Předčasná sexualizace dětí

Odborné texty na téma Dětská sexualita. Populárně-naučné články z médií s odbornými komentáři k nim, výpisky z knih, vědecké studie a výzkum.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Předčasná sexualizace dětí

Příspěvekod Plyšáček » 29.7.2017 12:34:06

PŘEDČASNÁ SEXUALIZACE DĚTÍODBORNÉ TÉMATICKÉ VLÁKNO ZAMĚŘENÉ NA PROBLEMATIKU ZDÁNLIVÉ I REÁLNÉ PŘEDČASNÉ SEXUALIZACE DĚTÍ, HYPERSEXUALIZACE DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI A ROZPORUPLNÝCH PŘÍSTUPŮ K SEXUÁLNÍM PROJEVŮM DĚTÍ

Toto téma se věnuje nejrůznějším otázkám, pohledům, vysvětlením a navrhovaným postupům ohledně předčasné sexualizace dětí. Problém nastává již při vymezení pojmu sexualizace. U autorů textů mnohdy nevíme, co chtějí sdělovat, co rozumějí pod souslovím předčasná sexualizace dětí a na čí straně stojí. Ačkoliv mnohdy brojí proti "nechutným trendům" ve výchově, jejich texty se táhne deviantní nádech, jejich názory jsou prosyceny mnoha perverzními pohledy. Zdá se, že v mnoha případech dávají jen volný průchod svým deviantním tužbám a naoko hrají roli mravokárců, kteří se ovšem dokáží ve svých komentářích řádně rozparádit. V tomto vláknu se pokusím zmapovat celou šíři problematiky a nahlédnout daný fenomén z širší perspektivy.

Obrázek

Toto téma je zamčené. Případné komentáře prosím pište do samostatného tématu
Předčasná sexualizace dětí - komentáře ke studii.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Sexualizace dítěte - různé výklady

Příspěvekod Plyšáček » 29.7.2017 14:08:51

V rozličných textech se setkáváme s různými výklady pojmových sousloví sexualizace dítěte, předčasná sexualizace dítěte nebo hypersexualizace dítěte. Pokusím se tyto odlišné výklady rozdělit do určitých skupin.


A. Odborný a přesný výklad
Sexualizace dítěte je konání vedoucí k předčasnému rozvoji sexuality u ovlivňovaného dítěte. Toto konání může být záměrné či nevědomé. Je-li záměrné, může být hodnoceno jako trestný čin pohlavního zneužití dítěte.

B. Nepřesný a povrchní výklad
Sexualizace dítěte je zpodobňování dítěte v sexuálním kontextu. Dítě je nabádáno k napodobování erotických pozic, nuceno tančit perverzní tance určené dospělým, oblékáno do nevhodných oblečků, líčeno ap. Pokud si je vědomo toho, čeho je účastno, může docházet k jeho faktické předčasné sexualizaci. Pokud ne, jeví se sexualizované pouze zasvěcenému pozorovateli a je otázkou, jak bude probíhat jeho další psychosexuální vývoj.

C. Výklad z pohledu odpůrců sexuální výchovy
Sexualizace dítěte je vnímána jako urychlení psychosexuálního vývoje dětí vlivem (nevhodné) sexuální výchovy nebo moderní kultury.


Obrázek
odkaz a zdroj: affinitymagazine.us

Celá problematika je neuvěřitelně zamotaná. Sexualizaci dětí se totiž hodně věnuje bulvár, jelikož dobře chápe, že toto téma lidi vzrušuje. Když není dostatek kauz o sexuálním zneužívání, vždy se najde nevhodný typ oblečení nebo vyzývavá malá modelka nebo herečka. Pokud bychom daný pojem vnímali z širšího hlediska, pak za jistý faktor ovlivňující sexualizaci dětí můžeme považovat i potravu obohacenou o růstové hormony, které způsobují předčasnou pubertu.

Pedobijci budou vše svalovat na "ty nechutné pedofily", ale věc se má poněkud jinak. Je pravdou, že mnozí peďáci, zejména ti aktivní, pracující s dětmi, v showbusinessu, módním průmyslu ap., chtějí mít děti co nejvíce sexy, krásně upravené, přitažlivé ap. Málokterý pedofil však chce mít dítě vypadající dospěle. Ony zmalované a znetvořené holčičky z módních mol nejsou "produktem" pedofilů, nýbrž deviantních normálů, často maminek, které svým dcerám dělají pochybné věci.

Budeme-li sledovat trendy ve výuce sexuální výchovy, shledáme mnoho nebezpečných a kontroverzních tendencí. Je těžké moudře stanovit přijatelnou hranici mezi přiměřenou informovaností žáků o sexuálních tématech a nediskrétní nevhodnou sexualizací dětiček přímo "před tabulí".


Obrázek
odkaz a zdroj: stringer-news.com

V následujících kapitolách se budeme zabývat mnoha otázkami. Zejména:

 1. Sexualita dítěte a přirozené sexualizační vlivy
 2. Sexualita dítěte a moderní sexualizační vlivy
 3. Sexualizace dítěte vlivem pedosexuálních aktivit
 4. Sexualizace dítěte vlivem sportu, modelingu a tance
 5. Přetváření dětí v malé dospělé, dětské soutěže krásy
 6. Hypersexualizace společnosti a vliv na vývoj dětí
 7. Přehnaná sexualizace dítěte vlivem sexuální výchovy
 8. Podprahová sexualizace dítěte vlivem televizní a hudební tvorby
 9. Nevhodná sexualizace dítěte vlivem pornografie
 10. Vliv internetu a sociálních sítí na sexualizaci dítěte
 11. Rozporuplná tvrzení o sexualizaci dětí z médií
 12. Hledání východisek z krize hypersexualizované společnosti

Obrázek
odkaz a zdroj: groundedparents.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Sexualita dítěte a přirozené sexualizační vlivy

Příspěvekod Plyšáček » 1.8.2017 11:08:31

A. Sexualita dítěte a přirozené sexualizační vlivy


Abychom téma o předčasné sexualizaci dětí zpracovali důkladně, nesmíme se omezit pouze na problematiku záměrného urychlování psychosexuálního vývoje, tak jak to řeší puritáni a média, nýbrž je potřeba začít mapováním přirozených faktorů, které mocně působí na sexualitu již od raného dětství. Mezi tzv. přirozené sexualizační vlivy přitom budeme počítat jak zcela spontánní biologické procesy, tak i socializační vlivy okolí, které mohou být sice záměrně vedené, ale byly zde odedávna a nemají sexualizaci dítěte jakožto prioritu. Jedná se zejména o hry se sexuálním podtextem s vrstevníky, nejrůznější spontánní aktivity sexuálního rázu, exhibování, náhodné zahlédnutí jiných lidí při intimních činnostech ap.

Dítě se mnohdy jaksi spontánně a jakoby náhodně připlete do situací, které jej zásadně ovlivní na celý život. Pamatujme, že nic není náhoda, nic se neděje omylem, ale vše má hlubší význam pro vývoj daného jedince. Každý na hlubší duševní úrovni vysílá určité podprahové informace, díky čemuž je veden do takových situací a zkušeností, které potřebuje pro další duchovní pokrok. Nic se nám nestane "náhodou" a omylem a to, že nevidíme pravý smysl dané události, ještě neznamená, že je svět nespravedlivý a že jsme jen "měli smůlu".

Obrázek
odkaz a zdroj: magazin.aktualne.cz


Od kolébky jsme se denně setkávali s mnoha socializačními vlivy, které z nás do značné míry utvářely osobnost takovou, jakou dnes jsme. Čím mladší jsme byli, tím významnější působení na nás každá událost měla. Vzor tapety kolem naší postýlky, vůně matčina parfému, zvuky ze sestřina pokoje, tón tatínkova hlasu i délka jeho vousů... to vše nás nesmírně citlivě ovlivňovalo již v prvních měsících života. Nebudeme zde řešit všechny jednotlivosti, spletitost lidských osudů a nevypočitatelné úděly každého jednotlivce, ale pokusíme se alespoň o jistý nástin problematiky.

Přirozené sexualizační vlivy působící na psychosexuální vývoj dítěte bych rozdělil do 3 skupin:
 1. Přírodní vlivy a vlastní intimita
 2. Náhodná setkání se sexuálními projevy okolí
 3. Spontánní aktivity s vrstevníky

Obrázek
odkaz a zdroj: www.flickr.com


Člověk již od narození je tvor sexuální. Sexualitu, mocnou to sílu, jsme dostali do vínku a záleží na našem individuálním založení a vlivu výchovy, jakou rychlostí a jakým způsobem se u nás bude projevovat a vyvíjet. Sexualita je natolik jedinečnou záležitostí, že nelze stanovit jakákoliv kritéria pro určování normy. Zatímco někdo si ve dvou letech dává desítky orgasmů denně, jiný nikdy nevyvrcholí. Zatímco jeden má pohlavní styk za sebou v deseti letech, druhý se k tomu nedostane ani v důchodu. Rozhodující je zaměření naší pozornosti. Pokud miminko objeví slast plynoucí z dráždění "toho pod plenkou", těžko mu budeme vysvětlovat, že jsou zajímavější věci. A čím více pozornosti bude oné bohulibé aktivitě věnovat, tím intenzivnější prožitky si bude navozovat a tím rychlejší psychosexuální rozvoj může podstupovat. Nebýt však vnitřní připravenosti a "osudové" předurčenosti, nedělo by se tak a "to divné dole" by zůstalo bez většího povšimnutí až do doby opětovného probuzení.

Zcela zásadním faktorem, který zapříčiňuje předčasnou sexualizaci dítěte, přesněji přirozené urychlení psychosexuálního vývoje jedince, je masturbace - nádherná hra s vlastním tělem, sestup do nejhlubší intimity vlastní duše. A mnohdy rozhoduje tolik "náhod", že se k tomu dostaneme... Více v tématu Dětská masturbace - komentáře k článkům. Pokládám za nesmírnou výhodu, pokud se člověku podaří objevit osobní sexuální dimenzi již v dětství. Díky intimním zkušenostem se neuvěřitelně probouzí celá "spící" duše (psychika se zcitlivuje a stává se více bdělou), dítě se dokáže efektivně zklidňovat a lehce přenášet přes drobné problémy - i díky tomu, že pochopilo, že v životě jde o něco jiného, mnohem významnějšího než dělání úkolů, a magického natolik, že hůlka Harryho Pottera je ve srovnání s tím jen bezvýznamným klacíkem. Slast navozená drážděním našeho citlivého místečka je vpravdě oblažující a do nebe povznášející. Mnozí lidé mohou dokonce díky hlubokému orgasmu probudit svou spící spiritualitu.


odkaz a zdroj: quesejadocesempre.tumblr.com


Mezi méně důležité "přírodní" sexualizační vlivy můžeme započítat řadu drobnějších faktorů. Rychlost vyspívání bude do značné míry záviset na kultuře a klimatických podmínkách místa zvoleného k životu, na tom, zda dítě žije na venkově či ve velkoměstě, čím se stravuje či otravuje, jaké oblečení nosí, jak často a v jaké vodě se koupe ap. Žije-li na venkově, s domácími mazlíčky nebo je-li v úzkém kontaktu s přírodou, může se setkávat s mnoha projevy sexuality mezi zvířaty. Běžně bude sledovat kohouta "vážícího se" na slepici, koně se ztopořeným kyjem, ploštice spojené zadečky, dupající králíky či psy olizující si koule... To vše může zajímavým způsobem ovlivňovat jeho povědomí o sexu a vlastní zařazení mezi savce. Může jej i vzrušit a vést k různým fantaziím či klíčové masturbaci.

Mezi dozajista efektivnější působení okolí můžeme zařadit situace, při kterých dochází k setkání s nahotou druhých, zejména vyspělejších druhů (samostatnou kapitolou by byl naturismus), k tajnému sledování intimních či erotických interakcí mezi milenci, k přistižení páru při souloži ap. Dítě mnohdy nechápe, čeho se stalo svědkem, má to na něj ale dozajista hluboký vliv a pravý význam a širší souvislosti mu dojdou třeba až mnohem později. Přesto "něco" sexualizujícího to v něm zanechá.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.collegehumor.com


Samostatnou kapitolou mohou být hrátky a experimenty mezi vrstevníky. Bohatým zdrojem konkrétních příkladů nám může být téma Asceho výběr střípků životních nebo Hry na doktora - komentáře k článkům. Někdy je to skutečně hodně divoké, šílené a neuvěřitelné. Některé děti jsou více než zralé pro toto hravé zkoumání, jiným může ubližovat a nesou to velice těžce jako bolestivý zásah do intimity - přesto i u nich dochází k tzv. sexualizaci, dokonce přirozené sexualizaci. Bohužel stále žijeme ve společnosti, kde sex je mnohdy spojen s násilím a těžkým ubližováním.

Je velice obtížné posuzovat, co vše ovlivňuje sexualitu dítěte, co podporuje její rozvoj a co působí inhibičně a jaká úroveň psychosexuální vyspělosti je pro ten který věk přirozená a "v normě" a co nastalo tzv. "předčasně". Chyba není chybou, pokud ji za "chybu" neoznačíme, a vše má význam a smysl pro vývoj lidských duší a jejich tajuplné sexuality.

Obrázek
odkaz a zdroj: vk.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Morální zamyšlení nad soudobou sexualitou

Příspěvekod Plyšáček » 4.8.2017 12:06:05

B. Sexualita dítěte a moderní sexualizační vlivy


V následující skromné úvaze nechci působit jako nějaký přísný mravokárce. Pro mne za mne, ať si každý dělá, co chce, pokud jiným neubližuje...
Dnešní doba přináší celou řadu dalších sexualizačních faktorů. Každý člověk žijící v moderní civilizaci do jisté míry podléhá vlivu sexualizace. Nahota, erotika a porno na nás číhají za každým rohem. Nejen z billboardů a drahých časopisů, ale především z televize a internetu, na nás doslova stříká hnis pokleslosti (více v kapitole I). Moderní doba s sebou přináší řadu významných změn v životech lidí. A zejména na způsobu prožívání sexuality je to evidentní (kap. F).

Jiná doba přináší i jiné mravy a normy. To, co by v minulosti jednoduše vyřešil kat, dnes je vyzdvihováno v dekadentních telenovelách. Hrdinou, kterému řada mladých fandí, je často nezodpovědný proutník nebo intrikánka schopná pro své cíle zaprodat vše (kap. H). Sex je prodejný a sex prodává. Ctnosti jako čistota, cudnost a věrnost jsou veřejně zpochybňovány a vysmívány, ačkoliv stále ještě patří mezi ty nejdůležitější charakteristické vlastnosti, které si mnozí mladí lidé u svých partnerů přejí. Mnohdy po svých protějšcích chtějí to, co sami nedokáží nabídnout.

Obrázek
odkaz a zdroj: dailybillboardblog.com


Obsah této a následujících kapitol se v mnohém prolíná. Těch faktorů, které na dětskou sexualitu v současnosti působí, je tolik, že je musíme rozdělit do samostatných statí. Nelze na ně pohlížet odděleně, nýbrž je zapotřebí sledovat jejich vzájemnou provázanost a neoddělitelnost. Svobodomyslná sexuální výchova začíná zvídavým tázáním (kap. G), televize vtahuje do hypnotického transu (kap. H), těm, co se považují za nadprůměrné, nabízí showbusiness a modeling neskonalé vyžití (kap. D a E). A internet, moderní Pandořina skříňka pro všechny, je zde pak pro anonymní ukojení chtíče nebo naopak velice osobní a intimní sblížení. Upozorňuje na televizní pořady, nejrychleji a nejefektivněji šíří reklamu,... a ostatně i ty fotografie a videa celebrit by se bez něj šířily jen šnečí rychlostí (kap. J). Vše je vzájemně propojeno a velice efektivně slouží kolektivní hypnóze. A v tomto světě se batolí dětičky, po kterých chceme, aby se chovaly slušně, aby se řádně učily a na vdavky aby myslely až někdy po vysoké škole.

O žití v dnešní době se tvrdí, že je zrychlené. Většina lidí stále někam pospíchá a "nestíhá". Neúnavně se za něčím honí. Peníze, konzum, kariéra. S tím zákonitě vznikající stres může tlačit na psychiku člověka a ten hledá způsoby uvolnění tlaku - často to řeší masturbací nebo sexem. Jelikož i děti jsou ve víru stresu, často i ty intuitivně nacházejí ventil v sebeukájení. Netvrdím však zjednodušující, že stresované děti zákonitě masturbují, ani to, že děti masturbují vždy a pouze proto, aby se zbavily napětí. Ale jistou souvislost v tom nalézat můžeme.

Obrázek
odkaz a zdroj: menshealth.es


Naši pravěcí předci chodili často zcela nazí a sex praktikovali obvykle bez okolků na kožešině vedle soukmenovců. Určitě by bylo nesmírně zajímavé zkoumat, jaké poměry v té době panovaly, jak se přistupovalo k "výchově" a sexualitě dětí. Byly účastny pasivně nebo i aktivně sexu dospělých? Směly svobodně a veřejně masturbovat, nebo již tehdy dostaly po ruce? Ve středověku se mnohé změnilo. Vlivem náboženství a postupné domestikace se z lidí stávaly kulturní bytosti. Mnohé archetypy přetrvávaly, některá nová přikázání lidem postupně přecházela do krve. Jednalo se vždy však o velice dlouhodobý a těžkopádný proces.

Zavedením písma, rozvojem knihtisku, povinnou školní docházkou, rozvojem vědy a techniky se naše civilizace dostala do překotného běhu. Před několika desetiletími dostal tento vývoj další "šťávu" v podobě rozhlasu, televize, průmyslu, dopravní infrastruktury, počítačů a moderního internetu. Zdá se, že technický pokrok v mnohém předběhl morální vývoj a že díky tomu mají nejen právníci a učitelé plné ruce práce, aby vše zůstalo v udržitelném stavu (kap. L).

Obrázek

Dnešní děti jsou velice inteligentní a mazané. Již ve dvou letech zcela "instinktivně" chytnou tablet a "paří". S příchodem na základní školu se učí mnoha nekalostem a podvodům. Nemůžeme se potom divit tomu, když v devíti, deseti letech sednou k internetu a surfují na vlnách porna nebo online seznamek (kap. J). Kdo je to jen učil? Kde k tomu přišly? Musíme si odpovědět popravdě: To my. Moderní civilizace zaměřená na hledání potěšení, ať to stojí, co to stojí. A když "to nestojí", sáhneme po tabletu nebo pro tabletu...

Jde také o to, co dnes považujeme za vhodné a ještě únosné a jaké názory máme na svobodu jednotlivce v rámci právní společnosti. Naši již zmiňovaní pravěcí předci chodili nazí nebo s bederní rouškou. Středověcí praotcové zastávali přísná pravidla a pramatky se často bály si byť jen popovídat se sousedem. Novověk přináší jistou uvolněnost a konec zkostnatělosti. Mnohé změny jsou jistě dobré. Určitě bychom dnes nechtěli, aby o našich partnerech rozhodovali naši rodiče či aby každý deviant byl zatracen. Nahlédneme-li oknem do dnešních domovů, v řadě rodin nalezneme nahé či polonahé rodiče vedle dětí. Zda je to správné či ne, nevyřešíme v této kapitole ani tomto tématu. Ale dozajista i toto může ovlivňovat psychosexuální vývoj dětí dneška.

Celá tato problematika je nesmírně obšírná a komplikovaná. Pro nastínění alespoň některých souvislostí s moderními sexualizačními vlivy tato úvaha snad postačí. V dalších kapitolách se budeme již více odborně a do hloubky věnovat zkoumání konkrétních sexualizačních faktorů.

Obrázek
odkaz a zdroj: huffingtonpost.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Sexualizace dítěte vlivem pedosexuálních aktivit

Příspěvekod Plyšáček » 7.8.2017 16:45:01

C. Sexualizace dítěte vlivem pedosexuálních aktivit


Než přikročíme k rozebírání konkrétních faktorů, pojmenovaných výše, jejichž vliv na urychlování psychosexuálního vývoje dětí je spíše nepřímý a mnohdy nepodstatný, zaměříme pozornost na zcela zásadní faktor. Jde o předčasnou sexualizaci dítěte vlivem sexu samotného - přesně vymezeno - vlivem pedosexuálních aktivit. Podobně rozhodujícím způsobem mohou být děti sexualizovány i přirozenými faktory - osobní zkušeností s masturbací nebo sexuálními pokusy s vrstevníky. Zde se pozastavíme nad působením sexu s dospělým na psychosexuální vývoj zneužívaného dítěte. Mnoho zajímavých a souvisejících postřehů naleznete rovněž v tématu Traumatizace z pedosexuálních aktivit.

Pedosexuální aktivity (PSA), tedy erotické či sexuální interakce mezi dospělým a dítětem, může dítě prožívat dobrovolně a s radostí nebo s donucením a traumaticky. Miluje-li pedosexuála, je-li k němu přitahováno, je-li on ohleduplný a věnují-li se sexuálním aktivitám, pro které je dítě "zralé", nemusí být nutně traumatizováno (přesto se samozřejmě jedná o trestný čin pohlavního zneužití). Pokud je však dítě napadeno neznámým nebo nemilovaným člověkem, pokud je překvapeno druhem aktivit, které si nevyžádalo a o jejichž existenci nemělo ani ponětí, pro které navíc není zralé a o které nestojí, dochází k těžké traumatizaci dítěte. Je-li zneužívání, ať chtěné či nechtěné, opakované, v těle nastávají klíčové, dlouhodobé či trvalé fyziologické změny a sexuální vývoj je tímto rapidně urychlován. Na tělesné úrovni se může (ale nemusí) projevit dřívějším příchodem puberty. V duši (psychice) takto poznamenaného dítěte dochází k neuvěřitelným proměnám.

Obrázek

V případě, že dítě svou sexualitu vědomě objevilo již před PSA (klasicky zjistilo, že dráždění genitálu může být příjemné a věnovalo se alespoň občasné masturbaci), nemusí dojít k takovému šoku (vývojovému skoku), jaký zažijí děti, jejichž sexualita do té doby v podstatě "spala". Buďto jsou nesmírně překvapeny a potěšeny objevem nové zkušenosti, v případě zdařilého vyvrcholení nesrovnatelné s čímkoliv pozemským, nebo jsou vyděšeny a doslova paralyzovány veškerou interakcí s abusorem. Mohou prožít neskonale nádherné chvíle se svým miláčkem, těm druhým začíná ze života peklo. Ačkoliv se obvykle nejedná o jeden z těchto extrémů, nedokážeme nahlédnout rozsah důsledků v budoucnosti. Veřejnost obvykle slyší (a tedy zná a představuje si) pouze tu druhou drastickou alternativu. Každopádně, ať je to tak nebo tak, sexualita takového dítěte je (zejména opakovanými) PSA předčasně nastartována.

Ty zamilované a dobrovolně participující mohou i v okamžicích samoty dále rozvíjet sebepoznávání v této oblasti. Ty zneužité a znásilněné obvykle zažívají obrovské vnitřní rozpory díky tomu, že zneužívání samotné považují za akt násilí a vnímají jej negativně, ale zároveň subjektivní prožitky - sexuální vzrušení či vyvrcholení - vnímají jako libé. Někdo ošklivý a odporný, koho neznají (nebo znaly a náhle poznaly z jiné stránky) na nich provádí něco šíleně nechutného a odpuzujícího. Toto neznámé, nepochopitelné a nechtěné ale současně přináší neuvěřitelně příjemné tělesné prožitky. Zároveň to nechtějí i chtějí. Duše se brání, tělo se brání a náhle se poddává a uvolňuje, duši je strašně a náhle slastně, pak zase divně, cítí zhnusení, zašpinění a tupou prázdnotu... Každé dítě to pochopitelně vnímá subjektivně a odlišně.

Obrázek

Důležité je zdůraznit, že i u obětí (nedobrovolně zneužitých) zpravidla dochází k předčasné sexualizaci a že i přes jejich vnitřní odpor k PSA zažívají urychlení psychosexuálního vývoje a také obvykle více masturbují. Ve většině případů tedy nedochází k potlačení sexuality a odmítnutí všeho s ní souvisejícího (jak by laik díky jednoduché logické úvaze předpokládal), ale nastává velký vnitřní zmatek a někdy přímo "rozpad osobnosti". Dítě se může uzavírat více do sebe, hledat útočiště ve svém bezpečném vnitřním světě, odmítá tu část vnějšího světa, která souvisí s násilníkem nebo mu připomíná zneužívání. V psychosexuálním vývoji může nastat rozkol mezi psychičnem a sexuálnem. Způsobené trauma se může stát významnou brzdou přirozeného psychického vyspívání, dochází k regresi, sexualita takto postiženého dítěte však předbíhá psychiku a "tělo si s tím mnohdy neví rady". Změna aktivity hormonů není v souladu s genetickým načasováním. I to zajisté podvědomě ovlivňuje celkové prožívání sexualizovaných dětí.

Při vyhodnocování dopadu PSA na dítě je podstatné rovněž sledování typů aktivit. Drobné osahávání nebude pravděpodobně působit tak invazivně jako hodinový koitus. Líbání s dítětem (dopodrobna popsáno v kapitole Líbání dítěte s pedosexuálem) nemusí samo o sobě vést k sexualizaci v pravém slova smyslu, přesto otevírá tajemnou a zakázanou dimenzi a zpravidla je jen cestou k intenzivnějšímu sbližování. Těla zamilovaných již hoří vzrušením a podvědomé programy se samovolně spouštějí. Společensky vytvořené bariéry často lehce praskají vlivem pudového pnutí.

Obrázek

Je-li dítě zneužíváno zejména nenechavými prsty abusora, tedy dochází-li k masturbaci, dítě v případě delších pomlk mezi jednotlivými PSA obvykle zkusí dovednost vlastních prstíků. Zná-li spíše orální sex, který si v normálních případech nedokáže udělat samo, může v případě nutkavé potřeby objevit masturbaci či jiné praktiky onanie (tření, sprcha, ap.) nebo zaměstná jiné dítě či zvíře. Případy zneužitých dětí, které zneužívají vrstevníky, nejsou ojedinělé.

Dojde-li u dívky při PSA k narušení hymenu a zprůchodnění vaginy, nestojí jí již ani při soukromých hrátkách tato přirozená bariéra v cestě a její masturbace je pak intenzivnější a více podobná masturbaci dospělé ženy. Pokud jde o anální sex, vnímání a pravděpodobnost následného soukromého provádění bude nesmírně individuální. Někdo k němu může mít trvalý odpor, někdo jej uvítá pouze příležitostně, někdo jej může preferovat po celý zbytek života. Není to však praktika obvyklá a nejpřirozenější. Obecně můžeme předpokládat, že intenzita sexualizace dítěte bude přímo úměrná době trvání PSA a stupni vzrušení a uspokojení dítěte. Na samostatnou kapitolu by bylo zkoumání rozdílů vlivu PSA na dívky a na chlapce i jejich případného dopadu na vytváření pohlavní identity jedince.

Problematika této kapitoly si v budoucnu zaslouží jistě samostatné téma a na poli vědy řadu výzkumů. Do tohoto vlákna jsem ji zařadil pouze pro úplnost jakožto jednu z kapitol.

Obrázek
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Psychosexuální vývoj malých sportovců

Příspěvekod Plyšáček » 13.8.2017 10:53:24

D. Sexualizace dítěte vlivem sportu, modelingu a tance


Snad každý kojenec si radostně pokopává nožičkou, když zaslechne rytmickou melodii. Snad každé batolátko začne vrtět plenkou, když máma pustí chytlavou melodii. A téměř každý předškolák si rád poskočí, když kamarádi ve školce začnou tančit. S postupujícím věkem přichází ostychy a prkennost, ale musíme uznat, že tanec je pro lidskou bytost druhou přirozeností. Tou první je sex. V této kapitole se budeme věnovat nejen mapování cesty od tance k sexu, ale i dalším aktivitám, které mohou vést k předčasné sexualizaci dítěte - tedy otázkám kolem sportu a modelingu. Ve srovnání s kapitolou předchozí půjde o velice pohodové téma.

Rozdělíme si je na 3 podkapitoly:
 1. Sexualizace sportem
 2. Sexualizace modelingem
 3. Sexualizace tancem

Obrázek
odkaz a zdroj: www.inquisitr.com


1. Sexualizace sportem


Téma jsem nakonec pojal více zábavně, proto jsem si dobrovolně snížil hodnocení odbornosti tohoto textu a v předmětu příspěvku uvádím ikonu populárně-naučného textu, nikoliv akademika.
Ve zdravém těle zdravý duch. Tak praví zdatní sportovci. A mají štěstí, pokud se nestali vlivem vrcholového sportu invalidními. Aneb... všeho moc škodí. A to platí, ať již jde o sport nebo o sex. Lidské tělo, k tomu, aby prospívalo, potřebuje dostatek pohybu. Všechny energetické okruhy mají být udržovány v dobré kondici, všechna kolečka mají být řádně promazána. To samozřejmě neznamená, že se strháme nebo vymačkáme. Nebojte. V této kapitole nebudeme poučovat vrcholové sportovce. Jen zmíníme některé ze sportů, které mohou v útlém věku urychlovat psychosexuální zrání jedince. Obvykle se nejedná o nějakou nepřirozenou sexualizaci. Spíše jde o přirozenou součást vývoje.

Máme sporty pro jednotlivce a sporty kolektivní. Zatímco běžec si může každé ráno v pohodě natáhnout tílko a běhat po ulicích zaprášeného města, fotbalista pro realizaci svého oblíbeného sportu potřebuje poměrně početnou partu podobně naladěných jedinců - pokud možno stejného pohlaví. A přiznejme si na rovinu, že konkrétně u toho fotbalu jde převážně o nositele penisu. Jak kdyby se hrálo něčím jiným něž nohama a s míčem... Pak je zde celá škála jiných sportů, ke kterým potřebujeme další, mnohdy těžko dostupné, prostředí (led, sníh na kopci, divokou řeku, skálu, extrémně vysekaný trávník s umělými kopečky a dokonalými dírkami ap.) nebo pro lidské tělo zcela nepřirozené nebo složitě připravované pomůcky (brusle, lyže, padák, formuli ap.).

Obrázek
odkaz a zdroj: YT


Mám za to, že čím méně ke svému sportu potřebujeme, tím praktičtější a zdravější pro nás je. Věřím tomu, že pokud plavec nebo atlet kultivuje a posiluje své tělo, může se to pozitivně projevit i na jeho výkonech "v posteli". Nemohu však prohlásit, že o tomtéž jsem přesvědčen v případě vrcholového boxera nebo závodníka rallye. Zde možná svou roli hraje spíše okouzlení fanynek a snadnější přístup k jejich "loži". Obecně můžeme konstatovat, že sport prospívá tělu, a tedy i celkovému rozvoji a psychosexuálnímu zdraví jedince, pokud je pro lidské tělo přirozený a pěstovaný v rozumné míře.

Mnozí trenéři dospívajících sportovců otevřeně zakazují masturbaci svým svěřencům, jelikož při ní ztrácejí energii, které se potom nedostává ve sportu. Zkrátka vrcholy jedny upřednostňují před vrcholy jinými... Mohli bychom předpokládat, že toto naprosté odevzdání se sportu vede spíše k sexuální abstinenci než k sexualizaci dorostu. Je však otázkou, zda toto potlačování ve svém důsledku nepovede k o to větší nadrženosti a následné sexuální explozi. Není radno zahrávat si s přirozeným řádem věcí a šťourat do nejhlubších lidských přirozeností.

Obrázek
odkaz a zdroj: the-journal.com


Odpradávna jsou kolektivní sporty převážně "homosexuální" - provozují je nositelé téhož pohlaví. Proč vlastně? Asi proto, aby sportovec myslel na hru a na výkon, a také, aby výkon byl souměřitelný. Podle mne i toto však vede, podobně jako dívčí gymnázia nebo chlapecké školy, k řadě zbytečných komplikací a problémů. Já úplně strádám, když sleduji ty dorůstající nádherné lidi, kteří nemají čas na plnohodnotné randění a pozvolné objevování vlastní nádherné sexuality.

Jaký by to byl život, kdyby dvanáctiletí směli bez komplikací chodit za ručičku po parcích nebo cukrárnách a šestnáctiletí měli prostor pro intimní osahávání a muckání, ve srovnání s životem honěných pubošů, na které kladou řadu požadavků rodiče, škola i trenéři. Ti si to musejí mnohdy odbýt jen osamotě za pomoci perverzního porna v mobilu... Kam ten svět spěje... Abychom ale jen nehořekovali, přiznejme si na druhou stranu, že v minulosti přístup mnohých rodičů také nebyl příliš osvícený a liberální a že na relax a nějaké sportování mnohdy pro samou práci na poli ani čas nebyl. A nedej bůh, kdyby pantáta načapal svou neprovdanou dcerku na seně se sousedovic nádeníkem...

Obrázek
odkaz a zdroj: uppsala.over-blog.com


Odhlédneme-li od kolektivních a vrcholových sportů, máme zde celou škálu disciplín, které musí nutně nadchnout mnohého peďáka. Homosexuální pedofilové jistě krouží nejen kolem hřišť dospívajících fotbalistů a ragbistů, ale také mezi zdatnými plavci nebo atlety. Mladý chlapec, rozvíjející schopnosti a kondici svého těla, postupně objevuje tajemství vlastní sexuality a snad i díky svému tělesnému zdraví ji dokáže prožívat plnohodnotněji. Není nad to, když vše funguje, jak má. Pokud by chtěl někdo se mnou polemizovat, tak ať si zkusí představit, jak kvalitně by asi "vyhonil", kdyby si "tam dolu" přes stokilový pupek ani neviděl a kdyby se již při chůzi do schodů znatelně zadýchal.

Obrázek
odkaz a zdroj: photos.pazimages.com


Heterosexuální pedofilové zajisté milují malé gymnastky. Jedná se o úžasný sport, který prezentuje nádheru malých holčiček - úžasně ladné křivky jejich těl, pružnost a eleganci pohybu. Má mnoho podobného s tancem. Proto působení rytmu a hudby v moderní gymnastice ponecháme ke společnému prostudování až ve třetí podkapitole.

Zde se zaměříme na možnost sexualizace vlivem prováděných cviků a zaujímaných pozic. Jelikož v gymnastice jde zejména o pružnost a rychlost prováděných koordinovaných pohybů, taková dívka se snaží ukázat, čeho je schopna - jak pružné a "gumové" její dovedné tělíčko je. Mnohé pozice zvedají (nejen) tlak mnohému peďákovi. Je vážnou otázkou, kterou v tomto tématu nevyřešíme, nakolik jde o ukázku pružnosti a nakolik o ukázku vulvy přes pestrobarevný dres. Snad každý zainteresovaný bude vehementně tvrdit, že tyto dotazy jsou nemístné a vulgární. Nicméně bych mu poradil, aby se zkusil podívat na domácí kreace malých holčiček (na YT), co předvádějí svým obdivovatelům (a jak při tom nastavují kameru nebo... no právě to...)

Obrázek
odkaz a zdroj: YT


Jsem známým propagátorem hypotézy, že holčičky mají podvědomou vrozenou touhu po expozici vlastního genitálu. Jde o citlivou problematiku ovlivňující řadu souvislostí. Co vede holčičky k předvádění před staršími chlapci nebo muži (viz též druhá podkapitola), proč všichni sedí u počítačů (samozřejmě nejen kvůli tomu), a co tak moc baví holčičky na neustálém provádění mostů, rozštěpů a provazů. Na druhou stranu nejsem nikterak fanaticky zaměřen, abych tvrdil, že jim jde jen o jedno. Našli bychom určitě celou řadu gymnastek, které jsou přesvědčeny, že jde jen o potěšení maminek a že je mají jen na čurání (teď nemyslím jejich maminky...).

Čím je tělo takové dívky pružnější a obratnější, tím více možností ke kreativitě skýtá. Může být snem mnoha žen dovednost provádět si osobně orální sex. Ale i snadné roznožení úplně svádí k experimentům v této oblasti. A pokud se malá gymnastka příhodným způsobem namáčkne na podložku nebo kladinu, může zapomenout na nějaké cvičení... Ano, mnohdy jde o tajuplnou akupunkturu a souvislost s jógou sexu - tantrou. Tento nádherný sport dozajista pozitivně působí v psychosexuálním vývoji dívek a může mít významný vliv na rozvoj sexuálních schopností. V tomto a podobných sportech bych hovořil o velice pozitivním působení a přirozené a "žádoucí" sexualizaci holčiček.

Obrázek
odkaz a zdroj: lj.rossia.org
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Psychosexuální vývoj malých modelek

Příspěvekod Plyšáček » 21.8.2017 7:07:35

2. Sexualizace modelingem


Další oblastí, ve které děti, zde spíše dívky, zaměřují ve zvýšené míře pozornost na své tělo, je modeling. Zatímco ve sportu jde zejména o jeho pohyb a mrštnost a v tanci o rytmus, pružnost a eleganci, v modelingu se důraz klade na samotný vzhled, půvab a smyslné pozice. Zatímco jedna dívenka může nevinně předvádět své šatičky pro potěchu své maminky, jiná může zaujímat perverzní pózy pro potěchu girllovera. Často k tomu přistupuje i nevhodné dospělácké líčení. Mnozí lidé se naivně domnívají, že to je "něco pro pedofily". Který milovník malých holčiček by však toužil po tom, aby vypadaly jako dospělé? Prodejci dětského oblečení tímto "útočí" spíše na nedeviantní část populace, ve které probouzí podivnou směs emocí. Na jednu stranu společnost stále více volá po ochraně dětí před vším možným zneužíváním, na stranu druhou si dovoluje stále pokleslejší úlety.

Od mala je jistě dobré a prospěšné holčičkám opakovat, že jsou krásné. Posiluje se tím u nich vytváření pozitivního sebeobrazu a sebepřijetí. Ty méně půvabné intuitivně cítí, že "s nimi není něco v pořádku", dokáží nezaujatě posoudit kvalitu vzhledu vlastního těla, avšak pochvala od blízkých je může částečně ukonejšit. Důležité je, a to i u těch nádherných, zdůrazňovat význam charakteru a duševních kvalit a pomíjivost a nedůležitost tělesného vzhledu. Moderní civilizace je bohužel nadmíru zaměřena na uctívání těla, jeho vzhledu a přitažlivosti, a dítě pak vyrůstá v jakémsi podivném rozporu mezi tím, co je mu tvrzeno moudrými lidmi, a tím, co podprahově vnímá ze všech médií a popisu reality. Krása přináší obdiv a úspěch, ošklivost zůstává ve stínu. Naštěstí ne vždy.

Obrázek
odkaz a zdroj: aristocratkids.com


O tom, zda se děvčátko bude věnovat modelingu, většinou rozhodují rodiče - rozuměj maminky. Buďto si povšimly toho, že krása těla jejich dcerky vyčnívá nad krásu jejích vrstevnic, chtějí toho finančně využít, nebo si chtějí prostřednictvím svého potomka splnit svůj vlastní sen z dětství, případně naplnit současnou potřebu něčeho, na co samy nemají. Holčičce nepřiměřeně a nekriticky vychvalují každou část jejího těla, snad vyjma intimních partií, čímž posilují její sebevědomí nad zdravou míru a podporují u ní někdy až namyšlenost a zaměření jen na tělesný vzhled. Taková dívenka má potom zkreslený pohled na životní hodnoty, mnohdy povrchní a plochý. V tom podle mne spočívá největší úskalí tohoto oboru i celého showbusinessu. Herečky, zpěvačky a talentované dívky mají mnohdy podobný osud jako modelky.

Chce-li výrobce dětského oblečení své zboží výhodně prodat, musí jej náležitě prezentovat. Buďto není slavný a snaží se za každou cenu zviditelnit, nebo je "značkou" a propagace a módní přehlídky a katalogy jsou u něj nutnou a očekávanou samozřejmostí. Začíná hledání půvabných modelek, které zapůsobí na spotřebitele a prodají nové hadříky. Jedná-li se o modely pro malé princezny, preferuje se roztomilost a sladkost, jde-li o teenagery, hledá se často rebelka a od pohledu dračice, která se dokáže podívat dostatečně hříšně nebo znuděně. Prodává čistá krása i tajuplná hříšnost. Nejúspěšnějšími malými modelkami jsou často typy, které mají mimořádný sexappeal. I když řadový občan i ambiciózní maminka by se do krve poprali, že tomu tak není.

Obrázek
odkaz a zdroj: cz.pinterest.com


Ve fotomodelingu jde o zachycení jedinečného okamžiku, kdy maximálně vynikne kvalita modelu a půvab modelky. Mnohdy nejde jen o informování o vzhledu oblečení, ale spíše o předání podprahové informace o tom, jak se v něm focená holčička cítí. Samozřejmě skvěle! Jak jinak... Taková modelka musí obvykle absolvovat hodiny a hodiny únavného pózování. Strnulost úsměvu a únava těla kazí většinu záběrů. Najdou se takové, které to vysloveně baví a které se těší na každé nové focení, jiné se nudí, je to pro ně otrava, mohou i trpět. Zvláště život topmodelek je zákonitě poznamenán. A jakou že informaci se neustále dozvídají? Jde o krásu těla, o půvab, svůdné pózy a pohledy.

Modeling "na molu" je značně odlišný. Zde nelze opakovat nepovedený pokus stále dokola. Jak přijdeš, tak se předvedeš. Pokud zakopneš a upadneš na nos, všichni to uvidí a budou se ti smát. Tréma u těchto vystoupení je podobná stresu jiných předváděček. Početné publikum kritických, namyšlených a do sebe zahleděných jedinců nevytváří moc pohodovou atmosféru. I když tam někde čeká natěšená maminka s nastartovanou kamerou, kolem ní stojí mnoho jiných maminek, kterým na té jedné cizí stresované holčičce se zmrzlým úsměvem pramálo záleží a které čekají jen na tu svoji jedinou hvězdu. Prodejci a další dealeři jen zesilují dojem tvrdého businessu a neosobního konzumu. Pokud jde o finanční odměnu, máme zde dva extrémy. Zatímco jedna modelka nedostane ani tolik, aby si za vydělané peníze mohla koupit jedny z šatů, které předváděla, jiná bere takový plat, že zahanbuje své rodiče a považuje je za méněcenné. Samozřejmě ve většině případů se nejedná o takové extrémy a děti modelingem netrpí.

Obrázek
odkaz a zdroj: frame.az


Již tím, že holčička vyleze na pódium nebo improvizované molo a předvádí své tělo a jeho "obalový materiál", se její pozornost zaměřuje na tělesnost a její "prodejnost". I mimo modeling se může snažit skrze půvab těla dosahovat svých cílů. Pokud její tělo "prodává" v mladí, může prodávat i v dospělosti. Byla by jistě zajímavá studie zkoumající, kolik prostitutek bylo v minulosti modelkami. Pokud je holčička od malička vedena k tomu, že musí být krásná, upravená a "sexy", jistě to její vývoj významně ovlivní. To se netýká pouze malých modelek, ale obecně všech podobně vedených dívek. Řada z nich má v budoucnu různé psychické problémy nebo poruchy příjmu potravy. Vychrtlost je zpravidla žádoucí samozřejmostí.

Požadavky na řadu svůdných póz jen umocňují sexuální podtext modelingu. Pokud choreograf vyžaduje věku nepřiměřené pózování a exhibování, může holčičku sexualizovat svými nevhodnými požadavky. Ta si může uvědomit, na jaké partie a pozice je kladen důraz, a namísto přirozeného studu rozvíjí erotické vnímání. Našpulené rty, vystrkování zadečku, rozkročené pózy v plavkách, pohled přes rameno, naoko stydlivé kroucení a koketní posílání polibků vzduchem - to vše přispívá k nepřirozené sexualizaci děvčátek pohlcených modelingem.

Na závěr ještě zmiňme nevhodné podmínky na řadě takovýchto estrád. Zákulisí je plné zvědavců a deviantů a modelky většinou nemají žádné soukromí k převlečení. Jediné, o co jde, je co nejrychleji se převléknout a přečesat. Kdo se kouká, ten vidí, na práva modelky každý kašle, však to svým způsobem patří k jejímu údělu. Některými je brána jen jako "kus masa" k ukazování. Naštěstí ne všemi.

Obrázek
odkaz a zdroj: YT
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Psychosexuální vývoj malých tanečnic

Příspěvekod Plyšáček » 26.8.2017 14:57:40

3. Sexualizace tancem


Tanec je pro člověka druhou přirozeností. Rytmus máme v těle. Od okamžiku, kdy se batole postaví na nohy, se pohupuje v kolenou. Jak získá dostatek stability, neúnavně skáče na jakoukoliv chytlavou melodii. Tanec velice úzce souvisí se sexem. Je to rovněž rytmický pohyb, velice příjemný a výjimečně i estetický. Ostatně i u mnohých zvířat probíhají námluvy prostřednictvím tance. V psychosexuálním vývoji dítěte, zejména dívek, hraje tanec velice významnou roli. Prohlašuji zde bez váhání, že z malých šikovných tanečnic vyrůstají ty nejúžasnější milenky.

Samozřejmě záleží na druhu tance. Každá disciplína působí jinak. Například už jen pro tanec u tyče je zcela rozhodující, zda umístíme tyč vodorovně či svisle. Pro účely tohoto odborného tématu se musíme spokojit s pouhým letmým pohledem na některé z druhů tance. Tato problematika si zcela jistě zaslouží v budoucnu samostatné pojednání. Máme tance lidové, moderní, různé improvizované kreace, balet, country, tance standardní a latinskoamerické s držením v páru, tance orientální neboli břišní atd. Jelikož tančí zejména holčičky, budeme se věnovat vlivu tance prioritně na jejich psychosexuální zrání.

Obrázek
odkaz a zdroj: educate-power.info


Tanec obecně vede člověka k lepší koordinaci tělesných pohybů, ke kultivaci projevu, správnému držení těla, větší pružnosti, ohebnosti a celkové vitalitě. Jeho prožívání je do velké míry ovlivňováno i druhem hudby, na který se tanečník pohybuje. Rytmus i melodie nám tancem doslova přecházejí do krve. Energie těla se vylaďují na hudbu, které se vystavujeme, ať již jako aktivní či pasivní posluchači. O to více na nás působí, pokud se oddáváme tanci. Na první pohled rozeznáte baletku od tanečnice hip-hopu. Často mají i jiný image a reprezentují odlišný životní styl. Jsem spíše pro kultivovanější a "vznešenější" projev, neodsuzuji však modernu a individuální přístup.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.downtowndavenport.com


Každé dítě potřebuje něco trochu jiného a je na moudrém uvážení rodičů, kam jej nasměrují. Lepší šťastná břišní tanečnice než unuděná baletka. Lepší nadšená disco tanečnice než zoufalá tanečnice společenských tanců. Dokonce někdy je tou nejmoudřejší volbou místo tance vybrat jiný sport nebo jiný zájmový obor. Lepší šťastná a úspěšná botanička než usoužená tanečnice historických tanců. Lepší vitální knihomolka, povalující se na louce, než vymakaná stepařka. Jako u všeho - rozhodující je individuální a moudrý přístup zohledňující přirozené založení a zájem dítěte.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.csobpomaharegionum.cz


Dítě zapojené do tanečních aktivit v kroužku historických, lidových nebo country tanců vnímá v prvé řadě pospolitost dané komunity, význam spolupráce jednotlivců pro zdárný výsledek společného vystoupení. Učí se komunikovat s druhým pohlavím, navazovat vzájemný tělesný kontakt, většinou ne příliš intimní. V těchto kroužcích se chlapci učí dvoření a galantnosti, dívky cudnému koketování a svůdnému reagování na partnera. V budoucnu pravděpodobně nebudou zažívat přehnané ostychy při navazování kontaktu s protějškem, nebudou se bát dotknout se jeho těla.

Obrázek
odkaz a zdroj: usseek.com


Zcela samostatnou kapitolou je tanec klasický neboli balet. Jedná se o mimořádně náročnou aktivitu. V naprosté převaze se mu věnují dívky, na vrcholové úrovni někdy až podvyživené a vytáhlé, s krky jako labuťky. Jejich tréninky jsou velkou drezurou "u tyče", klouby, šlachy a vazy mohou trpět neustálým přehnaným protahováním, podobně jako u vrcholových gymnastek. Jsou-li vedeny odborně, mají dokonalé držení těla, úžasné zpevněné a silné tělíčko, pravidelné jemné křivky siluety. Zkrátka "tělo, jak má být". Až mě někdy děsí představa, že by měl takovouto éterickou vílu zalehnout nějaký neohrabaný kolohnát. Předpokládám, že díky kultivaci těla skrze baletní průpravu dochází k pozitivnímu psychosexuálnímu vývoji dětí. Hrozícím nebezpečím jsou poruchy příjmu potravy a potlačování pubertální revolty.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.fusiondancecenterguam.com


Moderní tance se často vyznačují hrubými pohyby sportovního ražení, drsným rytmem, dekadentní hudbou a někdy obscénními pózami. Společně s charakteristickým oblečením u dětí podporují výbušné projevy, dravost a jistou revoltu proti slušným pořádkům, proti škole a výchovným institucím. Mají však šanci projevit se rebelsky, což může vést k tomu, že své vnitřní tlaky vyjádří v tanci a v reálném životě jsou "v pohodě". Působení určitých stylů moderní hudby, která mnohdy podprahově vyjadřuje chlípnost a perverznost, se zaručeně vpisuje do psychiky malých tanečníků a tanečnic. Street dance a hip-hop úplně přesně dokládají psychický stav dnešních deprivantů a sídlištních gangů. Nejedná se samozřejmě o zákonitou souvislost. Děti s dobrým rodinným zázemím a vhodným vedením mohou tančit cokoliv a zároveň prosperovat, nemusí se stylem tance řadit mezi underground. Navíc skuteční odpadlíci a rebelanti by tanec zřejmě odmítli zcela a sáhli by raději po cigaretě nebo jiné útěše.

Obrázek
odkaz a zdroj: YT


Nyní se zaměříme na tři taneční disciplíny, které působí na děti dle mého sexualizačně nejvýrazněji. Jedná se o jazzový freestyle, o orientální tance a o tance společenské, zvláště latinsko-americké. Mezi takzvaný jazzový freestyle řadím všechna ta nápaditá a často obscénní vystoupení na pódiích, ve kterých figurují děvčátka spoře oděná, neustále ukazující pružnost svých těl a figury z moderního baletu, ale zároveň neustále a vtíravě, někdy důmyslně, jindy lacině, nabízející nepatřičný pohled na intimnější partie svých těl. Buďto ujetý choreograf nebo rodič vede často nevědomé malé holčičky k různým pochybným a neslušným sebeprezentacím. Neshledávám, dokonce ani jako pedofil, nic pozitivního a výchovného na tom, když pětiletá, rozkročená holčička na pódiu vystrkuje prdelku a okolí směrem k divákům a zmalovanou hubičkou posílá polibky mezi nadšené diváky. Tyto úlety moderní doby signalizují jistou degeneraci lidského rodu a skutečně negativní trendy ve společnosti. Jde o jasnou nevhodnou a úmyslnou sexualizaci dětí. Více se tomuto budeme věnovat v další kapitole, až budeme řešit otázku tzv. Pageants.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.dailymotion.com


Orientální tance je určeny pro ženy. Někde se jim však věnují i děvčátka. Mohou působit blahodárně, podobně jako jiné tance. Navíc podporují aktivitu pánevní oblasti, čímž může docházet, zvláště při správném provádění charakteristických pohybů, k aktivaci a podpoře sexuálních oblastí. Pomalé vlnité, ale zejména rychlé a třesavé pohyby pánve probouzejí sexuální čakru a s ní související pohlavní orgány. Holčičky, které tančí břišní tance správně a často, mohou dříve nastartovat tuto svoji sféru, mohou více a intenzivněji masturbovat, budou mít dobře zpevněné pánevní dno. S výhledem do budoucna se mohou těšit na velice hluboké orgasmy a schopnost efektivně svádět muže. Píši "mohou těšit", což vyjadřuje možnost pozitivního působení, nikoliv záruku či automatickou zákonitost. Jelikož břišní tanečnice má za úkol v prvé řadě bavit a vzrušovat "ležícího sultána", je otázkou, jak a komu se malé tanečnice ve svých průsvitných a chřestících šatečkách předvádějí a jak to celé vnímají.

Obrázek
odkaz a zdroj: tantsukool.dancing.ee


Velice oblíbenými mezi širokou veřejností jsou soutěže ve společenských tancích. Vyvolení školáci s významnou podporou svých rodin dennodenně dřou, aby se probojovali se svým partnerem mezi špičku. Jen ti nejtalentovanější zažívají slávu a pocit úspěchu. Přesto naprostá většina lidí zapojených do tohoto odvětví je značně sebevědomá a namyšlená. Jelikož společenské tance z velké části vycházejí z přirozeného lidského pohybu, podporují zdravý tělesný vývoj a pozitivní vztah k vlastnímu tělu. Na tanečním parketu se seznamujeme se základy ohleduplného a galantního chování k protějšku. Zcela jiný stupeň ostychu a přístup k opačnému pohlaví mají děti, které tančí párové tance odmala, než pubertální návštěvníci tanečních kurzů. Je pravdou, že i u dětí se s přicházející pubertou může opětovně objevit stud. Zpravidla však berou opačné pohlaví jako rovnocennou doplňující polovičku, kterou potřebují k příjemnému prožitku. Nejprve je to tanec, později erotika a sex. Určitě jsou dříve připraveni pro intimní zkušenosti a sexuální aktivity s opačným pohlavím. Nemusí se vůbec jednat o jejich tanečního partnera. Díky těsnému držení v páru a různým divokým figurám a smyslným pozicím znají obstojně tvary a vlastnosti jednotlivých tělesných partií druhého pohlaví. U latinsko-amerických tanců, zejména u samby, dochází k podobnému působení na pánevní oblast jako u orientálních tanců. Proto jsou z nich mnohdy ti nejúžasnější milenci, velice pružní, rytmičtí a výkonní. Bohužel někdy i promiskuitní. Všechny energetické okruhy mají skvěle "promazány". Pokud bych chtěl své dítě pozitivně, přirozeně a "předčasně" sexualizovat, asi bych mu dopřál společenské tance.

Obrázek
odkaz a zdroj: tanelifoto.blogspot.cz
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Přetváření dětí v malé dospělé

Příspěvekod Plyšáček » 3.9.2017 11:47:56

E. Přetváření dětí v malé dospělé, dětské soutěže krásy


Dospělí, vzrostlí lidé mnohdy pohlížejí na malé děti jako na něco nedokonalého a méněcenného. Jednají s dětmi jako s něčím nemohoucím, nevyvinutým či dokonce podřadným. Jsou to přece jen děti... Snad v tomto přístupu sami zrcadlí vlastní pocity ze svého dětství. V útlém věku cítíme nejen autoritářský a hrubý přístup dospělých, ale i vlastní nedostatečnost a nezkušenost. Snad právě pedofilové dokáží i v dětech vidět něco naprosto dokonalého a bezchybného.

Ačkoliv se v současnosti přístup dospělých k dětem mění pozitivním směrem, stále zde máme mnoho nepochopení. Druhým extrémem je zbožšťování malých andílků, kteří jsou v očích nesoudných rodičů dokonalejší než dospělí a zaslouží si jen klanění a nekritický obdiv. Připusťme, že děti jsou stejně hodnotné jako dospělí a že mají chyby, stejně jako dospělí. Potřebují poněkud jiný přístup, jistou ochranu, ne však nějak extrémně odlišné zacházení a nepřirozenou domestikaci.

Obrázek
odkaz a zdroj: countrymontessori.com


Nechme děti dětmi, respektujme, jaké jsou, a pomáhejme jim stávat se šťastnými dospělými, kteří znají sami sebe a svět dospělých i dětí. Už miminka jsou neustále motivována k tomu, aby se vyvíjela, aby dělala pokroky. Ty jsi už veliká holka, to je ale šikovný kluk! Stále vzhlížejí k dospělým, svým velkým bohům, a snaží se jim ve všem vyrovnat. Už předškolní děti si rády hrají na dospělé. Holčičky se převlékají do máminých šatů a chlapečci posilují svaly při společné práci s tátou. Velice jim lichotí, když se s nimi zachází jako s malými dospělými, když se jim podává ruka nebo mají vlastní vstupenku, klíč nebo třeba mobil.

Pokud chce nesoudný rodič ukázat všem, jak dokonalé a vyspělé dítě má, začne z něj dělat dospělého, ať již jde o činnosti nebo vizáž, a dítě, toužící vyrovnat se světu dospělých, s ním zpravidla ochotně spolupracuje. Máme zde pak mnoho "malých dospělých", kteří mohou působit okázale, avšak většinou spíše prapodivně nebo přímo směšně. Asi nikoho nepohorší a neudiví chlapeček v obleku a s kravatou, když jde na svatbu. Více pohoršení zajisté vzbudí malá holčička, která jde v minisukni, na vysokých podpatcích a s černými stíny kolem očí. Samozřejmě záleží především na příležitosti a přesném věku dítěte.

Obrázek
odkaz a zdroj: cz.pinterest.com


Celý módní průmysl se stále více zaměřuje na elegantní módu pro děti, která je jen zmenšeninou modelů pro dospělé. Jsou tak "z dětí děláni dospělí". Pokud se u šatiček pro malé dívky navíc vyskytují různé erotické prvky, právem se hovoří o sexualizaci dětí - ačkoliv jde vlastně především o sexualizaci v očích diváka, nikoliv o faktickou sexualizaci na úrovni psychiky dítěte. To ostatně ale může vnímat způsob prezentace vlastního těla jako erotický, čímž pak již dochází k sexualizaci faktické.

Dospělé ženy mají soutěže krásy, takzvané volby Miss. Peďáci a maminky, které považují své dcerušky za ty nejkrásnější princezny na světě, vyvinuli soutěže krásy malých holčiček. Nesou nejrůznější názvy: Minimiss, Miss mléko, Miss Beruška, atd. Některé jsou docela na úrovni, soutěžní disciplíny odpovídají věku soutěžících, jiné jsou přímou kopií soutěží dospělých a jsou spíše nevhodné. Zvláště některé zahraniční mohou svým podáním přímo pohoršovat.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.tlc.com


Největším extrémem v tomto jsou zajisté soutěže Child beauty pageant. Devianti - rozhodně ne pedofilové, pořádají v USA neuvěřitelné soutěže (ne)krásy malých holčiček. Ty jsou mnohdy doslova mučeny při dlouhé a hloubkové přípravě a destrukci zevnějšku. Snahou je udělat z nich živé "panenky", zmenšeniny dospělých hraběnek či sexuálních pracovnic. Hodně záleží na osobním založení holčičky. Některé se nechají zblbnout a jedou v tom radostně, jiné niterně trpí. K dané šílenosti se nechci více vyjadřovat.

Pokud děláme z dítěte malého dospělého, můžeme podpořit jeho sebevědomí, více rozvinout jeho schopnosti a zodpovědnost. Zároveň jej však můžeme "připravovat o dětství" - nemá tolik času na volnou hru a blbnutí, v krásných šatech mu není dovoleno skotačit na hřišti či v blátě,... Pokud se věnuje nějaké činnosti na vrcholové úrovni, může strádat nedostatkem jiných podnětů a relaxace. Jako u všeho platí, že ideální je harmonie a zlatá střední cesta.

Pokud již děti chápou, co je sex a že je pro dospělé, a zároveň je vedeme, aby byly jako dospělé, nemůžeme se divit, že některé vyspělejší a odvážnější začnou aktivněji experimentovat na poli sexu. Cítí, že rodiče chtějí, aby byly co nejdříve samostatnými a soběstačnými, zkoušejí tedy svou svobodu i v této tabuizované sféře. Potom vznikají nejrůznější překvapení pro všechny. Zkrátka nemůžeme chtít po dětech, aby se ve všem chovaly jako dospělé, a zároveň jim zakazovat sex.

Obrázek
odkaz a zdroj: childpageantry.tumblr.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 2883
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1713 x
Oceněn: 5873 x

Hypersexualizace společnosti

Příspěvekod Plyšáček » 11.9.2017 7:35:48

F. Hypersexualizace společnosti a vliv na vývoj dětí


Sex je starší než lidstvo samo. Musel zde být dříve, než první předchůdci člověka. Jen se mu tehdy tak neříkalo. Ačkoliv měl podobný průběh, vztah lidí k němu byl dozajista poněkud odlišný. Začnu konstatováním: "Co my vlastně víme o naší minulosti a sexu vůbec?" Domníváme se, že něco jako dvoření a randění naši předci neznali - že šlo spíše o živočišné vybití pudu. Můžeme si být ale jisti tím, že taková domorodá žena nikdy nedostala kytici lučních květů či že věrnost nebyla brána jako základní danost? S jistotou prostě nevíme nic.

Postupným vývojem docházelo k jisté kultivaci lidského chování, tedy i sexuality. Na zámcích se tvořila komplikovaná etiketa, koketování mělo cudný charakter, však v přítmí zámeckých ložnic se jistě stále divoce souložilo. Rozhodující vliv na utváření nového vztahu k sexualitě měly náboženské názory, neoddiskutovatelně pak křesťanské doktríny. Instituce manželství a dědické a šlechtické zájmy vnášely do čistého vztahu dvou milujících se lidí materiální sféru. Ne, že by ke kupčení se sexem nedocházelo i v pravěku. Ale zde se stalo více organizovaným a posvěceným jistými pravidly. Dle mého právě prodej těla a sex bez lásky je tím, co nejvíce snižuje význam lidské sexuality a co z něčeho vznešeného dělá cosi pokleslého a nízkého. Tomuto se více věnuji v tématu Mystérium sexuality.

Obrázek
odkaz a zdroj: ravepad.com


V této kapitole pouze nastíníme soudobou "sexuální revoluci" a její vliv na psychosexuální vývoj dětí. Jednotlivým sexualizujícím faktorům se budeme věnovat více v následujících kapitolách. Narozdíl od kapitoly B (Sexualita dítěte a moderní sexualizační vlivy) budeme nyní sledovat výhradně přesexualizovanost světa dospělých a podprahové ovlivňování dětí. Nutně musíme začít vymezením pojmu hypersexualizace. Uvědomuji si, že půjde pouze o můj pohled. Někdo s tím ale začít musí. Ačkoliv se tento pojem v různých textech hojně vyskytuje, řádnou definici nikde nenaleznete. I když jde o něco poněkud jiného, definovat hypersexualitu jako "sedm nebo více orgasmů (ještě ke všemu pouze vztaženo na muže) za týden" (Kafka) považuji za zcestné.

Hypersexualizací rozumím nadměrné působení sexu na lidské životy. Sexualizace je působení a konání vedoucí k rozvoji sexuality. Hypersexualizace je působení a konání vedoucí k enormnímu (nadměrnému, nepřiměřenému) rozvoji a realizaci sexuality. Určování nějakého konkrétního "prahu" (např. jako u hypersexuality sedmi mužskými orgasmy do týdne) nemá smysl. Každý jedinec má zcela jedinečné vlohy a potřeby. Nelze porovnávat mezi nimi a stanovovat obecnou normu. Dle mého člověk je hypersexualizován, pokud sexualita v jeho životě překročí zdravou mez, pokud nárůst jejího významu způsobí disharmonii v jeho životě. V krajních případech se poté sex stává prioritou, posedlostí nebo modlou.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.zorg.video


Lidé moderního světa se za poslední staletí vydrápali z močálu bídy a zoufalství, obvykle nemusejí čelit epidemiím, zimě a hladu. I díky relativnímu dočasnému příměří se nám docela vede. Máme více prostředků, větší blahobyt, dostatek volného času k relaxaci. Když se člověk dostatečně "nudí", sáhne po mimořádných uspokojeních. Žaludek je plný, tělíčko je v teplém pelíšku, až na rozkrok mě nikde nic nesvrbí, tak se oddám sexu. Osamotě, s partnerem nebo ve skupině, hlavně, že je mi dobře. Sex byl v životě člověka vždy. Nikdy však nebyl takovou prioritou jako dnes. Vždy byly vztahy s láskou a vždy byly soulože bez lásky. To, jakého významu však v dnešní době nabírá kult krásy lidského těla, mládí a výkonnosti, může jen posilovat význam sexu v soužití lidí, zároveň i s tím související promiskuity, nevěry a prostituce.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.videostech.com


Děti jsou odmalička podprahově učeny hodnotám hypersexualizované společnosti. Světa, kde vítězí mladé, krásné, výkonné, všehoschopné individuum, pro které jsou pravda, úcta a čestnost jen nepodstatnými komplikacemi a "slabostmi neúspěšných". Intrikáni z královských dvorů by žasli nad vynalézavostí a zákeřností dnešních "kurtizán". Právě posunem hodnotových žebříčků motivujeme děti k poněkud odlišnému jednání než tomu bylo u dětí v minulých dobách. Hypersexualizace dospělých tak nepůsobí pouze podprahově na urychlování sexuálního sebeuvědomění mladých, ale i na jejich celkové životní směřování a utváření duševních hodnot. Ve společnosti, které vládne sex (jakožto tělesný požitek bez ohledu na lásku a bez zodpovědnosti), nenajdeme místo pro rozvoj jiných stránek osobnosti a odlišných dimenzí lidského bytí.

Sex často není oslavou Lásky, ale mocenským nástrojem. Hypersexualizací ovládáme masy, podporujeme jejich konzum a chtíč. Zatímco by děti rády objevovaly krásy přírody, valí se na ně umělotina. Když se chtějí něco dozvědět o kozách, vygooglují hned silikonové zrůdy. Když chtějí jít na rande, hned slyší o nějakých gumičkách. Dej si pozor, klukům jde jen o jedno. A na druhou stranu Kamarád taky rád. Nechutné. A tak se ptám: "Co my s tím?"

Obrázek
odkaz a zdroj: www.dailydot.com


Toto téma je zamčené. Případné komentáře prosím pište do samostatného tématu
Předčasná sexualizace dětí - komentáře ke studii.

Zpět na “D. SEXUALITA”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů