s nezletilými. Zákon PROTECT dále zahrnoval žádost o provedení opatření, která vedou k včasné identifikaci možných zneužívajících nebo osob, které jsou při cestování do cizí země vystaveny riziku zneužívání.

Předpokládá se, že CST by mohla být motivována pocitem anonymity vyplývající z pobývání v cizí zemi nebo mýty o kulturních nebo "přirozených" rozdílech v sexuální ochotě dětí v příslušných destinacích. V tomto kontextu George a Panko vytvořili model "ekosystému CST", který uvádí biologické, psychologické a situační faktory ovlivňující motivaci k CST. Dále rozlišují mezi "příležitostnými" a "klíčovými sexuálními turisty", a to na základě poznatků Klaina, že někteří jednotlivci na volnočasových nebo služebních cestách neplánovaně využívají CST, když když se jim naskytne příležitost, zatímco pro jiné je právě účelem cesty sexuální kontakt s dítětem ("klíčoví sexuální turisté"). Přestože se o charakteristikách obětí CST ví hodně, systematické hodnocení psychologických a kriminologických rysů pachatelů CST bylo doposud většinou opomíjeno.

Předchozí výzkum identifikoval různé osobnostní rysy, které se často vyskytují u zneužívačů dětí a které zvyšují pravděpodobnost, že se někdo dopustí sexuálního útoku na děti. Lze předpokládat, že tyto charakteristiky jsou relevantní i pro pachatele CST. Pedofilní sexuální orientace a antisociální chování byly popsány jako nejdůležitější rizikové faktory pro sexuální zneužívání dětí. Nicméně vlastní zkušenosti se sexuálním zneužíváním, hypersexualita a sledování dětské pornografie jsou další významné rizikové faktory pro sexuální zneužívání dětí.

Koops T, Turner D, Neutze J, Briken P, 2017: Child sex tourism - prevalence of and risk factors for its use in a German community sample. BMC PUBLIC HEALTH 17: 334.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Turistika za sexem s dětmi II.

Příspěvekod Neptun » 9.9.2017 21:29:00

Turistika za sexem s dětmi - Metody studie a charakteristika vzorku

Výše citovaná studie byla provedena v rámci širšího výzkumného projektu. V rámci interdisciplinární sítě byl projekt zaměřen na vyhodnocení frekvence, příčin, okolností a negativních účinků sexuálních útoků na děti v různých prostředích za účelem zlepšení současných přístupů k prevenci. Údaje byly shromážděny v roce 2013 prostřednictvím anonymního on-line dotazníku, který hodnotí prevalenci pedofilních sexuálních zájmů a chování, stejně jako několik souvisejících rizikových faktorů pro sexuální zneužívání dětí u mužů v německé společnosti.

Účastníci studie byli dospělí němečtí muži (≥ 18 let), kteří byli kontaktováni s přihlédnutím k reprezentativnosti populace, pokud jde o věkovou a vzdělanostní úroveň. Všichni účastníci byli přijati prostřednictvím panelu pro průzkum trhu a bylo jim nabídnuto 20 € po dokončení průzkumu. Registrace na panelu pro průzkum trhu je dobrovolná a zahrnuje žádost o demografické údaje. Byli kontaktováni muži, kteří splnili kritéria pro zařazení studie. Byli informováni o cílech a úplné anonymitě studie.

Dotazník začalo vyplňovat 10 538 účastníků. Údaje o 1327 osobách (12,6%) byly neúplné, dalších 493 (4,7%) odvolalo souhlas k užití údajů a bylo z analýzy vyloučeno. Výsledkem byl vzorek 8718 mužských účastníků ve věku 18 až 89 let (medián= 43,5, odchylka = 13,7 roku). (Chcete-li studovat nějaký vzácný fenomén - a sexuální turistika za dětmi (CST) naštěstí je v rámci populace poměrně vzácná - musíte mít na začátku veliký vzorek osob.) Výsledný vzorek se lišil od celkové německé populace mužů s ohledem na věkovou a vzdělávací úroveň: má nadměrné zastoupení mužů s vyšším vzděláním a mužů ve věku od 30 do 49 let a nedostatečné zastoupení mužů s nižším vzděláním a starších 65 let. (Prostě primitivové a staříci nenavštěvují internetové portály.)

Byl odfiltrován vztah mezi věkovými kategoriemi, úrovní vzdělání a jejich vzájemnou interakcí na jedné a hlášenou konzumací dětské pornografie, sexuálním chováním či fantazií zahrnujícím děti na druhé straně. Přiřazení muže do skupiny bylo založeno na přiznaném předchozím sexuálním zneužívání dětí a předchozí zkušenosti s CST. Sto třicet dva účastníků (1,5 % vzorku) připustilo, že v minulosti sexuálně zneužilo dítě. Mezi těmito osobami bylo 36 osob (27 % účastníků, kteří přiznali sexuální zneužití dětí a 0,4 % celého vzorku), kteří využili CST. Z účastníků, kteří nepřiznali sexuální zneužívání dětí (n = 8586), absolvovalo školní docházku téměř 99 %, z toho 30 % v délce 10 let (srovnatelné se učňovským vzděláním) a 56 % po 13 letech = střední vzdělání).

Účastníci s přiznaným sexuálním zneužitím dětí v minulosti byli mírně mladší a méně vzdělaní než zbytek. Dvě skupiny mužů týkající se výzkumné otázky jsou následující:
Skupina 1: účastníci, kteří přiznali jak spáchání sexuálního zneužívání dětí, tak CST (CST; n = 36)
Skupina 2: účastníci, kteří přiznali spáchání sexuálního zneužívání dětí ale ne CST (nonCST, n = 96).
Průměrná věková úroveň skupin je podobná, sexuální turisté byli trochu méně vzdělaní: CST (n = 36) věk: 39.8 roku (SD=11.67), základní devítiletá škola: 11 (30.6%), desetiletá škola: 12 (33.3%), alespoň střední škola: 11 (30.6%) x nonCST (n = 96) 41.3 roku (SD=13.40), 13 (13.8%), 33 (35.1%), 47 (50.0%).

Přiřazení do skupin
Dřívější zneužívání dětí bylo zjišťováno pomocí zkráceného (24 otázek) Explicitního dotazníku o sexuálních zájmech (Explicit Sexual Interest Questionnaire = ESIQ), jehož spolehlivost a vhodnost pro výzkum byla dříve prokázána. Vnitřní konzistence pro tento vzorek byla přijatelná až dobrá. Dotazník obsahuje tři položky, které hodnotí sexuální fantazie ("Považuji za erotické vidět tělo XY skrze oblečení", "Vzrušuje mě, když si představuji, že mě XY stimuluje", "Považuji za erotické si představit sex s XY") a sexuální chování ("Sexuálně jsem pohladil XY","Líbal jsem se s jazykem s XY","Mám radost, že se XY dotkla mých intimních partií"). Za XY vždy dosaďte muže, ženy, předpubertální chlapce a dívky (≤12 let). Všechny položky mají dvojný formát odpovědi (pravda/nepravda) a vztahují se ke zkušenostem, které člověk měl jako dospělý. Účastníci byli také dotazováni na využívání dětské prostituce ("Zaplatili jste někdy dítěti za sexuální služby?"). Všichni jednotlivci, kteří buď potvrdili dětskou prostituci nebo alespoň jedno sexuální chování s chlapcem nebo dívkou, byli označeni jako sexuálně zneužívající děti. Konečné rozřazení do skupiny 1 nebo 2 bylo založeno na odpovědi na základní otázku na CST („Už jste někdy cestovali do zahraničí kvůli sexu s dítětem?“).

Sociodemografické charakteristiky
Účastníci byli dotazováni, zda byli v romantickém vztahu s dospělým, který trval déle než 2 roky, když byli samotní dospělí. Dále jedna položka hodnotila zkušenosti účastníků s vlastním zneužíváním ("Měl jste sexuální kontakt s dospělým před věkem 14 let?").

Pedofilní sexuální zájem a chování
Pedofilní sexuální zájem byl měřen sexuálními fantaziemi zahrnujícími chlapce a / nebo dívky podle dotazníku ESIQ. Kromě sexuální zkušenosti s chlapci nebo dívkami vyhodnocenými ESIQ byly shromážděny údaje o tom, zda účastníci využívali dětskou pornografii. ("Už jste někdy po svých 18 letech sledovali pornografické zobrazování dětí, např. nahé pohlavní orgány dětí, abyste se sexuálně vzrušili?")

Muži, kteří přiznali sexuální zneužívání, byli dotazováni, jestli se dopustili útoku pod vlivem alkoholu. Navíc byli dotazováni, jak moc je pravděpodobné, že znovu sexuálně zneužijí dítě mladší 12 let na stupnici od 0 do 100. Účastníci byli též dotazováni, zda si někdy pomysleli, že vyhledají odbornou pomoc kvůli svému sexuálnímu zájmu o děti.

Hypersexualita
Kafka definuje práh hypersexuality jako sedm nebo více orgasmů za týden. Aby bylo možné zhodnotit celkový počet orgasmů, byl použit standard podle Sexual Outlet Inventory (SOI), který se ptá, kolik orgasmů měl muž během obvyklého týdne během posledního měsíce, bez ohledu na to, zda masturbací, pohlavním stykem, polucí nebo jinak.

Asocialita
Srovnatelně s předchozím výzkumem bylo předchozí porušování zákona nebo předchozí odsouzení bráno jako ukazatel antisociality. Účastníci museli uvést, zda byli souzeni za majetkový trestný čin (například krádež, loupež), za násilný trestný čin (např.těžké ublížení na zdraví) a/nebo za sexuální čin (sexuální napadení, znásilnění, sexuální zneužívání dětí); otázky byly formulovány tak, aby se odpovídalo ano/ne.

Statistická analýza
zahrnovala chí kvadrát, t-test, Fišerův přesný test a Bonferroniho sekvenční korekci. Ošetření odlehlých hodnot se týkalo počtu orgasmů za týden. Byla spočítána výběrová odchylka a protože analyzovaná podskupina zneužívačů dětí může být nenormální (zde ovšem myšleno statistické rozdělení hodnot), odřízly se hodnoty ležící za třemi standardními odchylkami. Tím pádem jenom účastníci s nejvýše 12 orgasmy za týden byli zahrnuti do analýzy. Nakonec se ty faktory, které vyšly signifikantně, srovnaly logistickou regresí s CST (jestli účastník za sexem cestoval nebo ne).
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Turistika za sexem s dětmi III.

Příspěvekod Neptun » 27.9.2017 17:45:49

Turistika za sexem s dětmi - Podrobné výsledky a diskuse

Charakteristiky a rizikové faktory

Výsledky srovnání rizikových faktorů mezi CST (sexuální turisté, 36 mužů) a nonCST (zneužívající děti v tuzemsku, tedy v Německu, 96 mužů). Muži ze skupiny CST byli sami mnohem častěji sexuálně zneužiti v dětství (72 %) oproti skupině nonCST (25 %). Pedofilní sexuální představy zahrnující chlapce byly signifikantně častější u skupiny CST (50 %) oproti nonCST (37 %) (ale nikoli dívky: 58 % vs. 54 %). Skutečné sexuální chování zahrnující chlapce bylo signifikantně častější u skupiny CST (64 %) oproti nonCST (39 %) (ale nikoli dívky: 61 % vs. 72 %). = Vyšší procenta u skutečného chování oproti představám znamená, že kdekdo zneužil dítě, aniž by měl obecně pedofilní sklony. Více účastníků CST konzumovalo dětskou pornografii (78 % vs. 34 % u nonCST). Těžko říci, zdali je to příčina nebo následek jejich turistiky. Muži CST dále častěji užívali dětskou prostituci (78 % vs. 5 %). Zřejmě čtvrtina turistů zneužila dítě v zahraničí, které nebylo "profesionální" prostitutka /prostitut. Muži CST odhadovali, že opět zneužijí dítě, se stejnou pravděpodobností jako nonCST. CST častěji uvedli, že vyhledají odbornou pomoc kvůli svému sexuálnímu zájmu o děti (44 % vs. 15 %). Turisté mírně častěji zneužívali děti pod vlivem alkoholu (39 % vs. 21 %). Hypersexualita nebyla častá (7 % vs. 16 %).

Asociální chování: Dřívější majetkový trestný čin přiznalo 31 % CST oproti 10 % nonCST. Násilný čin přiznalo 56 % CST oproti 7 % CST. Sexuální trestný čin spáchalo 38 % CST oproti 10 % nonCST.

Diskuse

V této studii se 132 (1,5 %) německých mužů, kteří se podíleli na průzkumu, přiznalo, že alespoň jednou zažilo sexuální styk s dítětem. Toto procento je v souladu s předchozími studiemi. Třicet šest účastníků (0,4 %) uvedlo aktivity CST v minulosti. Odhadování prevalence mužů, kteří zneužívali dítě je obecně obtížné, protože většina údajů zahrnuje pouze ty, které se dostaly do konfliktu s právním systémem a nezachytily tak nezjištěné sexuální útoky. Z tohoto důvodu jsou srovnávací informace o dětských sexuálních turistech ještě vzácnější. Bernard shledal, že 51% ze 73 pedofilních aktivistů (členů pracovní skupiny pedofilie) cestovalo do zahraničí za sexem, ale zjevně tyto údaje nejsou vhodné pro generalizaci, protože vzorek pravděpodobně sestával z mužů se zvláštním sexuálním zájmem. Výsledky této studie by proto mohly poskytnout první orientaci ohledně prevalence užívání CST u německých mužů, a být reprezentativní pro moderní západní zemi.

Výskyt rizikových faktorů se v některých ohledech lišil mezi uživateli CST a ostatními zneužívači dětí. Hlavní rysy skupiny CST byly: vlastní zkušenost se sexuálním zneužíváním, sexuální styk s chlapci, konzumace DP a antisociální chování. Obě skupiny nevykazovaly rozdíly v hypersexualitě a v zájmu o holčičky (v představách i činech). Vyšší míra antisociálního chování může být předpokladem pro zapojení do CST. Je možné, že cestovat do jiné země kvůli sexuálnímu styku s dětmi představuje značnou překážku, a proto je pro překonání této překážky potřeba více antisociálních tendencí. Studie Leeho prokázala vyšší míru antisociality u zneužívačů dětí ve srovnání s exkluzivními spotřebiteli dětské pornografie.

Pokud jde o budoucí strategii prevence turistiky za sexem s dětmi, je důležité, že - navzdory antisociálním charakteristikám - uživatelé CST uvedli vyšší vnímanou pravděpodobnost dalšího sexuálního násilí v budoucnu, ale také častější myšlenky na hledání odborné pomoci. Jednou z možných interpretací by mohlo být, že uživatelé CST vnímali svou nižší sebekontrolu, což by také odpovídalo vyšší míře antisociálního chování pozorované v této skupině. Dále by se mohli cítit více znepokojeni nedostatkem sebekontroly. Nicméně je také možné, že uživatelé CST mysleli častěji na odbornou pomoc, protože byli častěji odsouzeni za trestné činy nebo proto, že byli již pod mandátní léčbou. Tato otázka však musí být podrobněji prozkoumána v budoucích studiích, protože by mohla být důležitým cílem preventivních programů zaměřených na muže, u nichž existuje riziko užívání CST, protože se zdá, že jsou ochotnější zapojit se do léčby.

Vlastní zkušenosti se zneužíváním v dětství mezi nyní sexuálně zneužívajícími jsou dobře zdokumentovány. Tato charakteristika se zdá být významná u uživatelů CST. Samozřejmě, že většina obětí sexuálního zneužívání dětí se nestává sexuálním pachatelem a jiné studie nenalezly spojení mezi sexuálním zneužíváním dětí a ranými zkušenostmi.

Ačkoli regresní analýza potvrdila vliv vlastních zkušeností se sexuálním zneužíváním a předchozího odsouzení za násilný trestný čin jako prediktory CST, některé rozdíly stále zůstávají nevysvětlitelné, a je třeba zjistit další relevantní rizikové faktory, které vedou k CST u mužů. Kromě toho by měly být shromažďovány dodatečné informace o okolnostech, za kterých by uživatelé CST využívali dětskou prostituci kromě CST.

Tato studie má několik omezení. Jednak byly skupiny použité pro statistickou analýzu poměrně malé, a proto je lze omezeně generalizovat pro celou populaci. Ale vzhledem k tomu, že CST je pravděpodobně relativně vzácným fenoménem a celý zkoumaný vzorek je velký, nová zjištění jsou významná. Za druhé, shromážděné informace vycházejí pouze z vlastního přiznání. Takové údaje nejsou úplně spolehlivé, zejména pokud jde o trestné činy, ale neexistuje alternativa k anonymnímu posouzení takových důvěrných údajů. CST, stejně jako vlastní zkušenosti se sexuálním zneužíváním, byly posouzeny pouze jako ano/ne, přičemž různé formy sexuálního chování se nebraly v úvahu. Vzhledem k široké škále témat zahrnutých v průzkumu však nešlo zvýšit úroveň podrobnosti. Vzhledem k formulaci otázek nelze vyloučit, že i další účastníci průzkumu cestovali do jiné země za účelem CST, ale pak k zneužití prakticky nedošlo. Je také možné, že někteří muži, kteří sexuálně zneužili dítě, se odmítli účastnit, zvláště poté, co byli informováni o účelu studie. Dále by při zodpovězení otázek mohlo hrát roli, co je společensky žádoucí, protože sexuální zneužívání dětí a pedofilie jsou spojeny se silným stigmatem v naší společnosti.

Další výzkum by měl podrobněji prozkoumat uživatele CST, aby získal znalosti o jejich charakteru a životních podmínkách. Následné studie by se měly konkrétněji zaměřit na konkrétní aspekty CST (cíle, strategie přístupu k dětem, druhy sexuálního kontaktu) a také na psychologické faktory (např. kognitivní deformace, samoregulace) a sexuální trestné činy, které spáchali ve své domovské zemi. Zahrnutí různých zdrojů informací kromě vlastních zpráv o sobě by mohlo být užitečné.

Závěry

Současná studie je první, která vyhodnotila prevalenci a různé rizikové faktory pro CST ve velkém vzorku populace. Prvním krokem bylo nahlédnutí do vlastností těchto mužů. Jak je uvedeno v Úmluvě o právech dítěte, země by měly vytvořit vhodné preventivní strategie proti zneužívání dětí v prostituci nebo jiných nezákonných sexuálních praktikách. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozšířila své preventivní aktivity proti týrání dětí tím, že pomáhá při provádění těchto strategií a poskytuje pokyny. Organizace však poukazuje na to, že epidemiologické studie týkající se prevalence dětského týrání vyžadují, aby zdůrazňovaly závažnost tohoto tématu. Tato studie byla provedena v souladu s tímto cílem. Existují důkazy, že uživatelé CST tvoří určitou a možná i vysoce rizikovou skupinu mezi zneužívači dětí, kteří by mohli být zasaženi vhodnými strategiemi prevence.
Uživatelský avatar
Max
VIP člen
Příspěvky: 181
Registrován: 2.1.2016 17:09:35
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 3
... až do věku: 12
Děkoval: 2476 x
Oceněn: 500 x

Re: Turistika za sexem s dětmi III.

Příspěvekod Max » 28.9.2017 15:14:20

Neptun píše:Zřejmě čtvrtina turistů zneužila dítě v zahraničí, které nebylo "profesionální" prostitutka /prostitut.

To by znamenalo, že 25 percent turistov nevyhľadáva priamo "kinderbordel". Namiesto toho stretávajú rôzne deti, ktoré sa pravdepodobne samé ponúkajú na tieto sexuálne služby. Tak to potom vyzerá, že ktokoľvek, kto navštívi tieto krajiny, má veľkú pravdepodobnosť, že na tieto deti narazí. A už je len na danej osobe, či podľahne alebo odmietne tieto sexuálne služby. A nemusí sa jednať o pedofila...
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Psychosexuální pozadí mladíků nebezpečných dětem

Příspěvekod Neptun » 3.11.2017 14:58:30

Psychosexuální pozadí mladíků nebezpečných dětem

Sociální pracovníci v Anglii, sdružení v Local Safeguarding Children Board (LSCB), vyjádřili obavy z určité skupiny mladíků ve věku 13 až 18 let představujících nebezpečí pohlavního zneužití dětí (Youth-Who-Pose-Sexual-Risk = YWPSR). Z jejich anonymních údajů o historii konkrétních mladíků, sledovaných sociálkou, kteří se pak v dospělosti dopustili zneužití dítěte, vzešla tato předběžná studie.

Osmdesát procent sledovaných mladíků bylo šetřeno kvůli nevhodnému sexuálnímu chování již před dosažením 14 let; 25 % mladíků bylo samo pohlavně zneužito, většinou do 11 let; 47 % bylo někdy hledáno (na útěku z domova); 42 % bylo vyloučeno ze školy; 36 % mělo problémy s učením; 11 % se pokusilo o sebevraždu; 66 % mělo nízké sebevědomí a byli sociálně izolovaní, bez přátel.

Lepší sociální práce s podobně rizikovými mladíky by mohla snížit počet budoucích zneužívačů dětí.

Williams R, Pritchard C, 2017: An analysis of the psychosocial backgrounds of Youths (13-18) Who-Pose-Sexual-Risk to children. JOURNAL OF SOCIAL WORK 17: 659-677.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 7.1.2018 21:55:27

Kdo jsou pohlavní zneužívatelky dětí?


Abstrakt: Podle vyšetření kdysi zneužitých dětí je podíl žen mezi lidmi, co pohlavně zneužili dítě, daleko vyšší než obvykle v literatuře udávaných 2-5 %. Podceněná četnost pohlavních zneužití provedených ženou je výsledkem zamaskování pohlavních aktivit jako potřebné péče o dítě, dále jiný přístup těch žen, které převažují v organizacích na ochranu dětí, k podezřelým mužům než k ženám, a tak menší počet odhalených případů. Případy zneužití ženou jsou často pro dítě více zraňující než zneužití mužem. Ačkoli mezi zneužívatelkami je málo vyloženě psychicky nemocných, většina z nich je psychicky a citově silně závislá na muži nebo má psychopatické, manipulativní až sadistické sklony. Zneužívačky dětí jsou nesourodou skupinou buď jednající pod nátlakem muže, nebo aktivně pohlavně obtěžující z důvodu pedofilní orientace, anebo pro peněžní zisk. Abychom tyto ženy lépe identifikovali a pracovali s nimi na prevenci proti opakování činu, musíme zbořit přetrvávající mýty o tom, kdo jsou zneužívatelky dětí.

Obrázek
odkaz; zdroj: pinterest

Kapitola 1: Prevalence - vzácnost nebo skryté vysoké počty?

Pohlavní zneužívání dětí je z pohledu sociálního, právního a lékařského považováno za fenomén téměř výhradně mužský. Toto stanovisko je posíleno nízkým počtem delikventek zneužívajících pohlavně děti identifikovaných soudním systémem. Takže mezi lety 1991 a 1996 pouze 4 % delikventů zneužívajících děti uvedených v Soudní statistice USA byly ženy. V anglosaských zemích představují ženy 5 % všech sexuálních delikventů. Ve Švýcarsku je podle viktimizační studie 5 % dospívajících obětí sexuálního násilí napadeno ženami (3% byla oběťmi žen i mužů). Ve Francii je méně než 5 % ženských pachatelů "pedofilních aktů". Nakonec podle statistik národní policie Francie, 2,4 % osob, které se podílely v roce 2013 na pohlavním útoku, byly ženy (včetně 1,9 % podílejících se na znásilnění).

Výskyt pohlavního zneužívání dětí ženami by tedy činil 2 % až 5 %. Podle některých autorů byl tento jev podceňován. Podle Finkelhora a Russella, 20 % chlapců a 5 % dívek, které byly oběťmi pohlavního násilí, bylo údajně napadeno ženami. Navíc Denov poznamenal, že podle studií založených na údajích ze sociálních služeb a / nebo soudního systému, mezi 1 % a 18 % dívek a mezi 4 % a 37 % pohlavně zneužívaných chlapců bylo zneužito ženami (jednajícími samostatně nebo spolu s muži). Podle jiných studií, založených na vlastní výpovědi, byla četnost pro dívky 6 % až 10 % a pro chlapce 42 % až 78 %.

Nakonec McLeod potvrdil, že lehce přes 20 % případů pohlavního násilí na nezletilých hlášených americkým službám ochrany dětí byla zapletená žena jako hlavní pachatel. Podíl případů, které spáchaly ženy s komplicem, přesáhl 42 %. S ohledem na pohlavní viktimizaci dětí ženami se tedy zdá, že "černá čísla" - to znamená všechna přestoupení zákona, kterými se soudní systém nezabýval - byla vysoká. Takže ačkoli se tento fenomén zdá stále ještě méně častý než pohlavní zneužívání dětí muži, není zdaleka zanedbatelný.

Jaké jsou důvody pro tak vysoká "černá čísla"? Jaké jsou psychologické důsledky pro oběti? Jaké jsou psychologické a sociálně demografické profily pachatelů pohlavního zneužívání dětí a můžeme je třídit na jisté typy? Konečně, jsou tyto zneužívající útočnice "slabé ženy" pod vlivem zvráceného muže, nebo jsou to sexuální predátorky, možná sadistické nebo motivované finančním zájmem? V naší syntéze chceme odpovědět na tyto otázky analýzou studií, které se zabývají pohlavním zneužívání dětí dospělými ženami.

Cailleau V, Thirioux B, Harika-Germaneau G, Jaafari N, 2017: Complices sous influence, initiatrices, « incestigatrices » ou proxénètes… Qui sont les agresseuses sexuelles d’enfants ? = Accomplices under influence, teachers-lovers, "Incestigators'' or pimps ... Who are females child abusers?. PRESSE MEDICALE 46: 1144-1152 Part: 1.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 19.1.2018 12:59:48

Kapitola 2: Důvody pro černá čísla

Francouzská studie dále vychází z údajů publikovaných v 82 odborných článcích, z nichž 22 bylo původními studiemi zabývajícími se pohlavním zneužíváním dětí ženami.

2.1. Patologická péče
Některé biologické nebo náhradní matky (chůvy, pěstounky...) skrývají pohlavní chování k dětem za péčí o ně. Tento fenomén se nazývá "zneužívající mateřství" nebo "patologické ošetřování". "Tradiční" forma je masturbace nebo orální sex prováděný na velmi malých dětech pro jejich zklidnění. Pohlavní akt s dítětem může také probíhat při koupání jako nadměrné, dlouhodobé a rušivé čištění jeho genitální a / nebo anální oblasti pod záminkou hygieny, nebo pokračování ošetřovatelské péče o starší dítě, které by se dokázalo koupat samo. Jiné sexuální útoky mají podobu lékařských úkonů - opakovaná penetrace do tělesných otvorů pod falešnými terapeutickými záminkami jako jsou měření teploty, dávkování fiktivních vaginálních a / nebo análních léčiv. Někdy je záminkou pro osahávání léčba podráždění a opruzenin vzniklých předchozím záměrným nesprávným ošetřováním.

Obrázek
odkaz; zdroj: pinterest

2.2.Rodová předpojatost
Přetrvávající předsudky minimalizují či přímo zamezují vnímání existence a škodlivosti pohlavního zneužívání dětí ženami. Vyskytují se výroky jako: "Sexuální útoky žen jsou tak vzácné, že jsou málo důležité." a "K jakým škodám může dojít bez penisu?". Podle Denova tyto stereotypy vytvořily genderové předsudky zahrnující oběti sexuálního násilí a všechny úrovně systému ochrany dětí složeného z vyšetřovatelů policie, soudců, zákonodárců, psychiatrů a sociálních pracovníků. To má vliv na zveřejnění zneužití oběťmi, na postoj odborníků stejně jako na kvalifikaci skutkového stavu a rozsudek.

Tato hypotéza byla podpořena australskou studií zahrnující 231 psychologů, psychiatrů a zaměstnanců v ochraně dětí zvyklých zasahovat v prvních etapách šetření případů pohlavního zneužívání dětí nebo se postarat o jejich oběti a / nebo jejich pachatele. Jednalo se o případy týkající se sexuálních útoků vůči dětem, hodnocených jako vážné a vyžadující pozornost profesionálů. Nicméně, tito profesionálové shledali zneužití ženou méně škodlivé a zaslouživší si menší zásah nebo právní kroky než stejný čin spáchaný mužem. Většina považovala uvěznění těchto žen za nevhodné. Dopad na oběti se jim zdál méně závažný a stíhání méně oprávněné než u agresorů-mužů.

Ve Francii si Nisse a Sabourin všimli během své lékařské praxe, že obvinění žen z pohlavního zneužívání dětí vyvolalo odmítavé postoje až odmítavé fyziologické reakce ze strany profesionálů. Někteří z těchto odborníků tvrdili, že ženy, které spáchaly takové činy, byly často psychotické nebo drogově závislé.

2.3.Nízká míra zveřejnění skutečností
Tato neochota odborníků, kteří se zabývají ochranou dětí, odrazuje oběti od hlášení činů ze strachu z toho, že budou zdiskreditovány. Že budou pod tlakem, aby lhaly o pohlaví své zneužívatelky, aby ta získala prohlášení, jaké potřebuje. Navíc sexuální praktiky prováděné ženami někdy reflexně spouštějí u chlapců pocit viny, který jim brání myslet na sebe jako na oběť.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 31.1.2018 16:51:57

Kapitola 3: Jaká újma by mohla být způsobena bez penisu?

Několik studií je v rozporu s předsudky, které prohlašují škodlivost pohlavního zneužívání dětí ženami za minimální. Formy zneužívání mohou být exhibicionismus před dítětem, doteky, masturbace a orální sex s obětí nebo že je oběť nucena praktikovat orální sex na agresorce, penetrace prsty nebo objekty do děvčátek, soulož s chlapci. Některé oběti slouží jako pornografické modelky nebo prostitutky. S tím bývá často spojené psychologické a fyzické násilí včetně ponižování, vyhrožování a zastrašování, zanedbávání, bití, poranění a popáleniny.

3.1. Psychologické důsledky pro oběti
Účinky patologického ošetřování v dítěti vyvolávají ranou erotizaci - poznání příjemných reakcí genitálních nebo análních oblastí. Kromě vlastní vynucené podstaty ošetření je dále ponižující, když některé je ještě prováděno za přítomnosti dalších členů rodiny. Oběti mateřského incestu se budou cítit obzvláště zrazené osobou odpovědnou za jejich ochranu. Následky budou zvláště škodlivé u dětí postižených traumatickým, invazním sváděním s trvalými patogenními účinky. U některých obětí se také následně rozvinulo pedofilní chování anebo strach se postarat o své vlastní děti. U některých ženou zneužitých chlapců se rozvíjí násilné chování vůči ženám obecně. Oběti často mají problémy s navazováním vztahů, cítí zlost, hanbu a vinu, podléhají neřešené závislosti na alkoholu a / nebo drogách, mají poruchy příjmu potravy, chronické deprese, záchvaty paniky nebo agorafobie. Také páchají činy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu.


odkaz; zdroj: icdn.ru

Kapitola 4: Kdo jsou pachatelky sexuálního násilí na dětech?

Po vyšetření 127 případů sexuálního útoku ze strany žen Elliott uvedl: 85% obětí-dívek se znalo s agresorkou. Agresorky, které jednaly samy, byly matky (62%), babičky (7%), nevlastní matky (7%) nebo opatrovníce (13%); zbývajících 11% zahrnuje tety, sestry, učitelky ve škole či učitelky náboženství. Byli-li útočníci dva, matka se
téměř vždy podílela na spolupachatelství s babičkou, tetou, otcem, tchánem nebo bratrem oběti.

91% obětí chlapců se znalo s agresorkou. Agresorky, které jednaly samy, byly matky (96%) nebo macechy (4%). Na 45% z činů spáchaných dvěma agresory se matka spolupodílela se sestrou, dědečkem oběti nebo s jinými známými muži; další agresivní dvojice zahrnují macechy ve 22% případů a opatrovatelky nebo přítelkyni rodiny v 33% případů. Gruyer a kol. zavedli neologismus "incestigatrices" označující matky - pachatelky incestu. (Česky třeba "incestovatelky"?)
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 15.2.2018 10:57:50

Kapitola 5: Typologie zneužívatelek dětí

První klasifikace sexuálních agresorek jsou anglosaské a pocházejí z osmdesátých let. Jsou založené na popisu a kontextu činu.

5.1. Typologie podle Mathewse a kol. (1989)
Typologie ze Severní Ameriky, založená Mathewsem a kol. podle rozhovorů se 16 sexuálními útočnicemi. Má tři kategorie, založené na charakteristikách jednání, vnímání útočníků oběťmi, zapojení spolupachatelů a psychologických rozdílech a podobnostech (tabulka 1 v příštím příspěvku):
  • Učitelky-milenky: navážou vztah s mladými chlapci, myslí si, že vzájemný a romantický; nabídnou sexuální zaučení;
  • Pohlavní zneužívatelky závislých dětí: iniciují aktivity v rámci rodiny, obvykle s vlastními dětmi. Jejich dětství bývá poznamenáno opakujícím se pohlavním zneužíváním i od obou rodičů;
  • Pohlavní zneužívatelky dětí nucené mužem: jsou pasivními spolupachatelkami zneužití páchaného mužem, na kterém jsou finančně závislé a / nebo z něj mají strach. Jejich oběti jsou často jejich vlastní děti.
Podle Le Bodica a Gourioua jsou tyto kategorie podpořeny způsobem označení aktivity na různých úrovních analýzy. Kromě toho nerozlišují vlastnosti zneužívatelek jako hněv, závislost nebo nízká sebeúcta, které často bývají společné pro všechny tři kategorie.

Obrázek
odkaz; zdroj: pinterest

5.2.Typologie podle Vandivera a Kerchera (2004), Sandlera a Freemana (2007) a Wijkmana a kol. (2010)
Odlišné typologie byly stanoveny statistickou analýzou trestních záznamů mnohem většího vzorku pohlavních agresorek. Tak, ty z Vandivera a Kerchera a ty ze Sandlera a Freemana jsou založené na 471, respektive 390 případech registrovaných ve Spojených státech. Klasifikace Wijkmana a kol. na 111 případech registrovaných v Nizozemsku. Typologie podle Vandivera a Kerchera má šest kategorií sexuálních agresorek (tabulka 1) založených na jejich demografických parametrech, charakteristikách obětí, povaze aktu, jejich trestní minulosti a na riziku opakování. Ženy ze dvou podskupin by měly odpovídat učitelkám-milenkám z typologie podle Mathewse a kol., ty z jiné podskupiny využívají mladičké prostitutky.

Sandler a Freeman také nalezli šest kategorií sexuálních agresorek. Dvě by se podobaly učitelkám-milenkám z typologie Mathewse akol. (Tabulka 1). Pouze dvě kategorie typologie Sandlera a Freemana, málo kriminálně nebezpečné hebefilky a velmi mladé ač dospělé zneužívatelky dětí, byly srovnatelné s heterosexuálními zaučitelkami a mladicemi zneužívajícími děti podle typologie Vandivera a Kerchera (tabulka 1). Sandler a Freeman zjistili méně dívčích obětí (34% oproti 47%). Zdůraznili však, že jejich klasifikace může být zkreslena nedostatkem informací ohledně přítomnosti spolupachatelů, psychologických potíží pachatelek nebo o vlastním zneužívání.

Typologie podle Wijkmana a kol. zahrnuje čtyři kategorie. Jedna z nich vypadá jako kategorie typologie Mathewse a kol. - zneužívatelky závislých dětí a další jako kategorie zneužívání dětí vynucené mužem. Narozdíl od tří předchozích klasifikací Wijkmanova typologie zahrnuje podskupinu charakterizovanou přítomností duševní poruchy. Nezahrnuje kategorii žen útočící pouze na puberťačky - pravděpodobně kvůli rozdílům v kvalifikaci těchto aktů americkým a holandským soudním systémem.

Jedním z omezení těchto tří studií je, že trestní záznamy neobsahují informaci o motivaci těchto žen (hledání sexuálního uspokojení, touha po pomstě, hněv ...). Wijkman a kol. vyloučili ze svých analýz ženy usvědčené z obchodování s lidmi. Není však možné považovat za pasivní formu prodávání dětí skutečnost, že některé matky nehlásí pohlavní zneužívání svých dětí mužem, na kterém jsou finančně závislé?
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 428
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1315 x
Oceněn: 1360 x

Pohlavní zneužívatelky dětí

Příspěvekod Neptun » 23.2.2018 10:43:36

Tabulka 1. Základní typologie zneužívatelek dětí

1. Matthews a kol. (1989)
1.1. Učitelky-milenky
Svádí mladé chlapce, přičemž se domnívají, že s nimi mají vzájemný nezneužívající vztah.
1.2. Zneužívatelky závislých dětí
Začínají si s vlastními dětmi, pohlavně je zneužívají. Samy byly v dětství zneužívány, i pohlavně.
1.3. Zneužívatelky dětí nucené mužem
Zneužívají vlastní děti. Jsou pasivními spolupachatelkami zneužití páchaného mužem, na kterém jsou závislé nebo z něj mají strach.

2. Vandiver a Kercher (2004)
2.1. Heterosexuální vychovatelky
Oběti jsou chlapci kolem 12 let. Zneužívatelky se domnívají, že s nimi mají vzájemný nezneužívající vztah. Nízká míra recidivy. Nízká míra zatčení za sexuální útok.
2.2. Nezločinné homosexuální zneužívatelky
Obětí jsou zejména dívky kolem 13 let. Nízká míra recidivy. Nízká míra zatčení a malá pravděpodobnost skutečného sexuálního útoku.
2.3. Sexuální predátorky
Obětí jsou zejména chlapci kolem 11 let. Vysoká míra recidivy. Mají některé vlastnosti zločince (i pro nesexuální činy).
2.4. Dívky zneužívající menší děti
Oběťmi jsou děti obojího pohlaví kolem 7 let, v rámci rodiny i mimo ní. Vysoká pravděpodobnost spáchání sexuálního útoku.
2.5. Homosexuální kriminálnice
Oběťmi jsou zejména dívky kolem 11 let. Někdy jsou jejich oběti mladičké prostitutky. Jejich sexuální zločin bývá jen součástí jejich další trestné činnosti.
2.6. Homosexuální násilnice
Normálně se snaží znásilnit +- dospělé ženy.

3. Sandler a Freeman (2007)
3.1. Efebofilky nekriminální
Oběti jsou většinou chlapci 13-14 let staří, mají vztah s malou mírou nezákonné aktivity. Nízká míra recidivy.
3.2. Hebefilky a efebofilky kriminální
Oběti jsou dívky i chlapci 14-15 let staří, mají vztah s vysokou mírou nezákonné aktivity. Vysoká míra recidivy.
3.3. Dívky zneužívající menší děti
Pachatelka mladá. Oběti jsou dívky i chlapci v průměru jen 4 roky staří.
3.4. Chronické zneužívatelky
Pachatelka dospělá. Oběti jsou dívky i chlapci v průměru 5 let staří. Vysoká míra recidivy.
3.4. Příležitostné starší zneužívatelky
Pachatelka starší. Oběti jsou dívky i chlapci v průměru 12 let staří. Příležitostný, neopakující se čin.
3.4. Homosexuální zneužívatelky dětí
Oběti jsou výhradně dívky, v průměru 5-6 let staré. Nízká míra recidivy.

4. Wijkman a kol. (2010)
4.1. Mladé zneužívatelky
Oběti jsou malí chlapci, většinou v rámci rodiny, často jde o najaté pečovatelky (baby-sitting).
4.2. Násilnice
Oběti jsou obojího pohlaví, většinou mimo rodinu. Významná závažnost spáchaných činů. Pachatelky obvykle zažily vlastní pohlavní zneužití v dětství.
4.3. Psychopatické spolupachatelky
Ženy s psychickými poruchami. Provádí čin s dalšími spolupachateli. Oběti obou pohlaví uvnitř rodiny nebo mimo ni.
4.4. Pasivní matky
Ženy asistující při zneužívání uvnitř rodiny. Oběti obou pohlaví ve věku od 7 do 11 let. Pasivní spolupachatelky svého partnera.

Zpět na “ZNEUŽÍVÁNÍ”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů