Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Devadesátník pedosexuálem

Osobní sdílení od členů, detailní popisy jejich životních osudů, vyprávění zajímavých příběhů, případně kazuistiky a příběhy z druhé ruky - příběhy zneužitých, životopisy slavných pedofilů ap.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1459 x
Oceněn: 1525 x
Kontaktovat uživatele:

Devadesátník pedosexuálem

Příspěvekod Neptun » 16.3.2018 12:37:54

Američtí sexuologové Mattek a Hanson sepsali životní příběh jednoho extrémního pedosexuála (E.P.). Jde o muže, který během života byl mnohokrát trestán za pohlavní trestné činy a nakonec ve věku asi 95 let byl za poslední zneužití poslán namísto do vězení do ústavu, kde se dožil přes 100 let. Projdeme faktory, které obvykle vedou k téměř nulové četnosti pohlavně zaměřených trestních činů u devadesátníků, abychom odhadli, proč tyto ochranné mechanismy nefungovaly v tomto mimořádném případě. Podle psychologických posudků a soudních záznamů měl E.P. mnoho vlastností předpokládaných pro trvalého pohlavního zneužívatele dětí, jako pedofilní zájmy či styl života zaměřený na děti. E.P. se ještě po devadesátce těšil mimořádně dobrému zdraví a síle. Čili vyšetřovatelé by u starších podezřelých neměli prostě hledět na věk, ale posoudit jejich vitalitu.

Již v roce 397 pozoroval Augustin z Hippo fyzické útoky velmi malých dětí a poznamenal: "Není to dětská mysl, jež dítě činí neškodným, jen slabost jeho paží." Takové dětské šarvátky se snadno vyřeší. Ne proto, že jsou bezvýznamné, ale protože se s věkem vytrácejí. O 16 století později se v psychologii a kriminologii potvrzuje negativní korelace mezi protispolečenským chováním a věkem. Počet fyzických napadení, které průměrný člověk provede proti bližním, je nejvyšší v předškolním věku a pak soustavně klesá. Šetřených trestných činů je podle FBI nejvíce u mladých lidí do 25 let, tedy kromě těch spojených s hazardními hrami. Údaje o vězněných Američanech mezi lety 1935 a 1997 ukazují jasný pokles kriminality s věkem, dokonce tak, že dlouhodobé výkyvy v úrovni kriminality v USA jdou vysvětlit výkyvy v podílu mládeže od 15 do 24 let v populaci. (Zdá se, že děti by páchaly nejvíc zločinů, kdyby k tomu měly schopnosti a příležitost. Nebo doopravdy páchají, jen takových přehlížených. Jako podrazit spolužákovi nohu, sebrat mu svačinu... (pozn. Neptuna))

Podobný trend ke zklidňování byl pozorován v rámci výzkumu sexuálních útočníků. Ačkoli jsou věkové rozdíly mezi různými podtypy pohlavních zločinů (znásilnění, zneužívání v rodině, mimo rodinu), vždy se snižuje pravděpodobnost opakování takového činu po padesátce. Trend pokračuje s věkem, takže šedesátníků, o kterých je známo, že spáchali sexuální útok, je 5% (a téměř žádní sedmdesátníci), zatímco dvacátníků více než 20 %. Mezi propuštěnými 4673 sexuálními násilníky bylo 30 starších 70 let a čtyři starší 80 let. Z těchto 34 jen jeden opakoval trestný čin v budoucnu. (Asi to tak bude, že starší už nemají na sex tolik chuť a nepáchají ve spojení s tím trestnou činnost. Ledaže by ti starší byli zkušenější a nechali se méně často dopadnout.)

Abychom porozuměli těmto výjimečně starým zneužívatelům, probereme faktory, které normálně brání starým lidem páchat sexuální trestné činy. Pohlavní obtěžování apod. jsou speciální trestné činy. Proto porozumění vzniku a přetrvávání pohlavní kriminality vyžaduje zvážení známých rizikových faktorů pro porušování pravidel obecně, jakož i odlišných faktorů souvisejících s porušováním pravidel pohlavní aktivity.

Nejvýraznější rizikové faktory ohledně pohlavní kriminality souvisejí s úchylnou orientací (pedofilie, sadismus) a s problémy se sebeovládáním (intenzivní chtíč, stálé myšlenky na sex, používání sexu jako mocenského nástroje). Ačkoli zvláštní pohlavní orientace se s věkem asi nemění, předpokládá se alespoň nárůst sebeovládání. Starší tělo produkuje méně testosteronu, což souvisí s klesajícím chtíčem a menší schopností erekce. Několik studií prokázalo pokles opakování pohlavních trestných činů s poklesem schopnosti erekce.

Vyšší věk je také důvěryhodně spojen s duševní vyspělostí. Sebeovládání je pozitivně korelováno s věkem a schopnost ovládat nutkání, pocity, odkládat potěšení a odolnost vůči vlivu vrstevníků se dále v dospělosti vyvíjejí. Vybaveni lépe rozvinutými schopnostmi se mnozí lidé učí z chyb svých mladých let a zjistí, že zisk z trestné činnosti je typicky malý a nestojí za riziko nebo úsilí. Stejně tak si mohou starší pachatelé se zaplněným trestním rejstříkem uvědomit horší důsledky při případné recidivě. V obecné kriminalistické literatuře se uvádí posun pozornosti od současnosti k budoucnosti, což může vést k tomu, že starší pachatelé si myslí, že mají více co ztratit než mladiství delikventy, protože si uvědomují, že čas se krátí a je stále cennější.

Dalším faktorem bránícím sexuálním trestným činům je vzácnější příležitost. Lidé se sdružují spíše s vrstevníky. Většina obětí znásilnění jsou mladé ženy, jež násilníci znali. Starší násilníci tak potkávají méně vhodných (lákavých) potenciálních obětí. Starší násilníci také mají méně míst a akcí, jako večírek na koleji či taneční bary, kde jsou společensky přijatelnými hosty. Tento faktor nemusí platit pro obtěžování dětí. Počet příležitostí u nich může růst, když mají své děti, to pak mají přístup i k dětem přátel, později mají vnoučata a tak...

Rostoucí zdravotní problémy, snížená pohyblivost, ba i demence se také objevují s vyšším věkem. Zločinné chování, zejména násilné trestné činy, jako znásilnění, vyžadují plánování a fyzickou sílu a výdrž. Zločinci mohou s věkem chátrat rychleji než běžní lidé, neboť mají tendenci žít tvrději, divočeji. Mohou si uvědomovat, že snížené vlastní schopnosti mohou mít za následek neúspěch, efektivní obranu oběti a vyšší pravděpodobnost zadržení a potrestání.

Celoživotní zneužívatelé často patří k zločinnému podsvětí nebo žijí v subkultuře s vysokou úrovní zločinnosti nebo v rodinné mafii. Nemají potřebu se vyvarovat takové nezákonné aktivitě, protože porušování zákona je nedílnou součástí jejich společenských vztahů a osobní identity. Takoví zkušení pachatelé mohou být šikovnější v praktikování nezákonných aktivit než mladí kolegové a někdy se specializují na jistou aktivitu. Díky jejich šikovnosti a specializaci je méně pravděpodobné, že starší pachatelé budou chyceni a zločin jim vynáší stálejší příjem. (Aha. Jak jsem psal výše. Třeba vilných staříků není tak málo, jen je těžší je dopadnout.) Podle podmínek a příležitostí mohou oscilovat mezi poctivým životem a zločinem. Ale v konvenčním poctivém světě často pro sebe nevidí smysluplné zařazení. A tak páchají zločiny dál a dál i ve vyšším věku.

V následující případové studii prozkoumáme život jednoho obzvláště vytrvalého a výjimečně starého pachatele, abychom určili, které z výše zmíněných faktorů se na něho vztahují.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1459 x
Oceněn: 1525 x
Kontaktovat uživatele:

Devadesátník pedosexuálem

Příspěvekod Neptun » 3.4.2018 13:14:09

Když bylo E.P. asi 95 let, komise ho seznala pohlavně násilnickou osobou (sexually violent person - SVP). Byl převeden do zabezpečeného nevězeňského zařízení na neurčitou dobu. Podle zákona o SVP v jeho případě to znamenalo tři věci: (1) E.P. byl předtím odsouzen za sexuálně násilný trestný čin, (2) E.P. měl duševní poruchu (tj. vrozené nebo získané vlastnosti ovlivňující emocionální nebo volní schopnosti, které předurčují osobu, aby se zapojila do sexuálního násilí), a (3) E.P. byl pro jiné nebezpečný, protože jeho duševní porucha způsobila, že by pravděpodobně opět spáchal čin sexuálního násilí. E.P. strávil následujících - svých posledních - 8 let života zavřený v civilním zabezpečeném zařízení, než zemřel ve věku přes 100 let. Tento případ je velmi neobvyklý vzhledem k celkovému trvání páchání činů pohlavního obtěžování, k věku, v němž byl kvůli tomu zavřen do ústavu, a věku, kterého se dožil v zabezpečeném zařízení. Podle našich znalostí neexistuje žádný jiný případ, který by byl alespoň trochu podobný. Podívejme se na život E.P. a historii jeho trestné činnosti a na to, co vedlo porotu, aby prohlásila devadesátníka za SVP a soudce, který v každém z následujících 8 let potvrdil toto prohlášení a udržel tak E.P. zavřeného do jedenácté dekády života.

E.P. byl starší ze dvou dětí narozených farmářské rodině. Jeho rodiče byli považováni na svou dobu za vzdělané, matka absolvovala střední školu a jeho otec se vzdělával sám, když ukončil školu v 6. třídě, aby pracoval na farmě. Narození a vývoj E.P. byly typické. Možná jako časné znamení jeho vytrvalosti a síly bylo prodělání dětské obrny v mladém věku, ze které se úplně zotavil - na což zůstal hrdý do svých dlouhých let. Jako dítě byl E.P. tichý, ale společenský. V raném věku ukázal intelektuální zdatnost do té míry, že přeskočil třetí třídu. Jeho rodinný život byl stabilní a funkční a zůstal blízký své matce a otci až do jejich odchodu, a to jim bylo přes 90 let.

Jako dospívající nevykazoval žádné známky úchylnosti, neužíval léky ani alkohol a byl dost mladý, aby se vyhnul odvodu při první světové válce. Po absolvování střední školy sloužil E.P. jako vedoucí oddílu skautů a navštěvoval vysokou školu. Z té školy odešel 6 měsíců před získáním diplomu a přešel na obchodní vysokou školu, kde studoval těsnopis, psaní na stroji, obchod a obchodní právo. Po škole začal E.P. pěstovat tabák a prodával cukrovou kukuřici na místních trzích a festivalech. Jeho zemědělská činnost se rychle rozvinula a osvobodila ho od odvodu během druhé světové války. Po válce získal legální obchodní značku pro svůj obchod s cukrovou kukuřicí a otevřel obchod v centru města naproti škole, který provozoval 25 let.

Když bylo E.P. přes padesát, zapletl se se ženou, kterou znal mnoho let. Při svatební recepci zkonzumoval jedno z mála piv, které kdy vypil. Tato manželka byla jeho prvním a posledním dospělým sexuálním partnerem. Vztah zůstal bezdětný a trval 5 let, než se rozvedli krátce poté, co byl E.P. uvězněn za sexuální trestný čin proti dítěti. E.P. byl milovník umění, přednášel na místní střední škole, pracoval pro cestovní produkční společnost, která uváděla jakási vystoupení, byl talentovaným hudebníkem a zpěvákem a citoval Shakespeara až do 11. dekády svého života. Coby zanícený a aktivní zálesák často brával děti na kempování a rybaření, vytvořil cyklistickou stezku ve svém domovském okrese a uspořádal hromadnou jízdu na kole dlouhou 325 mil, které se sám zúčastnil ve svých 70 letech. V místním společenství fungoval jako pilíř, zapojil se do církevních aktivit, zpíval ve sboru, organizoval výlety s chlapci a dívkami na chalupu a chtěl věnovat jednu pětinu svého majetku chlapci s mentálním postižením.

Obrázek
Odkaz; Zdroj: culturainquieta.com
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1459 x
Oceněn: 1525 x
Kontaktovat uživatele:

Devadesátník pedosexuálem

Příspěvekod Neptun » 13.4.2018 18:11:49

Současně s veřejným úspěchem žil E.P. soukromý pohlavní život zahrnující děti. Podle oficiálních záznamů byl E.P. obviněn a odsouzen za sedm sexuálních trestných činů. Profesionálové, kteří se zabývali jeho případem, však uvedli, že se v každém desetiletí dvacátého století dopustil neprozrazených sexuálních trestných činů, s výjimkou prvního, kdy unikl pronásledování policií na koni. E.P. udržoval tento dvojitý život tím, že popíral svou pedofilní orientaci a trval na své nevině v celé své kariéře zneužívatele. Tento dvojí život je zajímavou částí jeho psychologie, která přetrvávala i do jeho pozdějšího života, i když to nebylo v jeho nejlepším zájmu a byly naprosto přesvědčivé důkazy o opaku.

zdroj: sott.net

První zjištěný trestný čin E.P. spáchal jako třicátník, kdy byl odsouzen za "neslušné chování s nezletilým" (Indecent Liberties with a Minor) a odsouzen na 6 měsíců vězení. Protože oběť činu byl chlapec skautského oddílu E.P., tento incident ukončil desetiletou činnost E.P. coby vedoucího ve skautu.

Více než deset let se pak E.P. vyhýbal konfrontaci s trestním soudním systémem. Nicméně po pětačtyřicítce byl E.P. odsouzen za "nevhodný kontakt s intimními partiemi nezletilé" a odsouzen k "neurčitému podmíněnému trestu", který trval sedm let.

Pouze několik měsíců po zrušení dohledu byl E.P. zatčen za dva činy "sexuální zvrácenost a neslušné chování s dítětem", za které byl odsouzen a dostal 2 roky vězení a 6 let podmíněného trestu.

Podmínka E.P. skončila v jeho 60+ letech a znovu se vyhnul konfrontaci s trestním soudnictvím po více než deset let. V pětasedmdesáti však zavedl dvě předpubertální dívky do lesa poblíž koupaliště a ukázal jim své genitálie. Zpočátku E.P. tvrdil, že je pouze učil plavat a jeho pohlavní orgány byly neúmyslně odhaleny, protože měl na sobě šortky. Později se neodvolal proti obvinění (plea No Contest = obžalovaný se nepřiznává ani nezpochybňuje obvinění) z "Oplzlého a lascivního chování". Dostal trest odnětí svobody s dvouletou zkušební dobou; přesněji nejprve třicetidenní vězení a pak povinný dohled.

E.P. dokončil tento dohled bez incidentu, avšak během několika měsíců, ve svých 80 letech byl obviněn z 1. stupně sexuálního útoku za mazlení s čtyřletou dívkou, kterou hlídal. E.P. se k tomuto obvinění nepřiznal ani se neodvolal a byl odsouzen k 10 letům vězení. Poté, co si odseděl 3 roky tohoto trestu, byl E.P. propuštěn na podmínku ve svých 85 letech.

Téměř přesně 2 roky po propuštění byl zatčen za tři obvinění z 1. stupně sexuálního útoku coby recidivista. Tato obvinění pocházela z incidentu, v němž pozval 11letého syna dlouholetého rodinného přítele do svého domu na mléčný koktail poté, co chlapec pokosil jeho trávník. E.P. pak vzal chlapce do přilehlé ložnice a se svými kalhotami spuštěnými masíroval chlapcova záda a masturboval ho. Druhý den se 11letý chlapec vrátil do domu E.P. s desetiletým chlapcem. E.P. jim nejprve nabídl třít záda, pak stál nad nimi se svými kalhotami spuštěnými a masturboval je oba současně, když leželi na posteli. E.P. přiznal vinu v jednom obvinění z 1. stupně sexuálního útoku. Dvě další obvinění z 1. stupně sexuálního útoku byla přečtena při odsouzení. Byl odsouzen na 12 let vězení, což byl v jeho 85 letech považováno za doživotní trest.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1459 x
Oceněn: 1525 x
Kontaktovat uživatele:

Devadesátník pedosexuálem

Příspěvekod Neptun » 23.4.2018 9:02:12

Přezkoumání

Po zhodnocení života a historie trestné činnosti E.P. vidíme jasné důkazy pro přítomnost několika rizikových sklonů. Desetiletí jeho přestupků proti předpubertálním dětem a dospívajícím ukazuje jasnou pedofilní sexuální orientaci. Nápadná je nepřítomnost citově intimních vztahů s dospělými. Jeho manželství v padesáti letech vypadalo jako manželství uzavřené pro pohodlí, ale sloužilo jako maskování jeho pedofilie. Jeho záliby / profese, které se týkají dětského táboření a rybolovu, opravy dětských jízdních kol, prodeje cukrové kukuřice na veletrzích a festivalech, otevření obchodu s cukrovou kukuřicí přes ulici naproti škole, vedení skautů, krátké pokračování ve vzdělání, výuka na střední škole a hlídání dětí svobodných matek představují klasické metody získání přístupu k obětem.

Postoje vedoucí k obtěžování dětí a emocionální shoda s dětmi jsou patrné na tom, jak E.P. bagatelizoval újmu, kterou dětem způsobil. Poukazoval na to, jak jeho oběti "zažily uspokojení" během jeho aktivity a trval na tom, že jeho aktivity byly "více o lásce k dětem, ne tolik o sexu". Konečně, jeho společenská angažovanost, filantropie, abstinence od alkoholu a jiných drog, úspěšné podnikání a neexistence obecné (nesexuální) trestné činnosti poukazují na nízkou úroveň psychopatických vlastností. Celkově je souhrn rizikových vlastností E.P. překvapivě obyčejný, jaký bychom našli u jiných společenských sexuálních pachatelů s pedofilní orientací. Vzhledem k obvyklému profilu rizikových faktorů E.P. nám možná zkoumání situací a právních argumentů, které vedly k jeho označení za SVP, pomůže lépe porozumět neobvyklé povaze jeho případu.

Po devíti letech během svého 12letého trestu odnětí svobody za sexuální útok 1. stupně požádal okresní prokurátor, aby byl E.P. převeden do civilního ústavu podle nově vydaného zákona o SVP (sexually violent person). Našla se pravděpodobná hlavní příčina jeho jednání a E.P. byl převeden z vězení do vládní psychiatrické léčebny pro hodnocení jeho motivů. Bylo to v jeho skoro 95 letech, když se E.P. poprvé účastnil pletysmografie penisu. Vyšetření neukázalo žádnou významnou reakci penisu na jakékoli nedeviantní podněty, ale ukázalo vzrušení z jak z nucených, tak z nenásilných sexuálních interakcí s předpubertálními i pubertálními dívkami chlapci a dále z nucených sexuálních interakcí s dospělými a z exhibicionismu. Hodnotitel SVP diagnostikoval E.P. nevyhrazenou pedofilii - sexuální přitažlivost k chlapcům i dívkám. Přidělil mu podle "rychlého hodnocení rizik pro recidivu sexuálního násilí" (RRASOR) hodnotu 5 (tj. "vysoké riziko"), podle Static-99 skóre 7 (tzn. "vysoké" riziko), podle revidovaného Minnesota Sex Offender Screening Tool (MnSOST-R) skóre mezi 5 a 7 (tj. "mírné" riziko) a podle Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL- R) hodnocení hluboko pod mezní hodnotou pro klasifikaci jako psychopatického pachatele. Hodnotitel uznal, že v případě E.P. nelze vyloučit riziko páchání dalších činů, ale nakonec se domnívá, že kombinace matematické analýzy osobnosti, analýzy zisků z terapie a analýzy postavení E.P. ve společnosti ho vede k názoru, že E.P. není sexuálně násilnickou osobou, jak je definována v zákoně, a to s ohledem na přiměřenou míru vědecké a profesní jistoty.
Uživatelský avatar
Neptun
Moderátor
Příspěvky: 467
Registrován: 2.1.2016 13:35:44
Pohlaví: muž
Povolání: pedagog
Líbí se mi: dívky a ženy
... ve věku od: 6
... až do věku: 40
Děkoval: 1459 x
Oceněn: 1525 x
Kontaktovat uživatele:

Devadesátník pedosexuálem

Příspěvekod Neptun » 3.5.2018 23:18:05

Navzdory názorům hodnotitele, že E.P. nesplňuje kritéria SVP (není nebezpečnou násilnickou osobou), okresní prokurátor podal návrh k soudu. Proces E.P. trval 2 dny - 1 den výběru poroty a 1 den svědectví a argumentů. Pět svědků podalo svědectví - bývalý kurátor podmínečného propuštění, lékař vyhodnocující pletysmogram penisu, jeho vězeňský dozorce, vládní hodnotitel SVP a soukromý hodnotitel SVP. Stíhání bylo založeno na šokující podstatě zločinů E.P. (tj. z hlediska zaměření na děti a z délky historie jeho trestné činnosti), a dále na argumentu, že věk nepotlačil jeho trestné činy.

Svědci nejprve porotě vylíčili, že E.P. je velmi milý člověk, kterého by měli rádi i oni i jejich děti, ale potvrdili, že E.P. by nejspíš rád děti svlékl a obtěžoval je. Poté poznamenali, že po dobu více než 70 let mu společnost důvěřovala, a on přitom děti obtěžoval opakovaně a všichni svědci prohlásili, že mu už nedůvěřují. Při vyšetřování žaloba poukázala na nedostatek důvěry kurátora v schopnost vlády zařídit dozor nad E.P. Prohlásil, že náramek s GPS nezabrání tomu, aby E.P. pozval děti k sobě do domu, a kdyby ho agenti kontrolovali dohromady 23 hodin denně, zneužíval by děti ve 24. hodině. :roll:

Žaloba zdůraznila způsob, jak nápravný dozor a hodnotitelé SVP dospěli k závěru, že u E.P. je vysoké riziko opětovného zneužití na základě nejspolehlivějších pojistně-matematických modelů. Jediným důvodem, proč se hodnotitel SVP vyjadřoval proti zavření E.P. do ústavu, byl jeho vlastní negativní morální názor proti zákonu SVP, anebo protože věřil, že E.P. prostě brzy zemře. V závěrečných argumentech prokurátor zdůraznil, že E.P. je jediná osoba v místnosti, která zažila všechny důležité události dvacátého století - první světovou válku, druhou světovou válku, atentát na prezidenta Kennedyho, konflikt ve Vietnamu, korejský konflikt, pád Sovětského svazu, pád berlínské zdi, válku pouštní bouře v Perském zálivu, vzestup věku internetu - a při tom všem obtěžoval děti. Prokurátor požádal porotu, aby si představila, jak byl E.P. odvezen do vězení modelu Ford T ve třicátých letech. Zdůraznil, že všichni odborníci souhlasili, že E.P. má duševní poruchu, která ho předurčuje k páchání sexuálního násilí a že jediná otázka je, zda je více pravděpodobné, že k opakovanému činu dojde či už nedojde. Prokurátor konstatoval nesporný názor, že nejsnadněji obhajitelná metoda pro předvídání recidivy je dosavadní stabilita páchání trestné činnosti a tvrdil, že je těžké si představit stabilnější model porušování zákona než osobu E.P.

Obhajoba se odvolávala na zdravý rozum a vznik odůvodněných pochybností. Obhájce začal s tím, že uznává, jak je ve svobodné zemi potřeba dodržovat zákony. Poznamenal, že zákon předpokládá nevinu, tedy že E.F. není SVP, a že po E.F. se nepožaduje nic, co by měl dokazovat. Přezkoumal důkazní břemeno a připomněl porotcům, že pokud existují nějaké pochybnosti o tom, že se E.F. dopustí budoucích násilných činů, nesmí ho prohlásit SVP. Obhajoba pak vyzvala porotu, aby použila zdravý rozum a (a) uznala, že ačkoli E.F. se dopustil vážných, hrozných a odporných zločinů, už splatil svůj dluh společnosti za tyto zločiny, b) uznal, že to je lákavé, E.F. po zbytek života izolovat, ale bylo by to nezákonné, jestliže jsou pochyby o tom, že je SVP, a (c) pamatujte, že vy (tj. porota) hledáte fakta a nejste hodnotiteli SVP .

Při výpovědi svědků obhajoba argumentovala, že svědectví hodnotitelů SVP je matoucí a zdůrazňovala míru jejich chyb, když se snažili předpovídat budoucnost. Obhajoba poukázala na jejich šok z vyšetření na pletysmografu - to bylo jeho první použití při hodnocení SVP - a argumentovala, že nález z pletysmografu neukázal nic, co bychom o E.P. ještě nevěděli. Obhajoba poté kritizovala vězeňského dozorce za to, že nezohlednil pokročilý věk E.F. a že má negativní předpojatost vůči E.F. kvůli své práci ve vězeňském prostředí. Nakonec se obhajoba snažila rozumně pochybovat o svědectví hodnotitelů SVP tím, že zpochybnila myšlenku, že někdo "je zvrhlík, protože se motá kolem dětí jen proto, že víme, že pedofilové se motají kolem dětí." Obrana skončila povzbuzením porotců, aby používali zdravý rozum a uvědomili si, že muž kolem 95 let není SVP a že stíhání neprokázalo nade vši pochybnost, že E.P. je SVP.

Naproti tomu prokurátor tvrdil, že věk sice může být relevantní pro riziko recidivy, ale že to ještě nebylo dostatečně studováno. Poté srovnával hodnotitele SVP s pilotem, který letí přímo k útesu, zatímco se kouká na přístroje a trvá na tom, že letadlo letí po správném kurzu. Prokurátor zakončil tím, aby se porota snažila použít zdravý rozum a dívala se skrz čelní sklo, viděla útes a okamžitě učinila vyhýbavá opatření. Prokurátor skončil a porota se odebrala na 13 minut mimo síň, než jednohlasně prohlásila, že E.F. splňuje kritéria pro zavření do civilního ústavu jako SVP.

Zpět na “ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host